Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. Sebe-odevzdání (z knihy Vše je iluze)

26. 11. 2014 - Aleš

SiddhaLidé se modlí k modle – Bohyni matce, a říkají: „Ó Bohyně! Buď tak laskavá a přijď do mého domu a ochraňuj mou ženu a děti. Jsem vyčerpaný. Prosím tě, mohla bys mi nadále pomáhat?“ Světec není ničím a nikým znepokojen, a to po celých 24 hodin (ve dne v noci). Jestliže se stanete Šivou, budete jako Šiva. Jsem již král, tak kdo by mě učinil králem? Pouze ten, kdo je skutečně králem, je opravdový král. Nazvěte se Brahman. Jestliže se vykreslíte jako tygr, musíte jednat jako tygr. Podobně musíte získat stav Šivy za použití své praxe. Jestliže se setkáte s neposkvrněným a ryzím Satguruem, vše je v tu chvíli u konce. Jinak můžete pokračovat v recitování jména Boha v dalších 8,4 miliónů zrozeních, avšak nic se nestane, ničeho se nedosáhne. Toto samotné opakování mantry vás neuschopní získat stav Boha (Šivy). Stav Šivy můžete získat jen tím, že se stanete sami Šivou. Potom k vám přistoupí právě „tento stav“ sám o sobě a položí vám okolo ............

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

28. Sebe-odevzdání

Měli byste rozjímat o tom, „kdo jste“ („Kdo jsem já?“). Světský život je jako úmorná jednotvárná práce. Točí se stále dokola a vy zůstáváte pořád na stejném místě. Prosím, neprožijte svůj pozemský život obyčejným vyčkáváním na smrt. Nedovolte, aby se váš život stal smrtelný. Život je určen k tomu být nesmrtelný. Nežijte, abyste byli jednou spáleni pouze jako kupa sena.

V hinduistickém mytologickém příběhu radila královna „Manavati“ svému synovi Gopičandovi, aby žil natolik moudře a získal během svého života nesmrtelnost i přesto, že bylo jeho mladé tělo silné a krásné. Můžete to uskutečnit, pokud vyvinete správné úsilí.

Když si buvol schytal několik ran od farmáře, nesmírně trpěl a kůže jeho hřbetu byla sedřena do krve. Kdyby buvol prožil v době, kdy se narodil jako člověk, svůj život moudře, neschytal by tyto rány. Nepromarněte ani krátkou dobu svého života. Získejte stav Všemohoucího Boha, Nárájany. Maso v těle není k ničemu užitečné, proto využijte své tělo k duchovnímu úsilí.

Střívka z buvola se alespoň využívají k výrobě strun pro hudební nástroje. Zvuk, který struny vydávají, se dá připodobnit ke slovům „Tuhi, tuhi“ (ťuj, ťuj), což značí toto:
„Ty jsi významný, Ó Bože, pouze ty jsi významný“. Co však neustále říkáte vy? Mai, mai, neboli „já“, „já“! Nežijte, jen abyste jednoho dne zemřeli. Žijte, abyste byli čilí a věční v životě.

Lopotíte se a celý život těžce pracujete, a nakonec zemřete. Vaše myšlení by mělo být ve stavu Sebe-poznání. Kdo jsme? Jsme pouhé lidské bytosti? Kněží (brahmíni) by měli vykonávat pouze ty činnosti, které náleží jejich kastě. Jejich chování by mělo být v souladu s „božskou moudrostí“, která je „poznáním Brahman“. Kněz nebude vyrábět boty. Nebude dělat jiné běžné práce, i když může být postižen chudobou. Nejprve musíme určit kvality, díky nimž získáme Sebe-poznání. Potom bychom se měli podle těchto principů, jež byly ustanoveny, chovat. A neměli bychom zapomínat na to, co je žádoucí. Potom budeme připraveni dojít k poznání: „Jsem Nejzazší Já, Paramátman.“

Bůh je dávný oddaný, jenž je sjednocen s Bohem. V mytologických dobách byl Bůh oddaný a oddaný byl zase Bůh. Bůh by měl být uctíván, potom se stanete Bohem (Šivou). Když se stanete lidskou bytostí, vnímáte se jako někdo, kdo uctívá lidství.

Lidé se modlí k modle – Bohyni matce, a říkají: „Ó Bohyně! Buď tak laskavá a přijď do mého domu a ochraňuj mou ženu a děti. Jsem vyčerpaný. Prosím tě, mohla bys mi nadále pomáhat?“ Světec není ničím a nikým znepokojen, a to po celých 24 hodin (ve dne v noci). Jestliže se stanete Šivou, budete jako Šiva. Jsem již král, tak kdo by mě učinil králem? Pouze ten, kdo je skutečně králem, je opravdový král. Nazvěte se Brahman. Jestliže se vykreslíte jako tygr, musíte jednat jako tygr. Podobně musíte získat stav Šivy za použití své praxe. Jestliže se setkáte s neposkvrněným a ryzím Satguruem, vše je v tu chvíli u konce. Jinak můžete pokračovat v recitování jména Boha v dalších 8,4 miliónů zrozeních, avšak nic se nestane, ničeho se nedosáhne.

Toto samotné opakování mantry vás neuschopní získat stav Boha (Šivy). Stav Šivy můžete získat jen tím, že se stanete sami Šivou. Potom k vám přistoupí právě „tento stav“ sám o sobě a položí vám okolo krku věnec s květy.

Večer, 1. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek