Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 26/1 Brahman Gňána čili Poznání Brahman (přepis audionahrávky)

24. 2. 2015 - Martin

Brahman Gňána čili Poznání Brahman, což znamená poznání Brahmy týkající se Brahman. (26/1)
Toto říkal Bhagaván Šrí Krišna svému žákovi Udhavovi. Vysvětluje mu podstatu činností nebo jednání. Určité činy jsou vykonány a jiné vykonány nejsou. Pán Krišna označuje činnosti jako řeku činů. Říká, že všechny lidské bytosti konají činnosti proto, aby se osvobodily. Všechny živé formy jsou ve skutečnosti dočasné a člověk nemůže ovlivnit
pokračování své fyzické existence. Žádná bytost nemá kontrolu nad svou vlastní existencí. Člověk by měl pochopit vrtkavost své existence a měl by podle toho žít. Žádná bytost, včetně Brahmy, Višnua a Šivy, nemá tu moc, aby přetrvávala věčně. Zásadní věcí je to, co vlastně považujete za svou pravou identitu, pro jejíž blaho vykonáváte všechny své činnosti? Usilujete o své zdokonalování - ale kdo vlastně jste - kdo je ten, kdo usiluje? Vše, co si myslíte, že jste, to je falešné! Vaše totožnost se od dětství až do stáří neustále proměňovala a na konci života vám žádná totožnost nezůstane. Co skutečně jste a jaké jsou vaše úkoly a poslání, to netušíte.

Bhagaván Šrí Krišna říká, že život je jako řeka činností a člověk ji nemůže přebrodit pomocí žádného činu. Co jste byl, když jste přišel na svět, a co budete na konci svého dlouhého života? Máte snad nějakou stálou totožnost? Považujete se za své tělo, které se ale neustále mění. Vaše tělo není nic jiného, než hmota vzniklá z potravy. Říkáte: "Dneska už nemohu přemýšlet, protože mé tělo je bezvládné." Myslíte si, že jste bezvládný, protože se ztotožňujete se svým tělem. Považujete pohyb těla za svůj vlastní pohyb. Ale to říká jen vaše ego! Činnosti svého těla považujte za své činnosti. Ego není nic jiného, než vaše ztotožnění se svou tělesnou formou. V závislosti na tom, jakou formu má vaše tělo, se považujete za muže či ženu. Jakou totožnost však budete mít na konci života, až vaše tělo odejde? Tímhle způsobem o tom nikdo nepřemýšlí - každý chce být odměněn za své dobré skutky tím, že půjde do království Višnua či Šivy. Ale taková touha je důsledkem toho, že je člověk pyšný na své činy. Je nepatřičné očekávat, že vaše činy budou zdrojem duchovních zásluh. Všechny své činnosti děláte jen proto, že neznáte své Já a chcete v tom i nadále pokračovat. Než ale začnete cokoli dělat, musíte nejprve najít svou pravou totožnost, která vás nikdy neopustí. Samovolně jste v sobě nahromadil dojmy a pocity, že děláte tohle a tamto. A máte také spoustu plánů udělat to a to, abyste dosáhli toho a toho. Nejvyšší Skutečnost je však za všemi činnostmi a není ani výsledkem nějakých činností. Dobře sám víte, že vaše současná existence není výsledkem žádných vašich činů. Protože toto vše je nahodilé či dokonce nepředvídatelné. Ale kvůli své připoutanosti k tělu budete muset trpět následky svých nahromaděných činů. Ve svatých knihách, védách a šruti jsou jasně vymezeny určité činy a jejich důsledky. Ale to vše se vztahuje jen na toho, kdo věří ve svou tělesnou totožnost. Ten, kdo je beztělesný dnes, stejně jako zítra, je činnostmi a jejich důsledky nedotčen. Ten, kdo věří na hříchy a zásluhy získané za své činy, může po takzvané smrti vzít na sebe novou formu. Tomu se říká znovuzrození.
Jednou sem přišel nějaký odborník na převtělování. Dostává prý od mrtvých zprávy. Mrtví s ním rozmlouvají a duchové své zprávy píší prostřednictvím jeho ruky na papír. Je prý pro ně médiem. Ale tohle všechno jsou důsledky ztotožnění s tělem. Zeptal jsem se toho odborníka, s kolika případy duchů se takto setkal. Na světě zemřely už miliardy lidí – v kolika případech bylo jejich převtělení zaznamenáno? Mají tyto případy znovuzrození nějakou váhu, nebo to jsou jen výjimky? Může snad člověk druhý den po své kremaci zakoušet bdělý stav nebo spánek? Není-li po smrti žádný bdělý stav ani spánek, může snad tento zesnulý pociťovat hlad a žízeň? Bude mít po smrti pocit bytí? Víra ve svaté texty a naděje, že získáte náboženské výhody a budete odměněni za své záslužné činy, to všechno jsou jen vaše iluzorní představy. Nikdo netouží po tom, aby dosáhl přímého poznání. Člověk věří tomu, co říkají druzí, a podle toho jedná. Tím získává své zkušenosti. Může být zážitek znovuzrození něčím běžným? Poučil vás někdy někdo o tom, jak a proč došlo ke zrození? Pokud se někdo nenarodí, nemůžete ho nazývat dítětem. Takové nenarozené děti přece nemají žádnou existenci, ne? Jaké jméno byste vybrali pro nenarozené dítě? Jak by se takové dítě chovalo? Co by dělalo? Snilo by někdy o tom, že existuje?

Džaj Guru!

konec první části přepisu audio nahrávky č. 26 Šrí Nisargadatta Maharadže

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Martin Vinkler

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"