Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

32. Bůh je ve formě oddaného (z knihy Vše je iluze)

24. 12. 2014 - Aleš

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a ......................

Když vidíme Boha v Jeho oddaném, pouze potom získáme božství neboli požehnání od Boha. Myslíte-li si, že jste Bůh, Já (Átman), stanete se Bohem. Pokud se nazvete individualitou (džíva), stanete se individualitou, ale pokud řeknete, že jste Bůh (Šiva), stanete se Bohem a skutečně Jím jste. Chudostí individuality je zprvu potěšení a trápení, za druhé hlad a za třetí žízeň. Kvůli ztotožnění se s tělem si musíte projít celým tímto utrpením. Dají-li rodiče život dítěti a vy jste jejich dítě, pak je vaším osudem světský život. Avšak jestliže se stanete „Dítětem (synem) Gurua“, tedy Guru-putra, musíte vykonat poslední obřad svých rodičů (vyhladit v nich domnění, že jste jejich dítě), a tím se osvobodíte od tohoto závazku. Potom je Guru vaší matkou a otcem a vy se musíte řídit příkazy svého Gurua.

Pokud nezískáte po odevzdání se Guruovi Jeho stav, pak bohužel nedošlo k žádné změně (od vaší totožnosti coby dítěte svých fyzických rodičů), od doby, kdy jste se stal „synem Mistra“ (Guru-putra). Jestliže je dítě osvojeno jinou rodinou, musí utnout vztahy se svými dřívějšími rodiči. Pokud tak neučiní, není jejich opravdové dítě.

Pokud se někdo stane „Synem Mistra“ jen tak povrchně pro označení, přitom ovšem zůstane nadále členem své rodiny a rodného místa, jeho sounáležitost ke Guruovi a jeho postavení jako Syna Mistra je pak nesmyslné. Jak lze tímto způsobem obdržet božskou moudrost a získat svobodu? Ne, to není možné. Ten, kdo se stane „Synem Mistra“, se podle toho musí také chovat. Pokud se dítě začne vyprošťovat z moře světského života, jeho rodiče se budou snažit ho vtáhnout nazpět a vrhnou ho pak do žaláře rodinného života. To je způsob, jakým rodiče učí své děti. Rodiče nikdy své dítě nepropustí a nepomůžou mu získat Osvobození. Pouze budou usilovat o rozvinutí jeho připoutanosti k nim. Spojit dítě s oceánem světskosti je úlohou rodičů, zatímco úkolem Gurua je osvobodit ho od světského života a obdarovat ho věčností a blažeností svobody. Brahman je opravdu vaší blažeností, vaším bohatstvím a vaším královstvím.

Nechť je zde ustavičné „Uvědomění Brahman“. Vědomí by nemělo být nikdy svázáno tělem. Když jste prostřednictvím „realizace Brahman“ svým pravým Já, naprostým štěstím, budete mít averzi k penězům tohoto světa. Kamal, syn světce Kabíra, uviděl diamant, ale napadlo ho, že to musí být pouze ztvrdlé hovno.

Pro toho, kdo se úspěšně dostal za mysl, jsou všechny požitky, které si za peníze lze koupit, falešné. Jsou nicotné. Sláva Guru-putry je tak velká, že tři velcí Bohové – Brahma, Višnu a Šiva, mu ji závidí. Ti, kdo realizují stav za myslí, netouží po světském životě. Vztyčí své vlajky ve městě Brahman a dávají svými radostnými výkřiky vědět o vítězství. Tento stav je dosažen pouze opravdovým žákem Mistra, Guru-putrou, kterým se stanete pouze, když odhodíte omezení těla. Guru-putrou se stanete jen tehdy, když je tělesné vědomí pryč. Tělo pro vás potom nemá žádnou cenu.

Toto tělo je pro potěšení spousty smyslových objektů. Opustíte-li ztotožnění se s tělem, stanete se Brahman. Získáte nepřetržitý, věčný, ryzí, inteligentní, bezpočáteční stav, původ všech věcí, což je vše-prostupující Brahman. Stanete se absolutní Brahman. Měli byste být Bohem, a poté Boha všude vidět. Být „oddaným Boha“ značí dostat se za všechny objekty. A povinností Guru-putry je sebe uschopnit natolik, aby tento stav získal.

Večer, 3. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek