Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

94. Mysl nikdy nedokáže říci nic nového či originálního – (Nirupany)

27. 11. 2014 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpg

Koncepty zrození a znovuzrození jsou určeny pro nevědomé lidi. Touha je svou podstatou prostorem. Kdo se pak rodí? Prána přichází z prostoru, mysl vyvstává z prány, a vy se ztotožňujete s myslí. Jakmile je pochopeno ´já nejsem objekt´, pak víte, že vše, co je spatřeno, není ´Vámi´. Vše je v prostoru. Přijme to tvar konceptů, které tomu udělíte.

Nirupana 94

 Čtvrtek, 22. února 1979

Vědomí je ve svázanosti, dokud se ztotožňuje s tělem, myslí a pránou. Jakmile realizuje sebe samo, není již více spoutané. Ten, kdo říká ´nejsem mysl, nejsem tělo, nejsem prána´, není taktéž omezen. Ten, kdo pozná pránu, pociťuje během smrti velkou radost. Vše, co je poznáno, pomine. Ten, komu je to známo, odnikud nepřišel a nikam neodchází.

Ten, kdo toto pochopí, ví, co znamená ´zrození´. Kdo zcela rozlišil koncept zrození, již zrozením netrpí. Nyní mi povězte, kdo je narozen? Jste to vy či touhy? Džňánin zná odpověď. Džíva v omezenosti ji také (podvědomě) zná; přesto je lapen v konceptu, že musí podstupovat více utrpení. Džnánina nelze popsat slovy. Není mužem, ani ženou. Nemá žádnou formu. Ten, kdo toto ví, nemůže být slovy uchopen.

Koncepty zrození a znovuzrození jsou určeny pro nevědomé lidi. Touha je svou podstatou prostorem. Kdo se pak rodí? Prána přichází z prostoru, mysl vyvstává z prány, a vy se ztotožňujete s myslí. Jakmile je pochopeno ´já nejsem objekt´, pak víte, že vše, co je spatřeno, není ´Vámi´. Vše je v prostoru. Přijme to tvar konceptů, které tomu udělíte.

Primární mája (iluze) je ve své podstatě prostorem. Tudíž vše, co vám říkám, je nevědomost. Vy přesto můžete pořád tvrdit, že je to ve své podstatě skutečným poznáním. (To nakonec znamená, že to je za slovy.)

Během spánku zde mysl není, je tu pouze prána. Jakmile se objeví mysl a stane se viditelnou, nazýváte to snem. Mysl nikdy nedokáže říci nic nového či originálního. Může jen opakovat to, co se naučila. Omotali jste si smyčku mysli kolem krku. Džňánin toto nečiní.

Musíme zjistit, kdo vytváří koncepty. Zanechte všech plytkých řečí a opakujte ´džaj Guru, džaj Guru´. Není předem známo, čím vás On obdaruje.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková