Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

39. Já je osvobozením od starostí (z knihy Vše je iluze)

11. 2. 2015 - Aleš

SiddhaJste bez zrození a smrti. Co to znamená, když někdo řekne, že tělo je mrtvé? Elementy se navrátily do své vlastní podstaty. Kdo tedy umřel? Mrtvé je jen to, čemu bylo po narození přiřknuto nějaké jméno. Pouze jméno je mrtvé. Vy nikdy neumřete. Vy jste bez součástí, ale zároveň jste součást. Vy pronikáte vším, od nejmenší částice až po celý vesmír, vesmírem až po jednu nepatrnou částici, přesto jste ještě větší. Začnete-li se zabývat zármutkem druhých, ucítíte lítost. Neměli byste si dělat starosti o druhé. Nechte tělo, ať je oslavováno, zůstaňte však daleko rozsáhlejší a neomezení tělem, ještě rozlehlejší než země. Buďte kompletní. Jestliže se tělo pohybuje, nechte ho v pohybu. Prostor nebo nebe se nepohybuje, nepřesouvá. Vy se také nepohybujete. Jestliže zůstáváte s touto moudrostí, jste Brahman, Absolutno. Slovo „karna“ značí toho, kdo poslouchá. Poslouchejte duchovní promluvy, ale nedržte je uvězněné pouze v uších. Jednejte podle nich.

Jen ten, kdo na základě nich také jedná, získá užitek. Ten, kdo uvede učení Satgurua do praxe, získá Brahman. Musíte si to vyslechnout, pochopit a uvést duchovní učení do praxe, pak budete šťastní. Získáte zkušenost podle své víry. Jestliže meditujete na Boha jako životní sílu neboli vitální energii, potom budete životní energií. Nejsme světské formy. Odhoďte koncept, že jste individualita. Jestliže skutečně žijete jako světec, získáte stav Brahman. Pokud žijete jako Já, budete zajedno s Všemohoucím Bohem, Nárájanou ...........

Vy jste Já (Átman) a Já je esencí blaženosti. Štěstí je přirozeností našeho vnitřního Bytí. Pokud je vaše mysl spokojená, potom bude spokojenost přítomná ve všech vnějších okolnostech. Ale jsme naivní, pokud si myslíme, že štěstí získáme ze smyslových objektů. To je chyba, kterou všichni dělají. Jaké trápení můžete mít, jste-li přesvědčeni, že nejste tělo, ale pouze Já? Co se stane? Je jedno, co řeknete či uděláte, protože pouze to, co je osudem určené, že se má stát, se stane. Takže proč bychom se měli trápit? Člověk se bál, že se jeho dům zřítí. Světec mu řekl: „Co tím ztratíš, když se dům zhroutí? Důvěřuj mi a netrap se.“ Řídil se radou světce a během pár dní neočekávaně obdržel stovky tisíc rupií. Potom sám zbořil svůj starý dům a postavil si nový. Bylo jisté, že se dům stejně zhroutí. Spadl, ale něco dobrého z toho vzešlo. Muž si postavil dům nový.

To, co se má osudově stát, se zajisté stane. Neměli byste se ničím trápit. Každý je plný úzkosti z toho, co se přihodí v budoucnosti. Stanou se všem jen samé špatné věci? Každý je naplněn obavami. Netrapte se. Váš otec se o vás strachoval, a potom zemřel. Umíráte nyní hlady, když tu již otec není? Zbytečně se netrapte. Trápení je tím, co se nazývá Nevědomost. Ať se stane, co se stane, ničím se nezneklidňujte. Mějte neochvějné přesvědčení, že jste Já. Kdo se strachuje, nebude nikdy šťastný. Děti jsou šťastné. Proč tomu tak je? Protože se netrápí. Ten, kdo se navzdory dosaženému Poznání Brahman trápí, nebude nikdy šťastný. Ten, kdo si klade za cíl Blaženost Brahman, se musí vzdát všech starostí a trápení. Ten, kdo se vzdá strachu, je nesmírně šťastný.

Je tu pouze „Jedna cesta“. Musíte být ochotní všeho se zříci. Neměla by zde být žádná touha, ani kdyby vám bylo nabízeno království. Neměly by zde být žádné obavy, ani kdyby se svět řítil do záhuby. Jestliže se zvyšuje úzkost, je tu jen chaos. Jak by vás mohl zasáhnout strach, když celý svět označujete za neskutečný? Nemějte potřebu vlastnit věci, které jsou ve své podstatě falešné. Zlato je v prstenu. Prsten je vyroben ze zlata, přesto nazýváme zlato slovem prsten. Svět je pouze Brahman. Ve světě je pouze Brahman. Svět se vám bude jevit tak, jak se na něj díváte. Světci říkají, že nejste smrtelní, že jste Brahman. Jestliže jste o tom stále přesvědčeni, budete žít bez strachu. Mějte v to důvěru a víru.

Jste bez zrození a smrti. Co to znamená, když někdo řekne, že tělo je mrtvé? Elementy se navrátily do své vlastní podstaty. Kdo tedy umřel? Mrtvé je jen to, čemu bylo po narození přiřknuto nějaké jméno. Pouze jméno je mrtvé. Vy nikdy neumřete. Vy jste bez součástí, ale zároveň jste součást. Vy pronikáte vším, od nejmenší částice až po celý vesmír, vesmírem až po jednu nepatrnou částici, přesto jste ještě větší. Začnete-li se zabývat zármutkem druhých, ucítíte lítost. Neměli byste si dělat starosti o druhé. Nechte tělo, ať je oslavováno, zůstaňte však daleko rozsáhlejší a neomezení tělem, ještě rozlehlejší než země. Buďte kompletní. Jestliže se tělo pohybuje, nechte ho v pohybu. Prostor nebo nebe se nepohybuje, nepřesouvá. Vy se také nepohybujete. Jestliže zůstáváte s touto moudrostí, jste Brahman, Absolutno. Slovo „karna“ značí toho, kdo poslouchá. Poslouchejte duchovní promluvy, ale nedržte je uvězněné pouze v uších. Jednejte podle nich.

Jen ten, kdo na základě nich také jedná, získá užitek. Ten, kdo uvede učení Satgurua do praxe, získá Brahman. Musíte si to vyslechnout, pochopit a uvést duchovní učení do praxe, pak budete šťastní. Získáte zkušenost podle své víry. Jestliže meditujete na Boha jako životní sílu neboli vitální energii, potom budete životní energií. Nejsme světské formy. Odhoďte koncept, že jste individualita. Jestliže skutečně žijete jako světec, získáte stav Brahman. Pokud žijete jako Já, budete zajedno s Všemohoucím Bohem, Nárájanou.

Večer, 7. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek