Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 27/2 Oddaný si neuvědomuje nic než Boha (přepis audionahrávky)

17. 3. 2015 - Aleš a Gabi

maharaj_nirupana_12s.jpgNejprve víte, co nejste. Vše, co se dříve zdálo být skutečné, nejste. To, co nejsme, je nevědomost; to, co jsme, je poznání. Vše, co vidíte a co se projevuje, to nejste. Můžete v tom být, ale to není vaše totožnost. Připomínejte si, že jste znalcem (všeho). Můžete cítit či vnímat své bytí, z toho důvodu se to označuje jako Vasudéva, bůh vůně. Jasně poznáte, co nejste, a potom budete zcela jistě vědět, co ve skutečnosti jste. Uddhava říká Šrí Krišnovi: „Díky tvé společnosti jsem se stal tebou. Bez tebe nemám žádnou existenci. A ty nemáš žádnou existenci beze mne. Stali jsme se Jedním. Není mezi námi žádná dvojnost. Poznání ´ty jsi´ se stalo mým pravým bytím a mé vědomí tvým bytím.“

Audio 27/2

Druhá část

Zde Uddhava sděluje Šrí Krišnovi, že poznání, které mu udělil, využijí duchovní hledající (prahnoucí po pravdě) ke své spáse či osvobození se od nevědomosti. Nevědomost je temnota a Šrí Krišna rozsvítil lampu poznání. V této lampě poznání je láska a náklonost olejem a rozlišování a odpoutanost knoty. Je to světlo našeho pocitu bytí. To je naše vědomí, naše láska být (existovat).

Naprostá nepřítomnost přitažlivosti k objektům začíná s poznáním, že ´já nejsem toto´, ´já nejsem tamto´. To je výsledek poznání, že já jsem vědomí, já jsem světlo. To je poznání vlastní pravé totožnosti, jež je beze slov, čirá láska, jistota, přesvědčení. Ráno těsně po probuzení je tu na okamžik uvědomění bdělosti beze slov. Toto počáteční uvědomění je ryzí. Následně začnou proudit slova (koncepty) spolu se všemi aktivitami. Toto chvilkové ryzí uvědomění se nazývá Bhagavan Šrí Krišna, a má to i jiné názvy. Vždy si pamatujte toto ryzí uvědomění jako svého Gurua, Boha a Šrí Krišnu. Zcela spoléhejte na toto uvědomění (bdělosti).

Veškeré vaše další vědomosti a znalosti jsou nespolehlivé. Jste si již vědomi toho, že vaše poznání a přesvědčení se neustále mění. Pokud si skutečně přejete mít užitek z návštěvy zde, pak se víc a víc spoléhejte na své vědomí a ryzí uvědomění během bdělého stavu. Tímto si budete vědomi skutečnosti, která je ve slovech Šrí Krišny. Zde se Šrí Krišna odkazuje na poslouchání jeho slov jako by se jednalo o světlo naslouchání.

Nejprve víte, co nejste. Vše, co se dříve zdálo být skutečné, nejste. To, co nejsme, je nevědomost; to, co jsme, je poznání. Vše, co vidíte a co se projevuje, to nejste. Můžete v tom být, ale to není vaše totožnost. Připomínejte si, že jste znalcem (všeho). Můžete cítit či vnímat své bytí, z toho důvodu se to označuje jako Vasudéva, bůh vůně. Jasně poznáte, co nejste, a potom budete zcela jistě vědět, co ve skutečnosti jste.

Uddhava říká Šrí Krišnovi: „Díky tvé společnosti jsem se stal tebou. Bez tebe nemám žádnou existenci. A ty nemáš žádnou existenci beze mne. Stali jsme se Jedním. Není mezi námi žádná dvojnost. Poznání ´ty jsi´ se stalo mým pravým bytím a mé vědomí tvým bytím.“

Musíte znát svou nedvojnost (jednotu). To, co znáte, nejste. To, co nejste, je nevědomost, a vaše přímé poznání je to, co jste. To, co jste přímo, je poznání. Nyní musíte vědět, co jste přímo (bezpodmínečně). Vše, co vidíte a zakoušíte, je dočasné a časem zmizí. Avšak znalec toho je Já, ryzí Já. My jsme toto Sebe-poznání. Začne vám být jasné, že vše, co poznáme, nejsme.

Ráno, když se probudíte, pak ten, kdo si je vědom této události (probuzení), se sám neprobudil. Bdění se probudilo, ne však jeho znalec. Znalec se nenacházel ve spánku. Znalec nikdy nespí. Krišnovo Já bylo (a je) Uddhavovo prapůvodní Já. Forma Krišny je bez kvalit. Tuto formu (a tudíž i Krišnu) nelze popsat. Kvůli nevědomosti Uddhava přestal zřít svou pravou formu. Být ve společnosti Krišny mu pomohlo uvědomit si svou chybu a napravit to. Znalec bdělého stavu se nikdy neprobudí, protože nikdy nespí. Znalec zná bdění a všechny činnosti v životě se týkají bdělého stavu. Kvůli nedvojnosti se Krišnovo společenství stalo Uddhavovým vlastním.

Uddhava říká: „Kvůli tobě jsem se dozvěděl, že jsem (existuji), a že tu je svět. Vidím tě ve všem. Kvůli tobě tu byl (a je) můj pocit bytí, který se potom stal světem. To se může týkat jakékoliv živé bytosti, když přijde na to, že je, že existuje; svět tu pak také musí být jak uvnitř, tak vně. Pokud jde o vnější svět, tak bude každý nejspíš souhlasit, ale vnitřní svět může být pochopen tím způsobem, že se za příklad vezme snový stav. Krišno, tvoje forma zaplnila vše jako mé vědomí. Došel jsem k poznání, že tvoje forma samotná je mou původní formou. Jsi laskav, že mi navracíš mou prapůvodní formu. Nyní jsem mimo dosah iluze (nevědomosti).“  

Oddanost značí světlo vědomí, lásku. Díky oddanosti se člověk stává oddaným. Oddaný si neuvědomuje nic než Boha. Oddaný je s Bohem nerozlučně spojen. Pokud se někdo odděluje od Boha, je individuální duší. Třebaže se říká, že oddaný uctívá Boha, ve skutečnosti jsou oba Jedním. Díky oddanosti oddaný realizuje ´formu´ Boha. Oddělení Boha a oddaného je iluzí. Pravý oddaný si uvědomuje tuto skutečnost.

Nyní byste měli posoudit, čemu zcela vděčíte za svou existenci (neboli bez čeho byste nemohli vůbec existovat). Vaše další aktivity se budou uskutečňovat, ale jsou pouze formální (bezvýznamné). Všechny činnosti jsou (ve světě) pro zábavu, pro ´zabití´ času. Nic z toho tu nezůstane (vše pomine). Pouze znalec všech činností zůstane a to je vaše Já. Nezapomeňte, že všechny vaše vědomosti jsou nespolehlivé. Odteď budou vaše činnosti nadále pokračovat, ale již vědomě (chápavě). Vaše přesvědčení o totožnosti s Bohem se den za dnem vyvíjí. A potom pro vás přestane existovat něco jako zrození a smrt.

konec 27. přednášky

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"