Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

30. Poznejte „Kdo jste” (z knihy Vše je iluze)

10. 12. 2014 - Aleš

SiddhaZpočátku je to náročné snažit se dosáhnout stavu Brahman, ale potom se to stane snadnější. Měli byste se naučit, jak vyškolit svou mysl natolik, aby byla vaším vlastním Guruem, Mistrem. Den co noc byste měli myslet na Brahman a meditovat na To. Mysl musí být nápomocná. Pokud si mysl vypěstuje návyk, pak tu samou věc dělá znovu a znovu. Jakmile je tu zažitý mentální postoj, že jste Vše-prostupující Brahman, stane se z tohoto postoje pročištěná mysl, Já. Tento postoj se přemění v Gurua, a potom již nebudete mít vůbec žádné problémy. Pokud přemýšlíme o uctívateli a Bohu ve smyslu, že uctívatel samotný je Bůh, že individualita je Brahman, potom tu není nic dalšího než To (Brahman). Avšak jakmile tu je připoutanost k objektům, stanete se individualitou, džívou. Když připoutanost k objektům skončí, jste Brahman. Když se začnete něčeho dožadovat, stanete se menší a ještě menší. Ten, kdo nemá žádnou touhu, je ohromný.

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

30. Poznejte „Kdo jste” 

 

Měli byste nejprve poznat „Kdo jsem já?“ To je snadné, pokud je zde naprosté vnitřní odevzdání.„Já“ je Brahman, a potom jen Brahman samotné jest. Nicméně nejprve by zde mělo být vzdání se objektů. Pokud neznáme Já, jsme individuality (džíva). Měli bychom se ráno příjemně probudit. Co to znamená? Jestliže se probudíte, a v ten okamžik si řeknete, že jste Brahman, stanete se Brahman. Měli bychom se probudit jako král, a žít jako král. Pokud se probudíte s vnímáním sebe jako žebráka, pak budete pokračovat v žebrání. Jednáte podle postoje a pocitu, který přijmete za vlastní. My jsme samotné „uvědomění“, a proto se stáváme králi nebo vojáky každou chvíli. Sami bychom se měli rozhodnout, čím se chceme stát.

Práce tu existuje milióny let. Nikdy nebude kompletní. Nikdy neřekneme, že je toho dost. Pocity „moje žena“
a „moje děti“ jsou obohacením individuality. Bohatství Boha je charakteristické tím, že tu není potřeba ničeho. Osvojte si postoj, že mi „nikdo nepatří, Já jsem Já, Jediný“. Bohyně džívy je vlastně Zatmění v podobě neštěstí. Síla Šivy je Bohyní osvobození. Nyní je ve vašich rukou, s kým se zasnoubíte (sjednotíte). Můžete si vybrat tu, kterou chcete. Hlad, žízeň, touha a zlost s vámi mohou být po sta tisíce zrodů. Můžete dostat tu, kterou si vyberete.

Zpočátku je to náročné snažit se dosáhnout stavu Brahman, ale potom se to stane snadnější. Měli byste se naučit, jak vyškolit svou mysl natolik, aby byla vaším vlastním Guruem, Mistrem. Den co noc byste měli myslet na Brahman a meditovat na To. Mysl musí být nápomocná. Pokud si mysl vypěstuje návyk, pak tu samou věc dělá znovu a znovu. Jakmile je tu zažitý mentální postoj, že jste Vše-prostupující Brahman, stane se z tohoto postoje pročištěná mysl, Já. Tento postoj se přemění v Gurua, a potom již nebudete mít vůbec žádné problémy.

Pokud přemýšlíme o uctívateli a Bohu ve smyslu, že uctívatel samotný je Bůh, že individualita je Brahman, potom tu není nic dalšího než To (Brahman). Avšak jakmile tu je připoutanost k objektům, stanete se individualitou, džívou. Když připoutanost k objektům skončí, jste Brahman. Když se začnete něčeho dožadovat, stanete se menší a ještě menší. Ten, kdo nemá žádnou touhu, je ohromný. Tlesknutí rukou je závislé na obou dlaních. K tlesknutí nedojde dřív, dokud se dlaně nestřetnou.

Co je tu jako první? Připoutanost k objektům, nebo „Uvědomění skutečnosti“? Měli byste o tom meditovat. Během meditace myslete na to, že objekty jsou neskutečné a odpoutanost od objektů je samotné probuzení se do Skutečnosti. Měli byste studovat tímto způsobem. Žák se zeptal: „Kolik dní by měla trvat tato praxe?“ Odpovědí je toto: „Provádějte to do takové míry, abyste přitom nezapomněli na Skutečnost.“ Ta by neměla být nikdy zapomenuta, to je vše. Není tu žádné oddělené „já“.

Podle písma „Je zde pouze Svoboda“. Můžete být osvobozeni jen proto, že již jste svobodní. Měli byste cítit, že jste svobodní, neboť nejste spoutaní. Pokud se dostanete k samotné podstatě Boha a uctívatele, dvojnost zmizí a vše je Jedno.

Pokud je ve světě vše vytvořeno ze stejné země, kde je pak jaká oddělenost? Kdo je potom toto „já“? Existuje tu pouze pět elementů a jedno Já. To je vaše nezbytná Realita. Pět elementů a „Vy“ značí, že vy sami jste celý vesmír. Paramátman je oddělený od všeho, co je viděné. Ten, kdo se s „Ním“ spojí, přestane být oddělen.

Princip, který je nastolen ve chvíli, kdy dojde k sebe-odevzdání, je samo „Neoddělené uctívání“, neboli konečné osvobození (sajúdžjamukti). Ten, kdo je takto osvobozen, se nazývá „Bódhale-buva“. „Bódha“ zde značí osvobození. Vše, co v iluzi získáte, je jako špatná úroda. Z úrody malých rostlin sklidíte malá zrna. Pocit „Já jsem Brahman“ přináší žeň obrovských zrn o velikosti Brahman. Sklizené zrno je nyní svobodou osvobození.

Lev vyrobený z hlíny ví, že není nic než hlínou. Podobně všude je pouze Brahman. Pokud tu není žádná individualita, žádný džíva, pak tu není žádná iluze, mája. Stejně jako si řeka neponechá svou totožnost, jakmile vteče do moře, stejně tak, když se uctívatel sloučí s Bohem, nezůstane oddělen. Jakmile se uctívatel stane Bohem, přestane nadále existovat jako oddělený oddaný.

Ten, kdo si uvědomuje sloučení oddaného a Boha, realizuje Brahman. Poznejte, že jste Brahman, a budete žít opravdu krásný život jako Všemocné Nejvyšší Já, Param-átman. Jestliže upadnete do spárů iluze, dosáhnete jen bolesti a utrpení a budete úspěšní jen ve zlosti a připoutanosti, tudíž žádný klid mít nebudete. Proto musíte žít jako Brahman.

Večer, 2. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.