Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. Poznání v řeči, mysli a činu (z knihy Vše je iluze)

20. 8. 2014 - Aleš

SiddhaTen, kdo rozpozná Brahman s řečí, myslí a ve fyzickém těle, je „můj oddaný“. Měl by to uskutečňovat, jestliže to říká. Zapomeňte, že je tělo tělem, a pokládejte tělo za Brahman. Žijete-li s pocitem, že Všeprostupující Bůh je uvnitř všeho, pak se s tímto postojem vaše mysl sjednotí s Brahman, a vy se cítíte spojeni se svým skutečným (základním) Bytím.

Král Bharat řekl: „Celá Země je moje, ale když zemřu, budu patřit Zemi.“ To znamená, že kvůli připoutanostem se člověk opět stává spoutaný. Je proto lepší vzdát se všeho už od začátku.

Váš život, jaký žijete, je velice přízemní a bezvýznamný. Avšak pokud zůstanete zajedno se svým Bytím, dostanete vše poté, kdy přání vyvstane v mysli. Ti, kdo se neodchýlí od svého Bytí, jsou „mými pravými oddanými“. Měli byste proto takovými zůstat, s celou svou .........

16. Poznání v řeči, mysli a činu (z knihy Vše je iluze)

Ten, kdo rozpozná Brahman s řečí, myslí a ve fyzickém těle, je „můj oddaný“. Měl by to uskutečňovat, jestliže to říká. Zapomeňte, že je tělo tělem, a pokládejte tělo za Brahman. Žijete-li s pocitem, že Všeprostupující Bůh je uvnitř všeho, pak se s tímto postojem vaše mysl sjednotí s Brahman, a vy se cítíte spojeni se svým skutečným (základním) Bytím. Nabudete potom přirozeně všechny duchovní síly (siddhis). Těchto sil je dohromady osmnáct. Je zde osm významných sil (siddhis) a 10 méně významných. Těch osm významných se vztahuje k vašemu Bytí. Nejjemnější a nejvýznamnější je síla „vstupování do vědomí všech“. Ve skutečnosti jste již v srdcích všech. Být neviditelný znamená zůstat nespatřen ve svém Bytí a upustit od všech sklonů mysli a těla. Král Bharat řekl: „Celá Země je moje, ale když zemřu, budu patřit Zemi.“ To znamená, že kvůli připoutanostem se člověk opět stává spoutaný. Je proto lepší vzdát se všeho už od začátku.

Objekt, který máte v mysli v okamžiku smrti, rozhodne, jaká bude podoba příštího zrození. Touha určí příští postup po smrti těla. Nebuďte proto zapleteni do světa, a to ani s dobrými úmysly pomoci ostatním, protože jakmile se odchýlíte od vlastního Bytí, spadnete do pasti. Nezapomínejte na své Já. Vaše tělo nepochybně jednou podlehne smrti, tak proč se strachovat smrtí již dnes? Ten, kdo je osvobozen od otroctví světa, je skutečný světec. Přijměte fakt, že celý svět je pomíjivý. Nechť pomine dnes, než aby pominul zítra! Přestaňte se o svět starat! Nevzrušujte se tímto světem pěti elementů. Všech osm významných sil (siddhis) bude s vámi spokojených, jen pokud budete takto žít. Existuje osm základních sil vašeho Bytí. Jsou to: 1) síla stát se nepatrný jako atom, 2) síla stát se naopak ohromný, 3) síla být velice lehký, 4) síla dostat to, co je požadováno, 5) síla mít kontrolu nad živými a neživými věcmi, 6) schopnost třímat obrovskou silou, 7) síla využívat takové potěšení smyslů, které je přáno, 8) síla nařídit každému dělat to, co si přejete.

Váš život, jaký žijete, je velice přízemní a bezvýznamný. Avšak pokud zůstanete zajedno se svým Bytím, dostanete vše poté, kdy přání vyvstane v mysli. Ti, kdo se neodchýlí od svého Bytí, jsou „mými pravými oddanými“. Měli byste proto takovými zůstat, s celou svou myslí, tělem a řečí.

Ráno, 25. 11. 1934

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek