Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

32. Bůh je ve formě oddaného (z knihy Vše je iluze)

24. 12. 2014 - Aleš

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a ......................

Když vidíme Boha v Jeho oddaném, pouze potom získáme božství neboli požehnání od Boha. Myslíte-li si, že jste Bůh, Já (Átman), stanete se Bohem. Pokud se nazvete individualitou (džíva), stanete se individualitou, ale pokud řeknete, že jste Bůh (Šiva), stanete se Bohem a skutečně Jím jste. Chudostí individuality je zprvu potěšení a trápení, za druhé hlad a za třetí žízeň. Kvůli ztotožnění se s tělem si musíte projít celým tímto utrpením. Dají-li rodiče život dítěti a vy jste jejich dítě, pak je vaším osudem světský život. Avšak jestliže se stanete „Dítětem (synem) Gurua“, tedy Guru-putra, musíte vykonat poslední obřad svých rodičů (vyhladit v nich domnění, že jste jejich dítě), a tím se osvobodíte od tohoto závazku. Potom je Guru vaší matkou a otcem a vy se musíte řídit příkazy svého Gurua.

Pokud nezískáte po odevzdání se Guruovi Jeho stav, pak bohužel nedošlo k žádné změně (od vaší totožnosti coby dítěte svých fyzických rodičů), od doby, kdy jste se stal „synem Mistra“ (Guru-putra). Jestliže je dítě osvojeno jinou rodinou, musí utnout vztahy se svými dřívějšími rodiči. Pokud tak neučiní, není jejich opravdové dítě.

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a vaším královstvím.

Nechť je zde ustavičné „Uvědomění Brahman“. Vědomí by nemělo být nikdy svázáno tělem. Když jste prostřednictvím „realizace Brahman“ svým pravým Já, naprostým štěstím, budete mít averzi k penězům tohoto světa. Kamal, syn světce Kabíra, uviděl diamant, ale napadlo ho, že to musí být pouze ztvrdlé hovno.

Pro toho, kdo se úspěšně dostal za mysl, jsou všechny požitky, které si za peníze lze koupit, falešné. Jsou nicotné. Sláva Guru-putry je tak velká, že tři velcí Bohové – Brahma, Višnu a Šiva, mu ji závidí. Ti, kdo realizují stav za myslí, netouží po světském životě. Vztyčí své vlajky ve městě Brahman a dávají svými radostnými výkřiky vědět o vítězství. Tento stav je dosažen pouze opravdovým žákem Mistra, Guru-putrou, kterým se stanete pouze, když odhodíte omezení těla. Guru-putrou se stanete jen tehdy, když je tělesné vědomí pryč. Tělo pro vás potom nemá žádnou cenu.

Toto tělo je pro potěšení spousty smyslových objektů. Opustíte-li ztotožnění se s tělem, stanete se Brahman. Získáte nepřetržitý, věčný, ryzí, inteligentní, bezpočáteční stav, původ všech věcí, což je vše-prostupující Brahman. Stanete se absolutní Brahman. Měli byste být Bohem, a poté Boha všude vidět. Být „oddaným Boha“ značí dostat se za všechny objekty. A povinností Guru-putry je sebe uschopnit natolik, aby tento stav získal.

Večer, 3. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek