Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. Obraťte mysl pryč od objektů (z knihy Vše je iluze)

24. 9. 2014 - Aleš

Krishna - ArjunaPán Krišna řekl: „Na jedné straně budu já, a na druhé straně bude moje armáda. Pokud mne chcete mít u sebe, pak s vámi budu bojovat sám (bez armády). Proti nám pak bude stát na druhé straně celý svět, což je má armáda.“ Durjodhan si pomyslel: „K čemu mně bude samotný Krišna? Udělám lépe, když se v tomto boji postavím na stranu jeho armády.“ Ardžuna naopak přijal Pána Krišnu, a byl s ním. Bez Boha neboli Krišny jsou všechna bohatství světa, jež jsou bez Já, naprosto zbytečná, a pokud chcete mít Jeho, nesmíte připustit, aby se do vaší blízkosti dostaly světská bohatství, pozemská vlastnictví či sobeckost. Dovolíte-li to, On se k vám nikdy .......

Vše je objektivní, včetně tohoto těla. Dokud je mysl obrácena k objektivním věcem, iluze převažuje. Žáci a učitel jsou ve vzájemném vztahu. Pokud zde nejsou žáci, není tu ani učitel. Kde není učitel, nejsou ani žáci. Jak by mohlo v těle zářit světlo Já, když zde zůstává myšlenka „já“ (ego)? Kde je místo pro Boha, když stále obýváte své tělo? K čemu je pak získání i království čtrnácti světů? Jakou hodnotu budou mít objekty pro toho, kdo chce být Brahman? Neměli byste se unést žádnými touhami.

Pán Krišna řekl: „Na jedné straně budu já, a na druhé straně bude moje armáda. Pokud mne chcete mít u sebe, pak s vámi budu bojovat sám (bez armády). Proti nám pak bude stát na druhé straně celý svět, což je má armáda.“ Durjodhan si pomyslel: „K čemu mně bude samotný Krišna? Udělám lépe, když se v tomto boji postavím na stranu jeho armády.“ Ardžuna naopak přijal Pána Krišnu, a byl s ním. Bez Boha neboli Krišny jsou všechna bohatství světa, jež jsou bez Já, naprosto zbytečná, a pokud chcete mít Jeho, nesmíte připustit, aby se do vaší blízkosti dostaly světská bohatství, pozemská vlastnictví či sobeckost. Dovolíte-li to, On se k vám nikdy nepřiblíží.

Myšlenka „já“ je matka a všechny věci, které přicházejí později, jsou její děti. Jestliže děti zmizí, matka pozbývá svou existenci, a pokud matka zmizí, děti také zmizí. Spíte tvrdě, protože na vše v hlubokém spánku zapomenete. Je tu nějaký rozdíl mezi spánkem krále a spánkem chudého člověka? Má tento chudák méně požitku ze spánku než král? Vzdejte se všech věcí, po kterých „já“ touží. Potom bude mysl automaticky zabita. Tvrdit či něco prosazovat je mysl. To také zmizí, jakmile je myšlenka „já“ pryč. Egoistický intelekt se utiší. Mysl tvrdí pouze to, co si pamatuje. Pokud pokládáte celý projev za falešný, mysl umře. Předvolejte si mě k výslechu, pokud mysl opět vyvstane. Spíš je možné zakrýt oblohu než kontrolovat mysl. Avšak co bude mít mysl na práci, jestliže pustíte z hlavy všechny objekty? Když člověk, který je v hlubokém spánku, říká: „Spím, prosím probuďte mě,“ jak ho probudíme?

Je-li ve dne v noci vaše myšlení zaměřeno na Skutečnost, pak jsou všechny objekty automaticky prokázány jako falešné. Pokud chce hledající od ostatních uznání, že je skvělý, či touží po obdivu, pak se jeho vývoj pozastaví. Ten, kdo nedokáže v sobě zkrotit úmysl či touhu vlastnit duchovní síly (siddhis), bude v nich nakonec zcela zapleten a lapen, neboť touží po této falešné slávě.

Nejzazší Já, Paramátman můžete realizovat pouze v případě, když se ve vás opravdu rozpustí vrozená neodbytná touha po světském životě. Džíva (individualita) touží jíst plody ze stromu světského života. Když její pojídání ustane, stane se z individuality automaticky Bůh (Šiva). Nechte stranou potěšení z objektů. Neudržujte kontakt s objektivními věcmi a přestaňte po nich toužit. Hned pak jste Šiva. Dělejte dále všechny běžné činnosti jako konzumování jídla, pití vody atd., ale neberte tyto věci za skutečné. Nežijte jako otrok objektů. Udržujte v sobě neustále pocit „Já jsem Brahman“. Na pozadí situací, které přicházejí a odcházejí, by nemělo být přítomné žádné trápení či obava. Ten, kdo se nestane po nabytí svého bohatství arogantní, neobviňuje toho, kdo viní jeho, a ten, kdo nefňuká kvůli jakékoliv trýzni, je sám Bůh.

Nejste-li dotčeni chudobou, jste podobní Bohu. Iluze říká: „Dám ti cokoliv si přeješ. Dělej, co chceš, ale zůstaň pod mojí nadvládou.“ Iluze se nemůže dostat nablízko „Realizované bytosti“, Džňáninovi. Ten, kdo má Sebepoznání, je skutečný Brahmín (znalec Brahman). Iluze vždy člověka pronásleduje. Ti, kdo se jí stále dožadují, jsou jako oběšenci. Laskavost neboli duchovní život je měkký jako máslo, ale také tvrdý jako diamant. Musíte zcela svůj život otočit. Obraťte ho opačným směrem, pryč od světskosti. Zmařte možnost jít ke světskosti a ta bude zničena. Vše, co sníte, stejně přeměníte v odpad. K čemu je rabování druhých lidí?

Je-li někdo přesycen světským životem, nebude na něho myslet, ani kdybyste ho úpěnlivě prosili. Ten, kdo realizoval Brahman, nebude myslet na tohoto zabijáka, kterým je iluze. Tato samotná iluze je smrtelná. Objektivní formy nikdy nezůstanou navždy, bez ohledu na to, jakou přízeň jste si u nich získali. Jestliže zapálíte lampu a nařídíte jí, aby nevrhala světlo, bude vás lampa poslouchat? Lampa, která je zapálená, bude samozřejmě dávat světlo. Dát vše Bohu, včetně všech vnitřních těl, se nazývá Bali. Tělesné vědomí říká, abyste to nedávali, avšak Bali tomu nevěnuje pozornost. V hinduistické mytologii je Bali jméno krále, který vše odevzdal Pánu, aby podpořil jeho vtělení ve formě Boha „Wamana“. Vzdal se všeho, fyzického těla, jemného těla a kauzálního těla. Tato tři těla jsou tři světy, obsažené v třech krocích, které si Višnu podrobil. Potom se z Baliho stal Pataal.

Bohyně Lakšmí hledá člověka, který se stane v srdci blízký Bohu Nárájánovi. Ale nedovolte jí (Bohyně Lakšmí – bohatství) postavit se před vás. Pochopte, neměli byste ji zapojovat, nebo se snažit ji vlastnit, ani kdybyste pomáhali druhým, protože se tím dostanete jen do podivných komplikací. Významem očištění mysli je přestat myslet na objekty. Mysl, která je takto pročištěna, září stále. Potom nemá ráda nic než Skutečnost, ryzí Bytí. Nemá potřebu meditace a kontemplace. To Jedno Jediné je ryzí Brahman.

Večer, 27. 11. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek