Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. Já je nejjemnější ze všeho (z knihy Vše je iluze)

1. 10. 2014 - Aleš

SiddhaDíky lampě vidíme všechny objekty okolo. Objekty nám neumožní vidět lampu, která je tudíž nadřazená. Ten, kdo si ji uvědomuje, je na vyšší úrovni, a intelekt převažuje i to, neboť jde o úroveň výš, než je uvědomění lampy. Slon je velké zvíře, ale člověk se na něm klidně vozí. Slon se nevozí na člověku. Podobně poznání je velmi hodnotné. Jen díky slunci je možné vidět všechny objekty. Lampa, jakož i různé objekty světa, jsou viděny díky slunci. Slunce není viděné kvůli těmto objektům, ale naopak. Mimo to, komu patří světlo, díky němuž jsou viděny všechny objekty, včetně slunce? Jen díky světlu Já je možné vše vidět. Proto Já je to nejcennější a nejmocnější. Je to jediný znalec všeho. Nikdo nezná Jeho. Je to Nejvyšší Já, Paramátman, které dává všemu sílu pohybu. Je to Já, které dává sílu žít. Já je „Král všeho“, to nejjemnější ze všeho. .........

22. Já je nejjemnější ze všeho

Já (Átman) je ještě jemnější než to nejjemnější. To, co má hmotný podklad, je pomíjivé. To, co je nejjemnější, je nejsilnější. Voda je mnohonásobně mocnější než země. Někdy můžeme přežít bez jídla, pokud taková doba nastane, ale bez vody žít nelze. Podobně teplo či oheň je důležitější, užitečnější než voda. Bez tepla žít nejde. Jakmile odejde teplo z těla, člověk je v tu chvíli mrtvý. Vzduch je ještě mocnější než teplo. Bez kyslíku, resp. bez jeho vdechování, žít nemůžeme.

Ve světě je deset číslic. Desítka je utvořena z jedničky (1) a nuly (0). Kolik čísel však existuje ve světě? Pouze jedno. Pouze jednička (1), a ta postupně narůstá. Tato jednička je výsledek nuly. Voda je desetkrát jemnější než země. Jednička a nula tvoří desítku. Z desítky se číslice opět mění. Vzduch (kyslík) je desetkrát jemnější než oheň. Kdyby byl oheň stejný jako vzduch, pak by spolykal (spotřeboval) veškerý kyslík. To, jestli tu je vítr, či nikoliv, můžete poznat při pozorování plamene svíčky. Stejně jako potřebujeme k životu vodu, oheň potřebuje k přežití vzduch. Prostor je desetkrát jemnější než vzduch. Kromě toho, měřit jemnost Brahman Jeho poměřováním s prostorem možné není. Kdyby tu nebyl prostor, naše Existence by zde nebyla ani na okamžik. Dokud zde není prostor, vítr nemá žádné místo, kde by se pohyboval. Bůh vytvořil tento element (prostor) natolik rozsáhlý ve svém měřítku, aby v něm mohla existovat všechna stvoření. Bez něj by totiž jinak nepřežili. Já (Átman) je zcela bezforemné. To, co je nejjemnější a nejmocnější, zná vše, přesto žádný z pěti elementů nezná Já (Átman), které zná vše. Ono (Já) je znalec všeho. Já je nezávisle existující, protože není nikým živené (podporované).

Díky lampě vidíme všechny objekty okolo. Objekty nám neumožní vidět lampu, která je tudíž nadřazená. Ten, kdo si ji uvědomuje, je na vyšší úrovni, a intelekt převažuje i to, neboť jde o úroveň výš, než je uvědomění lampy. Slon je velké zvíře, ale člověk se na něm klidně vozí. Slon se nevozí na člověku. Podobně poznání je velmi hodnotné. Jen díky slunci je možné vidět všechny objekty. Lampa, jakož i různé objekty světa, jsou viděny díky slunci. Slunce není viděné kvůli těmto objektům, ale naopak. Mimo to, komu patří světlo, díky němuž jsou viděny všechny objekty, včetně slunce? Jen díky světlu Já je možné vše vidět. Proto Já je to nejcennější a nejmocnější. Je to jediný znalec všeho. Nikdo nezná Jeho. Je to Nejvyšší Já, Paramátman, které dává všemu sílu pohybu. Je to Já, které dává sílu žít. Já je „Král všeho“, to nejjemnější ze všeho.

Ve zdroji světa není patrná žádná věc, je tu prosté velké prázdno. Je jasné, že ten, kdo zná tuto prázdnotu, je tu ještě před prázdnotou. Například vezměte si, kdo je tím, kdo pozoruje pocit „tvrdě jsem spal“? Je to Paramátman. On je atom neboli podklad všech atomů. Jaký je význam umírání? Znamená to, že tělo se v prach (zem) obrátí. Vše hmotné se vrátí zpět do země. Ten, kdo zná Ono nesmrtelné, věčné, nejjemnější Já, získává sílu života, zvanou Anima. Meditujte tímto způsobem: „Já jsem Toto jemné, samo-zářné Brahman, přirozenost vědomí, stav poznávání, samotné“. Tento „Já-Bůh“, Átmaram, je „samo-zřejmý“. To je Bůh (Átmadév), jenž je vidoucí, ukrytý za očima. To je On, kdo je posluchačem v uších, čichajícím v nose a ochutnávačem na jazyku.

Ráno, 28. 11. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek