Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. Myšlenka snu ve snu (z knihy Vše je iluze)

10. 9. 2014 - Aleš

bourec morušový_hedvabiHousenka bource morušového si staví svůj příbytek neboli zámotek, a potom v něm umře. Také sebe podobným způsobem svazujete. Pokládáte se za fyzické tělo. To samotné je zajetím. Je to, jako byste se stali zámotkem housenky bource. Když polijete vlažnou vodou zámotek, housenka v něm zemře, a vy pak z něho můžete vyndat hedvábí. Pokud se držíte pocitu, že celý vesmír, vzduch a prostor, který je v něm obsažen, je vaším tělem, pak jste automaticky Brahman. Je tu pouze Brahman, jenž je jedním bez druhého. Ten, kdo ví, že tu není nic jiného, je sám Brahman. Ten, jehož dožadování se smyslových objektů je pryč, ten, jehož pocit „já“ jakožto něčeho odděleného od všeho ostatního je pryč, a ten, jehož pýcha je pryč, je Tím, kdo skutečně .........

19. Myšlenka snu ve snu ( zknihy Vše je iluze)

 

Átman (Já), jež je nezrozené a nesmrtelné, usnulo, a ve svém snu mělo další sen. O jaký druh snu se jednalo? Zdání světa byl sen a v tomto snu snilo, že se stalo individualitou (džíva). Pouze proto iluze narostla. Zdání tohoto světského života jako něčeho skutečného je sen. Ten, kdo byl Bůh, se stal sluhou. Považovat za skutečné všechny lidi jako třeba matku, otce, bratra a další, a představovat si tedy celý svět jako skutečný, je snem. Všechny bytosti ve světě si libují v tomto snu. Je to sice výjimka, ale je velice důležité, aby se mezi všemi lidmi objevil někdo, kdo dokáže správně a přesně uvažovat. Mít důvěru ve světce je velice vzácná záležitost, vyskytující se zřídkakdy. Aspirant by měl jednat nesobeckým způsobem. Ten, kdo je plný ega, nebude chtít hodit psovi ani kus chleba. Po vykonání nějaké nezištné dobročinné práce se často dostaví zážitek uvolněnosti (nesobeckosti) či ryzí inteligence, který ve vás vyvstane. Cítit úctu ke světcům je opravdu významná věc. Ohromná je úroda požehnání našich předků, světců, kteří tu byli před námi.

Jen výjimečně dochází k rozlišování (vivéka) mezi podstatným (skutečným) a nepodstatným (neskutečným) během tohoto snového života. Bohatství je druh omamné látky, jakou je třeba i víno. Kvůli zásluhám z minulých životů se obrátíte ke Guruovi a budete na Něm vyzvídat a chtít o Něm vše vědět. Pak budete skutečně schopni zužitkovat sílu rozlišování. Takový člověk jde ke Guruovi a myslí na to, co je podstatné (skutečné), a co je naopak nepodstatné (neskutečné), a dojde k pochopení „Já jsem Brahman“. Až pak si dokáže uvědomit, že svět je iluze, a bude probuzen ze snu. Zakusí ryzí esenci učení a pochopí, že celý svět je iluze, a že „Já je jediná Pravda“. Potom se stane vtělené Šat-čit-ánanda“ (bytí, vědomí a blaženost), a je sjednocen s Brahman.

Poznáte-li význam, a když o něm rozjímáte a říkáte, že „Nyní jsem získal patřičnou zkušenost a jsem probuzen“, pak kdo je tím „já“, které získalo zkušenost? Když tvrdíte, že jste něco zakusil, pak tu je ego neboli „já jsem“ (aham). Věc, která říká „já“ nebo „vy“, ve skutečnosti ničím není. Říkáte, že víte, ale to je pouze ego. Je to klam v iluzi. Například si můžete myslet, že „on je“, nebo „ty jsi“ ta samá entita, které lidé říkají pan XY (Novák), ale nyní se pan Novák stal Brahman. Jestliže učiníte rozhodnutí, že dřívější pan Novák byl pouze iluzí (klamem), a že „ne-entita“ se nyní stala Skutečností, pak vaše iluze není ještě rozptýlena, a tudíž nezmizela. To, co je přirozeně vaše Bytí, je Skutečností jako takovou. Není zde žádné „já“, a to ani v té nejjemnější formě. Dokud toto klamné „já“ v sobě pociťujete i v té nejslabší formě, stále máte potřebu chránit tělo, neboť „já“ dosud nezmizelo. Měl by zde být skutečný pocit, zakoušení, že celý vesmír je ve vás. To je pochopení, že „Vše je On“ a „Já jsem On“.

Housenka bource morušového si staví svůj příbytek neboli zámotek, a potom v něm umře. Také sebe podobným způsobem svazujete. Pokládáte se za fyzické tělo. To samotné je zajetím. Je to, jako byste se stali zámotkem housenky bource. Když polijete vlažnou vodou zámotek, housenka v něm zemře, a vy pak z něho můžete vyndat hedvábí. Pokud se držíte pocitu, že celý vesmír, vzduch a prostor, který je v něm obsažen, je vaším tělem, pak jste automaticky Brahman. Je tu pouze Brahman, jenž je jedním bez druhého. Ten, kdo ví, že tu není nic jiného, je sám Brahman. Ten, jehož dožadování se smyslových objektů je pryč, ten, jehož pocit „já“ jakožto něčeho odděleného od všeho ostatního je pryč, a ten, jehož pýcha je pryč, je Tím, kdo skutečně pochopil Brahman.

Večer, 26. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek