Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

100. Nejvyšší formou uctívání je pamatovat si to, co jsme si vyslechli od Gurua – (Nirupany)

15. 1. 2015 - Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgTen, kdo má neochvějné přesvědčení, že Guru je Paramátman, realizuje svou věčnou přirozenost bez jakéhokoliv úsilí. Pokora a odevzdání vás dovedou k realizaci vaší niterné přirozenosti. Pokud je vaše pozornost přesunuta k vaší pravé podstatě, mysl se vytratí. Můžete se klanět, ale nezapomínejte na to, že vy jste Tím, co je před tímto aktem. Váš pocit ´já jsem´ je před tím. Pocit individuality zmizí; ryzí pocit bytí setrvá. Můžete praktikovat oddanost, ale měla by být směrována k Tomu, kdo je znalcem vědomí. Když naše mysl zmizí, zatímco jsme bdělí, znalec vědomí je odhalen. Tisíce praktikují oddanost. Ten, kdo dosáhne cíle, má jednobodové zaměření.

Nirupana 100

 Čtvrtek, 22. března 1979

Ten, kdo má neochvějné přesvědčení, že Guru je Paramátman, realizuje svou věčnou přirozenost bez jakéhokoliv úsilí. Pokora a odevzdání vás dovedou k realizaci vaší niterné přirozenosti. Pokud je vaše pozornost přesunuta k vaší pravé podstatě, mysl se vytratí. Můžete se klanět, ale nezapomínejte na to, že vy jste Tím, co je před tímto aktem. Váš pocit ´já jsem´ je před tím. Pocit individuality zmizí; ryzí pocit bytí setrvá. Můžete praktikovat oddanost, ale měla by být směrována k Tomu, kdo je znalcem vědomí. Když naše mysl zmizí, zatímco jsme bdělí, znalec vědomí je odhalen. Tisíce praktikují oddanost. Ten, kdo dosáhne cíle, má jednobodové zaměření.

Jak může fungovat (pracovat) vědění, když tu není znalec? Vy jste vědomí. Jeho podporou je Sadguru, který je před vědomím. On je všeprostupující. Kdo bez Něj pozná vědomí? S odchodem tělesného vědomí odejde také individualita. Pod vedením Gurua oddaný realizuje, že není myslí a tělem. Je znalcem těla a mysli. Dosahuje Božství. Guru může praktikovat uctívání jako běžný jedinec, ale On je zbaven klamu. Mezi Sebou a Bohem nevidí žádný rozdíl.

Dokud je zde vazba k tělu a mysli, bude tu strach ze smrti. Popravdě tu žádná smrt pro vás není. Proč by tu měl být tedy nějaký strach? Nejvyšší formou uctívání je pamatovat si to, co jsme si vyslechli od Gurua. Ten, kdo ztrácí přirozenost svého džívovství (individuality), nabývá přirozenost Šivy. A i když vede světský život, vede ho jako službu svému Guruovi.

Nazývat své Já tělem je nemocí. Váš celkový světský život – děti, majetek a touhy – je jen pouhou zábavou, kde není co získat, ani co ztratit. Jste-li opravdový oddaný, mája (iluze) bude nabývat různé formy a sloužit vám. S oddaností jsou pochybnosti odstraněny. Není-li v těle vědomí, není tělo pouhou mrtvolou? Všechny činnosti náleží vědomí, nikoliv Mně (Znalci).

Slovo je zde kvůli pocitu ´já jsem´. Jazyk má schopnost rozpoznávat chutě kvůli vědomí. Buďte oddaní přirozenosti poznání Já. Jakou meditaci budete praktikovat? Meditující a Ten, na něhož je meditováno, jsou tímtéž. Naslouchejte (tomuto) pozorně, držte si to v mysli a rozjímejte nad tím. Pochopte svou připoutanost k světským věcem.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková