Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - 3. kapitola ´Příběh o Líle´

10. 1. 2015 - Aleš

joga vasisthaVasištha Jóga - Kapitola třetí - ´Příběh o Líle´

Vasištha řekl Rámovi: Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný, avšak ve skutečnosti je to ryzí vědomí. Ani v přeludu (fata morgáně) není přítomná dočasná či jemná řeka; stejně tak tu je jen a jen ryzí vědomí, nikoliv dojem skutečného světa. Jen poznání, založené na nevědomosti, tíhne k představě světa. Ve skutečnosti tu není žádný rozdíl ve významu slov ´svět´, ´Brahman nebo nekonečnost´ a ´já´. Svět lze ve vztahu k Brahman pokládat za skutečný podobně jako snové město je skutečné ve vztahu ke zkušenosti bdělého vědomí. Proto ´svět´ a ´univerzální vědomí´ jsou synonyma.
Rámo, budu ti nyní vyprávět jeden příběh, abych to naprosto objasnil. Prosím, pozorně si ho vyslechni.
Za dávných časů zde na zemi žil král Padma. Byl dokonalý po všech stránkách. Svou povahou a chováním proslavil celou svou dynastii. Ctil náboženské tradice podobně, jako oceán uznává moc pevniny. Podmanil si své nepřátele stejně, jako slunce překonává tmu. Jako oheň spaluje seno na popel, tak on zničil zlo ve společnosti. Všichni světci se k němu uchýlili, jako se bohové usídlí v nebi. Byl příbytkem ctnosti. Jeho nepřátelé se před ním na bojišti třásli, jako když vichřice rozvlní trávu a popínavé rostliny. Byl velmi zkušený a ovládal mnohá umění. Pro něho nebylo nic nedosažitelné stejně, jako není pro Pána Narajánu nic nemožné. Král měl ženu Lílu. Byla velmi krásná a dokonalá.
...

|| Šrí Rám ||

Jako by se v jejím případě jednalo o inkarnaci bohyně Lakšmí (manželka Narajány) zde na zemi. Mluvila jemným hlasem, její chůze byla klidná a ladná, a její úsměv ozařoval chladivý dotek měsíčního svitu. Proslula svou spravedlností. Byla sladká jako med, její paže byly hebké a útlé. Její tělo bylo stejně tak čisté, jako vody posvátné řeky Gangy. Dotknout se královny způsobilo prožitek blaženého klidu podobně, jako Ganga každého obdaruje blažeností, když se jí dotkne. Byla zcela oddána svému muži, králi Padmovi a věděla, jak mu má sloužit a potěšit ho.
Byla zcela s králem sjednocená a zažívala jeho radosti i starosti. Byla v podstatě jakési druhé já (důvěrný přítel) krále Padmy až na to, že když se král rozčílil, ona pouze zrcadlila strach.

Vasištha pokračoval:
Král Padma a královna Líla žili ideálním způsobem a plně se těšili ze života. Byli mladí a měli mladistvý zjev. Vypadali jako bohové a jejich vzájemná láska byla ryzí a intenzivní bez přetvářky a vyumělkovanosti.
Jednoho dne si královna Líla pomyslela: „Nekrásnější král Padma, jenž je mým mužem, je mi dokonce milejší než můj vlastní život. Jak to udělat, abychom si oba užívali napořád radosti života? Ihned začnu provádět taková pokání, aby se naplnilo toto mé přání.“ Šla tedy vyhledat radu mudrců (světců), aby ji doporučili příslušné postupy. Ti ji řekli: „Královno, pokání či půsty, opakování manter a disciplinovaný život ti jistě poskytnou vše, co lze v životě získat, avšak v tomto světě není možné získat nesmrtelné tělo!“
Královna uvažovala o tomto ponaučení a rozhodla se: „Pokud bych měla umřít dřív než můj manžel, pak bych měla získat co nejdřív Sebe-poznání a osvobodit se tak zcela od utrpení. Avšak jestliže on umře dřív, pak bych se měla pokusit obdržet od bohů slib, že jeho duše neopustí po smrti palác, a já budu žít šťastně s pocitem, že je tu stále se mnou.“
Když se takto rozhodla, začala si okamžitě získávat bohyni Sarasvatí, aniž by tento nápad prodiskutovala se svým manželem. Jedla jen jednou za tři dny. Stále oddaně uctívala Boha, světce, mistra, znalce písma a mudrce. Byla zcela přesvědčena o tom, že se toto pokání ukáže být úspěšné a toto přesvědčení posilovalo její snaživost a soustředěnost v asketické praxi. Svůj záměr králi neodhalila a nepřipustila, aby nějak trpěl kvůli jejímu odhodlání. Snažila se mu být patřičně k službě. Téměř po roce intenzivní praxe uctívání se před ní objevila bohyně Sarasvatí. Líla ji pozdravila a požádala o toto: „Božská matko, uděl mi dvě laskavosti; za prvé: jakmile můj manžel opustí tělo, nechť jeho duše přetrvává zde v paláci, a za druhé: prosím dovol mi tě spatřit kdykoliv se k tobě budu modlit.“ Sarasvatí ji slíbila splnit obě přání a zmizela.
Čas neúprosně běžel. Král Padma byl v bitvě smrtelně zraněn a zemřel po převozu z bojiště v paláci. Královna Líla byla neutěšitelně zarmoucena. Plná žalu byla na dně. Najednou však zaslechla lahodný nadpozemský hlas.

celý text najdete zde

 

zde končí Příběh o Líle z třetí kapitoly Jóga Vasišthy

pokračování příště Příběh o Karkati

 

 

 

první kapitolu naleznete zde

druhou kapitolu naleznete zde

první část třetí kapitoly naleznete zde

 

|| Šrí Rám ||

přeložil Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.