Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis (z knihy Vše je iluze)

3. 9. 2014 - Aleš

SiddhaJá (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane .....

18. Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis

Já (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane všech osm sil. Osm sil je totožných s mou přirozeností. Ten, kdo je se mnou sjednocen, získá tyto síly automaticky.

Existuje šest druhů tužeb neboli energií, kterými jsou touha, zlost, chtivost, pýcha, žárlivost a nenávist. Hlad a žízeň jsou pro tělo zcela přirozené. K tomu, abyste zůstali naživu, bezpodmínečně potřebujete jíst a pít. Štěstí a utrpení jsou potíže mysli. Dostanete-li to, co si přejete, jste šťastní, pokud to nedostanete, je to pro vás utrpení. O čem se mysl domnívá, že je dobré, je dobré, a co vnímá jako nedobré, dobré není. „Já“ je koncept, který je bez polohy a tvaru. Prospěšný koncept je vlastní přesvědčení „Já jsem Šiva, Já jsem Šiva“.

Je zde šest sil neboli siddhis, které souvisí s tělem. Nebýt si vědom hladu či žízně je první síla. Druhou silou je schopnost rozumět významu Védánty, což je pravá schopnost slyšet ve skutečnosti odlehlé či dávné zvuky. Jasnovidnost je třetí síla. Vítězství nad myslí je čtvrtá síla. Schopnost kamkoliv se přemístit je pátá síla. Dovednost osvojit si jakoukoliv formu těla je šestá síla. Dále tu jsou čtyři síly, které souvisejí s myslí. Schopnost vstoupit do těla druhých je sedmá síla. Způsobilost opustit tělo či umřít na základě svého odhodlání je ta samá síla. Schopnost vidět Bohy je osmá síla. Být úspěšný dle své vůle je devátá síla; a síla, která přinutí všechny lidi uposlechnout vaše nařízení, je silou desátou.

Je tu pět menších sil. Znát minulost a budoucnost je první z nich. Nebýt postižen větrem a deštěm je druhá z nich. Vědět, na co druhý člověk myslí, je třetí z nich. Být schopen zastavit vítr a oheň je síla čtvrtá, a vždy si ostatní podmanit, neboli nebýt druhými přemožen, je pátou silou.

Ráno, 26. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek