Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí (z knihy Vše je iluze)

19. 11. 2014 - Aleš

Siddha a BhausahebNa počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení. Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“. Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne ....

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí

 

Já je faseta (vybroušená a vyleštěná bezforemnost) vědomí. Je to samotný život. To je to, co jsme, my sami o sobě. Kdo je Bůh? Význam slov: „Já jsem To“ je tento: „Když se probudím ze spánku, probudí se tělo nebo Já?“ Bůh vykonává vše, jako např. konzumaci jídla a pití. Kdyby to byl jazyk, kdo by jedl, pak by mohl sníst i boty, protože on sám neví, co jíst. Všechny činy toho, kdo má „Realizaci Sebe-poznání“, jsou obětovány Bohu. Ten, kdo to chápe, ví, že není konatel žádného činu. Zná svou pozici, a to je jeho tajemství.

Světec Tukaram říká: „Zmatek je pro druhé.“ S tím samým pochopením světec Durwasa řekl: „Řeka zajišťuje cestu na druhou stranu, protože jsem ještě neměl jídlo“, i když právě snědl spoustu jídla. Věřil tomu, že nesnědl jídlo, neboť nebyl konatel, a že to je tudíž řeka, která mu poskytuje možnost (cestu) dosáhnout druhé strany (břehu).

Pán Krišna zůstal svobodný, třebaže měl šestnáct tisíc žen. Ten, kdo jedná, obdrží plody svého jednání. Pochopte význam věty: „Já nic nedělám“. Ten, kdo je v srdci každého, dělá všechny věci a provádí veškeré tělesné aktivity. Proto Ho nazýváme „Hybatelem neboli hybnou (životní) silou všech bytostí“. Všechna špatná oslovení, kterými druhé častujete, nejsou adresovány nikomu jinému, než Jemu. Je-li moudrá bytost kritizována, bere to jako poctu, zatímco nevědomá bytost se rozzlobí.

Moudrý člověk zná všechna písmena abecedy. Slovo „Šivja“ značí v jazyce maráthí nadávku a je to množné číslo od slova Šiva, což označuje to, co je blahodárné. Osel má v sobě stejné Já jako vy. Musíte být přesvědčeni o tom, že jste Já, jež řídí, vede a ovlivňuje všechny smyslové orgány, a na základě tohoto přesvědčení jednejte. Fungují-li smyslové orgány poté, co jsou podrobeny, nabudete zkušenost, že vy, již jako Já, jste konatel.

Jakmile počne iluze s „konáním“ či „aktivitou“, jako svou převládající funkcí, dojde spolu s tím k vytvoření sil činnosti, vědomí, bytí neboli existence.

Na počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení.

Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“.

Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne existovat. Ten, kdo to ví, je „Osvětlovatel“, a získává Sílu vše osvětlovat (dávat tomu život), což znamená, že dosahuje „tohoto stavu“.

Ráno, 1. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek