Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí (z knihy Vše je iluze)

19. 11. 2014 - Aleš

Siddha a BhausahebNa počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení. Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“. Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne ....

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí

 

Já je faseta (vybroušená a vyleštěná bezforemnost) vědomí. Je to samotný život. To je to, co jsme, my sami o sobě. Kdo je Bůh? Význam slov: „Já jsem To“ je tento: „Když se probudím ze spánku, probudí se tělo nebo Já?“ Bůh vykonává vše, jako např. konzumaci jídla a pití. Kdyby to byl jazyk, kdo by jedl, pak by mohl sníst i boty, protože on sám neví, co jíst. Všechny činy toho, kdo má „Realizaci Sebe-poznání“, jsou obětovány Bohu. Ten, kdo to chápe, ví, že není konatel žádného činu. Zná svou pozici, a to je jeho tajemství.

Světec Tukaram říká: „Zmatek je pro druhé.“ S tím samým pochopením světec Durwasa řekl: „Řeka zajišťuje cestu na druhou stranu, protože jsem ještě neměl jídlo“, i když právě snědl spoustu jídla. Věřil tomu, že nesnědl jídlo, neboť nebyl konatel, a že to je tudíž řeka, která mu poskytuje možnost (cestu) dosáhnout druhé strany (břehu).

Pán Krišna zůstal svobodný, třebaže měl šestnáct tisíc žen. Ten, kdo jedná, obdrží plody svého jednání. Pochopte význam věty: „Já nic nedělám“. Ten, kdo je v srdci každého, dělá všechny věci a provádí veškeré tělesné aktivity. Proto Ho nazýváme „Hybatelem neboli hybnou (životní) silou všech bytostí“. Všechna špatná oslovení, kterými druhé častujete, nejsou adresovány nikomu jinému, než Jemu. Je-li moudrá bytost kritizována, bere to jako poctu, zatímco nevědomá bytost se rozzlobí.

Moudrý člověk zná všechna písmena abecedy. Slovo „Šivja“ značí v jazyce maráthí nadávku a je to množné číslo od slova Šiva, což označuje to, co je blahodárné. Osel má v sobě stejné Já jako vy. Musíte být přesvědčeni o tom, že jste Já, jež řídí, vede a ovlivňuje všechny smyslové orgány, a na základě tohoto přesvědčení jednejte. Fungují-li smyslové orgány poté, co jsou podrobeny, nabudete zkušenost, že vy, již jako Já, jste konatel.

Jakmile počne iluze s „konáním“ či „aktivitou“, jako svou převládající funkcí, dojde spolu s tím k vytvoření sil činnosti, vědomí, bytí neboli existence.

Na počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení.

Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“.

Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne existovat. Ten, kdo to ví, je „Osvětlovatel“, a získává Sílu vše osvětlovat (dávat tomu život), což znamená, že dosahuje „tohoto stavu“.

Ráno, 1. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.