Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Randžit Mahárádž: Buďte jako promítací plátno

15. 11. 2014 - David

Můžete své myšlenky zastavit? Mysl je myšlenka. Mysl chce neustále myslet. Tak jak najít Skutečnost? Přijde jedna myšlenka a za ní druhá. Když první odejde a než přijde druhá, tak v té mezeře je Skutečnost. Skutečnost je tu vždy. Vědomí prostupuje vším. Když jste byli v břiše své matky, přišlo spojení. Toto spojení je prostě vědomí. Dobré myšlenky pocházejí z vědomí a špatné myšlenky také. Budete špatní, když budete mít špatné myšlenky? Budete dobří, když budete mít dobré myšlenky? Ne! Tyto myšlenky vás ovlivňují, jestliže máte pocit, že jste tělo.

Mělo by přijít probuzení. Svět není nic jiného než dlouhý sen. Je na vás, jak to přijmete. Po pochopení můžete dál hrát svou roli a plnit své povinnosti. Čest získáte tak, že budete hrát svou roli dobře. Ať už máte jakoukoli roli, hrajte ji dobře, ale pochopte, že to je jen role a ne vy sami.

Ženy říkají, že jsou ženy a muži říkají, že jsou muži. Co s tím? Tělo je jen maso a kosti. Jen vaše myšlenky říkají, že jste to nebo ono. Jste vytvořeni z myšlenek a myšlenky pocházejí z nuly. Neexistujete. Máte pocit "já existuji", ale tato existence není skutečná. Měli byste pochopit. Pochopte, že vše pochází z nuly.

Například muž na divadle může hrát ženu. Chová se jako žena a hraje hrdinku, ale jeho nejvnitřnější pocit je "já jsem muž". Váš nejvnitřnější pocit, by měl být "já jsem On". Ale nechcete to přijmout. Co s tím? Oči mají ve zvyku vidět jen neskutečné věci a nevidí Skutečnost. Co zůstane (ze snu) po probuzení? Tady je to stejné. Vše stvořené pochází z nuly, takže musíte jít až za nulu.

Pochopte, že vše je prostor (vědomí), pak zapomeňte na prostor a jste On. Kolik času to zabere? Mysl to nechce přijmout. Neexistuje ani slovo "Realita", není možné ji nějak nazvat. Ale říkáme iluze nebo nula, a tak říkáme také Skutečnost. Ale neexistuje pro to žádné slovo. Slova se tam nemohou dostat.

To, co pochází z nuly nemůže být skutečné. Ať už hrajete jakoukoli roli, dělejte, co chcete, to je vaše volba, ale pochopte, že to není skutečné. Vy to považujete za skutečné a jednáte. V tom je ten rozdíl. To je rozdíl mezi tím, kdo je realizovaný a tím, kdo není. Klaňte se kdekoli nebo čemukoli. On je všude. Kromě Skutečnosti neexistuje nic. To, co vidíte a vnímáte, je nic.

Zdá se vám sen. Kdo vytvořil tento sen a kdo ho zničil? Po probuzení je palác, o kterém se vám zdálo, pryč. Nezbylo z něj nic. Co zbude až člověk umře? Svět pro něj zmizí. Nic nezůstane. Dokud sníte, máte pocit, že to je skutečné. Když v oceánu praskne bublinka, ostatní bublinky pláčou, ale oceán se směje. Když se stanete oceánem, není nic s čím byste si měli dělat starosti. Není to úplně snadné a není to ani obtížné. Duchovní učení je velice snadné.

Vše je On. Buďte v tom a zároveň buďte mimo to, to je hlavní bod. Pochopte sebe - "Kdo jsem já"? Buďte jako promítací plátno. Vše se na něm objevuje a zase mizí, ale plátno zůstává. Plátno nedělá nic, nic se ho nedotýká. Pláče a zpívá, ale nedotýká se ho to. Měli byste to pochopit. Dělejte vše a říkejte, že to není skutečné. Buďte mimo to. Zapomeňte vše. Když tu nejste, kdo bude zakoušet? Můžete zakoušet, ale nepovažujte to za skutečné. Buďte ve vodě, ale nenamočte se.

úryvek ze stasangu z 6.8. 1999 z knihy Illusion vs. Reality II.

přeložil David