Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. Duchovní síly jsou v Já něčím zcela přirozeným (z knihy Vše je iluze)

17. 9. 2014 - Aleš

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než ......................

20. Duchovní síly jsou v Já něčím zcela přirozeným (z knihy Vše je iluze)

 

Všechny „duchovní síly“ neboli siddhis jsou mou vlastní přirozeností. Studium osmi velkých siddhis a studium mého Já je jedno a to samé. I když se osm sil (siddhis) liší, všechny z nich jsou mou vlastní přirozeností, tedy Já. Smysl života je dosažen ve chvíli, když je Já získáno. Poznání a síla je jedno a to samé. Je to má základní vlastnost. Pouze můj oddaný je může získat. Tyto síly nejsou někým jiným dosažitelné. Jednou byla dána lidem v království otázka, taková výzva: „Kdo zatahá krále za vousy?“ Jeden moudrý muž řekl: „Já vám to ukážu.“ Když potom král seděl na trůnu, jeho syn, který mu seděl na klíně, ho zatahal za vousy. Podobně osm sil, jež jsou vlastností Já, jsou dosažitelné mým oddaným.

První silou je síla „vnitřního života“ neboli Anima. Atom neboli Anu je nejmenší základní částicí, kterou není možné dále dělit. Malá smítka prachu, která jsou ve vzduchu, se nazývají Renu. A nejjemnější částice vzduchu se nazývá „Paramanu“. Písmeno v abecedě je utvářeno navazováním na základní písmeno, a z písmen se formují slova, a z nich potom věty. Dokud se „Anu“ nestane „Renu“, řada písmen nebude utvořena (jazyky sanskrt a maráthí mají jinak uspořádanou abecedu, pozn. př.). Svět počal existovat ze životní energie („čajtanja“). Pastevec jednou řekl velmi sečtělému učenci: „Všechny Védy a osmnáct mytologických eposů mám uložené ve své kapse“. To značí, že si uvědomil, že není nic, než nekonečně malý atom, a realizovat to, znamená uvědomit si Anima, neboli „vnitřní život“ Siddhi (Světce). Zakusil, že spočívá v srdci všech bytostí. Byl nejmenší z nejmenších, a Já i toho nejdrobnějšího hmyzu. Já jsem ještě menší než ta nejmenší věc ve světě a nejryzejší ze všeho ryzího. Ten, kdo si to uvědomí, dosáhne Anima siddhis.

Všechna hrubohmotná a jemná těla jsou jako vozy, a je to Bůh Šrí Ráma, který je Já (Átman), jenž řídí vůz. Obraťte se čelem k Němu, a staňte se zajedno s Ním. Jakmile zmizí pocit „já“ a ty“, pak pouze On zůstává. Individualita (džíva) má ve zvyku rozlišovat věci. Bůh (Šiva) preferuje být Jedním Jediným. Jakmile se oddělíte, a děláte v mysli rozdíly, stáváte se přízemními. Jakmile jste sjednoceni, stáváte se nekoneční. Když tu není žádné „já“, není tu svět ani pět elementů, a Pravda je chápána ve smyslu „Vše je jedno, Vše je pouze Já“. Jste-li si jisti tím, že jste Anu, dosáhli jste Anima siddhis. Považte, jak krátkou dobu trvá vnímání chuti, když ochutnáte něco sladkého na jazyku. Je to Já, které si dokonce uvědomuje, v kterých koříncích vlasů dochází ke svědění. Není tu nic, co by Já (Ono) nevědělo. Ono je vnitřním vědomím, jež se nazývá Já neboli „Átman“. Když je člověk zcela přesvědčen o tom, že jeho pravé „Já“ je nejvnitřnějším usedlíkem ve všech bytostech, tak právě to se stane největším dosažením, neboli siddhis (silou). Když si je voják zcela jistý svou odvahou při útoku na nepřítele, přirozeně v boji dokazuje velkou kuráž. Právě pocit „já jsem odvážný“ dělá z člověka statečného bojovníka. Abyste přinutili iluzi zmizet, musíte zapomenout na všechny věci z minulosti. Co je v minulosti, musí být námi zváno stále nazpět, aby nás to následovalo, jinak to zmizí. Břidlicová tabule je deska, na kterou se stále něco píše, a potom se to utře a tabule je opět čistá (neboli se smaže minulost, kdy se zapomene na předchozí chyby).

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než Brahman.

Ráno, 27. 11. 1934

překlad Aleš Adámek

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"