Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

32. Bůh je ve formě oddaného (z knihy Vše je iluze)

24. 12. 2014 - Aleš

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a ......................

Když vidíme Boha v Jeho oddaném, pouze potom získáme božství neboli požehnání od Boha. Myslíte-li si, že jste Bůh, Já (Átman), stanete se Bohem. Pokud se nazvete individualitou (džíva), stanete se individualitou, ale pokud řeknete, že jste Bůh (Šiva), stanete se Bohem a skutečně Jím jste. Chudostí individuality je zprvu potěšení a trápení, za druhé hlad a za třetí žízeň. Kvůli ztotožnění se s tělem si musíte projít celým tímto utrpením. Dají-li rodiče život dítěti a vy jste jejich dítě, pak je vaším osudem světský život. Avšak jestliže se stanete „Dítětem (synem) Gurua“, tedy Guru-putra, musíte vykonat poslední obřad svých rodičů (vyhladit v nich domnění, že jste jejich dítě), a tím se osvobodíte od tohoto závazku. Potom je Guru vaší matkou a otcem a vy se musíte řídit příkazy svého Gurua.

Pokud nezískáte po odevzdání se Guruovi Jeho stav, pak bohužel nedošlo k žádné změně (od vaší totožnosti coby dítěte svých fyzických rodičů), od doby, kdy jste se stal „synem Mistra“ (Guru-putra). Jestliže je dítě osvojeno jinou rodinou, musí utnout vztahy se svými dřívějšími rodiči. Pokud tak neučiní, není jejich opravdové dítě.

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a vaším královstvím.

Nechť je zde ustavičné „Uvědomění Brahman“. Vědomí by nemělo být nikdy svázáno tělem. Když jste prostřednictvím „realizace Brahman“ svým pravým Já, naprostým štěstím, budete mít averzi k penězům tohoto světa. Kamal, syn světce Kabíra, uviděl diamant, ale napadlo ho, že to musí být pouze ztvrdlé hovno.

Pro toho, kdo se úspěšně dostal za mysl, jsou všechny požitky, které si za peníze lze koupit, falešné. Jsou nicotné. Sláva Guru-putry je tak velká, že tři velcí Bohové – Brahma, Višnu a Šiva, mu ji závidí. Ti, kdo realizují stav za myslí, netouží po světském životě. Vztyčí své vlajky ve městě Brahman a dávají svými radostnými výkřiky vědět o vítězství. Tento stav je dosažen pouze opravdovým žákem Mistra, Guru-putrou, kterým se stanete pouze, když odhodíte omezení těla. Guru-putrou se stanete jen tehdy, když je tělesné vědomí pryč. Tělo pro vás potom nemá žádnou cenu.

Toto tělo je pro potěšení spousty smyslových objektů. Opustíte-li ztotožnění se s tělem, stanete se Brahman. Získáte nepřetržitý, věčný, ryzí, inteligentní, bezpočáteční stav, původ všech věcí, což je vše-prostupující Brahman. Stanete se absolutní Brahman. Měli byste být Bohem, a poté Boha všude vidět. Být „oddaným Boha“ značí dostat se za všechny objekty. A povinností Guru-putry je sebe uschopnit natolik, aby tento stav získal.

Večer, 3. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.