Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - 3. kapitola ´Příběh o Líle´

10. 1. 2015 - Aleš

joga vasisthaVasištha Jóga - Kapitola třetí - ´Příběh o Líle´

Vasištha řekl Rámovi: Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný, avšak ve skutečnosti je to ryzí vědomí. Ani v přeludu (fata morgáně) není přítomná dočasná či jemná řeka; stejně tak tu je jen a jen ryzí vědomí, nikoliv dojem skutečného světa. Jen poznání, založené na nevědomosti, tíhne k představě světa. Ve skutečnosti tu není žádný rozdíl ve významu slov ´svět´, ´Brahman nebo nekonečnost´ a ´já´. Svět lze ve vztahu k Brahman pokládat za skutečný podobně jako snové město je skutečné ve vztahu ke zkušenosti bdělého vědomí. Proto ´svět´ a ´univerzální vědomí´ jsou synonyma.
Rámo, budu ti nyní vyprávět jeden příběh, abych to naprosto objasnil. Prosím, pozorně si ho vyslechni.
Za dávných časů zde na zemi žil král Padma. Byl dokonalý po všech stránkách. Svou povahou a chováním proslavil celou svou dynastii. Ctil náboženské tradice podobně, jako oceán uznává moc pevniny. Podmanil si své nepřátele stejně, jako slunce překonává tmu. Jako oheň spaluje seno na popel, tak on zničil zlo ve společnosti. Všichni světci se k němu uchýlili, jako se bohové usídlí v nebi. Byl příbytkem ctnosti. Jeho nepřátelé se před ním na bojišti třásli, jako když vichřice rozvlní trávu a popínavé rostliny. Byl velmi zkušený a ovládal mnohá umění. Pro něho nebylo nic nedosažitelné stejně, jako není pro Pána Narajánu nic nemožné. Král měl ženu Lílu. Byla velmi krásná a dokonalá.
...

|| Šrí Rám ||

Jako by se v jejím případě jednalo o inkarnaci bohyně Lakšmí (manželka Narajány) zde na zemi. Mluvila jemným hlasem, její chůze byla klidná a ladná, a její úsměv ozařoval chladivý dotek měsíčního svitu. Proslula svou spravedlností. Byla sladká jako med, její paže byly hebké a útlé. Její tělo bylo stejně tak čisté, jako vody posvátné řeky Gangy. Dotknout se královny způsobilo prožitek blaženého klidu podobně, jako Ganga každého obdaruje blažeností, když se jí dotkne. Byla zcela oddána svému muži, králi Padmovi a věděla, jak mu má sloužit a potěšit ho.
Byla zcela s králem sjednocená a zažívala jeho radosti i starosti. Byla v podstatě jakési druhé já (důvěrný přítel) krále Padmy až na to, že když se král rozčílil, ona pouze zrcadlila strach.

Vasištha pokračoval:
Král Padma a královna Líla žili ideálním způsobem a plně se těšili ze života. Byli mladí a měli mladistvý zjev. Vypadali jako bohové a jejich vzájemná láska byla ryzí a intenzivní bez přetvářky a vyumělkovanosti.
Jednoho dne si královna Líla pomyslela: „Nekrásnější král Padma, jenž je mým mužem, je mi dokonce milejší než můj vlastní život. Jak to udělat, abychom si oba užívali napořád radosti života? Ihned začnu provádět taková pokání, aby se naplnilo toto mé přání.“ Šla tedy vyhledat radu mudrců (světců), aby ji doporučili příslušné postupy. Ti ji řekli: „Královno, pokání či půsty, opakování manter a disciplinovaný život ti jistě poskytnou vše, co lze v životě získat, avšak v tomto světě není možné získat nesmrtelné tělo!“
Královna uvažovala o tomto ponaučení a rozhodla se: „Pokud bych měla umřít dřív než můj manžel, pak bych měla získat co nejdřív Sebe-poznání a osvobodit se tak zcela od utrpení. Avšak jestliže on umře dřív, pak bych se měla pokusit obdržet od bohů slib, že jeho duše neopustí po smrti palác, a já budu žít šťastně s pocitem, že je tu stále se mnou.“
Když se takto rozhodla, začala si okamžitě získávat bohyni Sarasvatí, aniž by tento nápad prodiskutovala se svým manželem. Jedla jen jednou za tři dny. Stále oddaně uctívala Boha, světce, mistra, znalce písma a mudrce. Byla zcela přesvědčena o tom, že se toto pokání ukáže být úspěšné a toto přesvědčení posilovalo její snaživost a soustředěnost v asketické praxi. Svůj záměr králi neodhalila a nepřipustila, aby nějak trpěl kvůli jejímu odhodlání. Snažila se mu být patřičně k službě. Téměř po roce intenzivní praxe uctívání se před ní objevila bohyně Sarasvatí. Líla ji pozdravila a požádala o toto: „Božská matko, uděl mi dvě laskavosti; za prvé: jakmile můj manžel opustí tělo, nechť jeho duše přetrvává zde v paláci, a za druhé: prosím dovol mi tě spatřit kdykoliv se k tobě budu modlit.“ Sarasvatí ji slíbila splnit obě přání a zmizela.
Čas neúprosně běžel. Král Padma byl v bitvě smrtelně zraněn a zemřel po převozu z bojiště v paláci. Královna Líla byla neutěšitelně zarmoucena. Plná žalu byla na dně. Najednou však zaslechla lahodný nadpozemský hlas.

celý text najdete zde

 

zde končí Příběh o Líle z třetí kapitoly Jóga Vasišthy

pokračování příště Příběh o Karkati

 

 

 

první kapitolu naleznete zde

druhou kapitolu naleznete zde

první část třetí kapitoly naleznete zde

 

|| Šrí Rám ||

přeložil Aleš Adámek