Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

108. Odsoudili jste k doživotí Toho, kdo je svou přirozeností svobodný – (Nirupany)

12. 3. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgKvůli vibracím prány se elementární vědomí stalo rozlehlé. Je dočasné, tudíž takzvaně iluzorní. Když se dostane elementární vědomí za (před) celý projev, stane se neprojevené, i když tu je tělo. Tak jak zde může být smrt? Je to podobné teplu, které je projevené, a přesto neprojevené. Horkost teplé vody zmizí, když voda vychladne. Obdobně se na konci vytratí znalec Já. Prána odejde, stejně jako horkost. Džňánin nikam neodchází, ani odnikud nepřichází. On je ve své přirozenosti neprojevený. Tak jako v mysli hospodáře plynou myšlenky zaměřené na světské záležitosti, hledající neustále přemítá o Seberealizaci. Spřátelte si své vědomí, jakoby bylo Bohem. Jeho uctívání vás učiní šťastnými.

Nirupana 108

 Neděle, 13. května 1979

Tak jako je voda podporou pro jakoukoliv vlhkost, Šiva je podporou džívy – individuálního pocitu bytí. Šiva je vědomí. Kvůli falešné představě se vaše vědomí ztotožnilo s tělem. Proto nakonec zemřete. Já nemluvím k tělu, ale k vědomí, které naslouchá skrze uši. Vědomí, které funguje jako tělo se svým jménem, se nazývá aspirant (mumukšu); mumukšu, jenž touží po osvobození. Téměř všichni oddaní ve světě jsou aspiranti (mumukšové). Oddaní, kteří se vzdali tělesné totožnosti, se nazývají hledající (sádhakové). Aspiranti mohou být velcí učenci, ale nejsou hledajícími. Jakmile máte pevné přesvědčení o své přirozenosti, bez jakýchkoliv pochybností, jste Siddhou – Osvobozeným. Kvůli ztotožnění se s tělem je aspirant mužem či ženou. Hledající/sádhaka není muž, ani žena. Posluchač je bezforemný. To, co koná a provozuje světské záležitosti, má formu. Pokud zde však není energie, má forma vůbec nějakou hodnotu? Vědomí, které naslouchá, je Bůh. Tento fakt by měl být zcela vstřebán.

Pokud nemáte pochopení svého bohatství (pozn. vědomí uvnitř), budete mít strach ze smrti. Odsoudili jste k doživotí Toho, kdo je svou přirozeností svobodný. Přirozeností Já je vědomí – nikoli osoba. Džíva má pocit duality, oddělenosti. Viditelné scenérie vyvstávají pouze prostřednictvím konceptů bez potřeby jakékoliv hmoty (substance). Ať už zde je forma nebo bezforemnost, vědomí je nekonečné a neomezené. Je jak projevené, tak neprojevené. Jen aby mu byl dán význam, tak je vyjádřeno slovy tímto způsobem.

Bez vašeho vědomí/nevědomky jste se dozvěděli, že ´vy jste´. Toto pochopení nemá žádnou formu. Věci jsou spatřovány jedině tehdy, když jim mysl udělí tvar. Neexistuje rozdíl mezi tím, kdo mluví, a tím, kdo naslouchá. Přirozenost toku mysli odpovídá bohatství vaší formy. Ten, kdo považuje sebe sama za bezforemnou entitu, toho mysl bude plynout tímto způsobem (bude zbaven myšlenek).

Konání činností je známo jako radža guna (kvalita, která činí osobu neklidnou a nutí ji něco dělat). Tama guna (ego) přijímá konatelství a říká: „Udělala jsem špatnou věc, udělala jsem dobrou věc.“ Vědomí je potěšeno svými vlastními kvalitami. Vše zjevné vyvstává v projevu a je dočasné. V neprojeveném neexistuje žádná zjevnost (evidence).

Kvůli vibracím prány se elementární vědomí stalo rozlehlé. Je dočasné, tudíž takzvaně iluzorní. Když se dostane elementární vědomí za (před) celý projev, stane se neprojevené, i když tu je tělo. Tak jak zde může být smrt? Je to podobné teplu, které je projevené, a přesto neprojevené. Horkost teplé vody zmizí, když voda vychladne. Obdobně se na konci vytratí znalec Já. Prána odejde, stejně jako horkost. Džňánin nikam neodchází, ani odnikud nepřichází. On je ve své přirozenosti neprojevený. Tak jako v mysli hospodáře plynou myšlenky zaměřené na světské záležitosti, hledající neustále přemítá o Seberealizaci. Spřátelte si své vědomí, jakoby bylo Bohem. Jeho uctívání vás učiní šťastnými.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková