Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. Zaposlouchejte se do pravé přirozenosti učení (z knihy Vše je iluze)

12. 11. 2014 - Aleš

Spočívejte v Já a buďte takto pořád klidní, i kdyby se na tělo třeba řítily stovky pohrom. Pokud toužíte zakusit všechny možné požitky, pak tato žádost je šach-matem. Je to vaše prohra. Vaší porážkou je rovněž tvrzení „nechci žádnou bolest či utrpení“. Když dal král Šivadží mnoho darů a peněz Tukaramovi, Tukaram pocítil, že mít doma tyto dary a peníze by bylo soužením a neměl pokoj do té doby, dokud neposlal králi vše nazpět. Velké soužení, které pocítil s přítěží peněz a darů, byl znak jeho vnitřního klidu..............

26. Zaposlouchejte se do pravé přirozenosti učení

 

Stejně jako je zde správná metoda učení, je zde také správná metoda naslouchání. Ta metoda učení, díky níž chápete duchovní život, je správné učení. Jinak spolu lidé pouze donekonečna tlachají o nedůležitých věcech. I gumová panenka může být námětem hovoru. Měli byste říkat (a stejně tak poslouchat) jen takové věci, které vám pomáhají uvědomit si úplné sjednocení s Bohem. Jinak se můžete zaposlouchat do štěbetání ptactva, které jen tak švitoří, ale to nemá s duchovností nic společného. Skutečným námětem rozhovoru je duchovní předmět, který je umožněn pouze lidským bytostem. Vaši předci z předchozích více než 72 generací čekají s nadějí na někoho ze svých potomků, kdo prožije realizovaný život a osvobodí je. Neměli byste se proto nechat odlákat filmovým představením, kterým je váš světský život.

Duchovní život je strom plnící přání (Kalpataru). Vše, co si přejete, je přichystané. Duchovní život je kámen plnící přání (Čintamani) a kráva plnící přání (Kamadhenu). Maximálně využijte svého lidského zrození, které jste získali díky velké zásluze z minulosti. Nechť to, o co se snažíte, se stane možné, a to, co je ztracené, je ztracené. Poté, co si uvědomíte své vlastní Já, se může stát cokoliv, ale nic z toho vás nebude trápit. Musíte mít Sebe-realizaci a to, co vám pomůže jí dosáhnout, se nazývá učení. Neustálé klevetění o všelijakých filosofických systémech je marné. Je to k něčemu dobré? Přeci nejíte slupku a nezahazujete vnitřek (zrno). Ten, kdo se narodí v lidské formě, poslouchá duchovní učení a následuje ho, se skutečně chopil jádra života.

Kdo jsou skutečně moudří lidé? Ti, kdo se těší z blaženého klidu a moudrosti Sebe-realizace jsou opravdoví lidé, hodni blahopřání. Prosím, pozorně se zaposlouchejte do následujícího výkladu, jenž je popisem „Sebe-realizace“. Neustále přeskakující a měnící se mysl nemůže nabýt nikdy klidu. Ve hře šachy je figurka krále, která by neměla být jinou figurkou přemožena. Podobně pokud se necháte někým (něčím) přemoci, jste lapeni do pasti, a vaše mysl je k ničemu. Ten, kdo realizoval Brahman, není ničím (nikým) přemožen. Vzdání se všech činností se nazývá meditace a zastavení činnosti mysli je Brahman. Vyprázdnit dům znamená odnést z něho vše, co v něm bylo. Dům potom zůstane takový, jaký byl na počátku. Král by neměl být přemožen. Iluze jako vláda (panovník) sice něco dá, ale potom si to vezme nazpět. Musíme se naučit být vždy svobodní. Někdo padnul k mým nohám. V pořádku. Padl k nohám, chodidlům, ne ke mně. Co s tím mám společného? Někdo se nešikovně potácí či se chová podivně. Nechte ho být! Mám se tím znepokojovat? Jediné, co s tím můžeme dělat, je to pozorovat.

Já nesmí být vystaveno šach-matu. Iluze má ve svém záměru podmanit si vás všemi možnými prostředky. Iluze na vás dokonce chce, abyste se cítili hanebně a trapně poté, kdy se dostane k vašemu nosu odporný zápach, který vydá. Tudíž učiňte sebe neporazitelnými. Vždy buďte uvědomělí. Mája (iluze) se bude tak či onak pokoušet sesadit vás z trůnu, ale vy jí to neumožňujte.

Spočívejte v Já a buďte takto pořád klidní, i kdyby se na tělo třeba řítily stovky pohrom. Pokud toužíte zakusit všechny možné požitky, pak tato žádost je šach-matem. Je to vaše prohra. Vaší porážkou je rovněž tvrzení „nechci žádnou bolest či utrpení“. Když dal král Šivadží mnoho darů a peněz Tukaramovi, Tukaram pocítil, že mít doma tyto dary a peníze by bylo soužením a neměl pokoj do té doby, dokud neposlal králi vše nazpět. Velké soužení, které pocítil s přítěží peněz a darů, byl znak jeho vnitřního klidu.

Pokud obětujete mysl Nejvyššímu Já, Paramátman, stane se ryzí. Co lze jinak získat se stále přeskakující a měnící se myslí? Bytost, která dosáhla skutečného Sebepoznání, není ničím postižena. Udržujte si svou mysl vždy v klidu. Veškerý projev je vytvořen z pěti elementů. Vše v iluzi každým dnem zaniká. Pouze Brahman je věčné.

Měli byste meditovat na „To“ a usilovat jen o „To“. Všechny idoly, vyrobené ze zlata a stříbra, kamene a hlíny, a všechny světské peníze, podléhají zkáze. Individualita také podléhá zkáze, podobně jako forma. Až na jedno – na Sebepoznání – je vše pomíjivé. Pokud věříte tomu, že Bůh je idol, pak je to hřích. Myslet si, že Bůh je vyroben z kamene či hlíny, je opravdu obrovský hřích! Světec Ramdas to sám důrazně prohlásil.

Ti, kdo mají Sebepoznání, mohou z ničeho udělat cokoliv. To je jejich síla. Mohou kohokoliv velebit a kohokoliv potupit. Je zde rčení: „Věrná žena jde do pekla a prostitutka do nebe. Taková je síla světce.“ Světci jsou mistři, siddhové. Třímají silou učinit či neučinit různé věci. Není zde nic, co by pro ně nebylo možné. Skutečně ochráněn je ten, kdo jim slouží.

Večer, 30. 11. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek