Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis (z knihy Vše je iluze)

3. 9. 2014 - Aleš

SiddhaJá (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane .....

18. Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis

Já (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane všech osm sil. Osm sil je totožných s mou přirozeností. Ten, kdo je se mnou sjednocen, získá tyto síly automaticky.

Existuje šest druhů tužeb neboli energií, kterými jsou touha, zlost, chtivost, pýcha, žárlivost a nenávist. Hlad a žízeň jsou pro tělo zcela přirozené. K tomu, abyste zůstali naživu, bezpodmínečně potřebujete jíst a pít. Štěstí a utrpení jsou potíže mysli. Dostanete-li to, co si přejete, jste šťastní, pokud to nedostanete, je to pro vás utrpení. O čem se mysl domnívá, že je dobré, je dobré, a co vnímá jako nedobré, dobré není. „Já“ je koncept, který je bez polohy a tvaru. Prospěšný koncept je vlastní přesvědčení „Já jsem Šiva, Já jsem Šiva“.

Je zde šest sil neboli siddhis, které souvisí s tělem. Nebýt si vědom hladu či žízně je první síla. Druhou silou je schopnost rozumět významu Védánty, což je pravá schopnost slyšet ve skutečnosti odlehlé či dávné zvuky. Jasnovidnost je třetí síla. Vítězství nad myslí je čtvrtá síla. Schopnost kamkoliv se přemístit je pátá síla. Dovednost osvojit si jakoukoliv formu těla je šestá síla. Dále tu jsou čtyři síly, které souvisejí s myslí. Schopnost vstoupit do těla druhých je sedmá síla. Způsobilost opustit tělo či umřít na základě svého odhodlání je ta samá síla. Schopnost vidět Bohy je osmá síla. Být úspěšný dle své vůle je devátá síla; a síla, která přinutí všechny lidi uposlechnout vaše nařízení, je silou desátou.

Je tu pět menších sil. Znát minulost a budoucnost je první z nich. Nebýt postižen větrem a deštěm je druhá z nich. Vědět, na co druhý člověk myslí, je třetí z nich. Být schopen zastavit vítr a oheň je síla čtvrtá, a vždy si ostatní podmanit, neboli nebýt druhými přemožen, je pátou silou.

Ráno, 26. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.