Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

104. Veškeré zdánlivé štěstí, které zakoušíte, se stává zdrojem utrpení – (Nirupany)

5. 2. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgI když je Džňánin všeprostupující, má pořád jednu žádost. Poznání by se mělo vyvíjet. Vytrvale vyhlíží někoho, kdo by byl hoden obdržet poznání a předávat ho dál. Všichni jsou jako takoví oddanými Boha. Oddanost k Bohu je oddaností k Já. Vše je děláno proto, aby byl zachován pocit ´já jsem´. Pokud dle Guruových slov uctíváte bezforemné vědomí, budete nesmrtelní a nezničitelní. Pochopíte, že vaše pravá přirozenost je Parabrahman.

Nirupana 104

 Neděle, 1. dubna 1979

Běžní lidé nedokáží nabýt Seberealizaci. Rozpoznávají se jakožto těla. Dokud není tělesné ztotožnění vykořeněno, nemůže vyvstat vědomí Já. Fakt je ten, že nečistota hrubého těla nemůže zasáhnout vědomí v těle. Přesto se toto stejné vědomí pohybuje ve formě těla. Veškeré zdánlivé štěstí, které zakoušíte, se stává zdrojem utrpení.

Já se ztotožňuje s tělem a ztrácí svou dokonalost. Dokud je zde koncept zrození, je tu mizérie. Vědomí je bezforemné, ryzí a posvátné, je však zatíženo koncepty ega a zrození. Ten, kdo je znechucen světskými záležitostmi, se stává odpoután. Kvůli tělesnému ztotožnění se vědomí smíchalo s pěti elementy. Poznání v těle je posvátným zrakem Boha. Je to On, kdo vás přiměje pochopit, že představa zrození je falešná. Likviduje pocit individuality.

Vědomí je zaneprázdněno mnoha myšlenkami. Pod Guruovým vedením jej musíte otočit a vrátit dovnitř sebe sama. Ten, kdo pochopí, že mezi jeho vědomím a Guruem není rozdíl, dojde osvícení. Pokud uvěříte, že nejste tělo, obdržíte Milost Gurua. Vědomí je nekonečné a neomezené. Jak tedy může mít smrt? Díky Guruově milosti se zrození těla stane zrozením Brahman. Pak hledající zapomene, že je nějakou konkrétní individualitou.

I když je Džňánin všeprostupující, má pořád jednu žádost. Poznání by se mělo vyvíjet. Vytrvale vyhlíží někoho, kdo by byl hoden obdržet poznání a předávat ho dál. Všichni jsou jako takoví oddanými Boha. Oddanost k Bohu je oddaností k Já. Vše je děláno proto, aby byl zachován pocit ´já jsem´. Pokud dle Guruových slov uctíváte bezforemné vědomí, budete nesmrtelní a nezničitelní. Pochopíte, že vaše pravá přirozenost je Parabrahman.

Má Já potřeby typu – jídlo, manžel (manželka), děti – anebo jsou tu pro hledajícího? Já je mylně pokládáno za formu těla. Ti, kdo mají poznání Já, prostoupili celý projev a transcendovali jej. Jsou Parabrahman – mimo formu a kvality. Pokud jste realizovali Já, rituály, náboženství, černá či bílá magie, kletby nebo duchové na vás nemají žádný dopad (jsou pro vás bezvýznamné). Namísto toho se obrátí a zasáhnou ty, jež je na vás směřují. Ten, kdo si zahrává s Džňáninem, přináší sám sobě neštěstí. Věříte-li věštcům (kartářům, vykladačům atd.), nenabyli jste poznání Já.

Ve snu byl spatřen svět. V tomto snu se objevilo také vaše tělo. Sen posléze skončil a svět se vytratil. Pak co se stalo Tomu, kdo viděl sen? Viděl tam ležet Své tělo? On nikdy nepřišel a nikdy neodešel. Átman není pránou. Pochopte tento fakt. Nebude stačit, pokud si to jen budete uchovávat v paměti. Co je v tomto těle tím, kvůli čemu víme, že ´my jsme´?

Musíte praktikovat oddanost ke Guruovi (neduální uctívání). Buďte pozorní. Připravte sebe sama na to, abyste na konci svého života zažívali radost. Pro ostatní je to úzkostlivá a děsivá událost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková