Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. Poté, co si vyslechnete učení, byste podle toho měli jednat (z knihy Vše je iluze)

6. 8. 2014 - Aleš

světec Šuka přednášíSvětci, jako byl Šuka, Valmíki a Nárada – ti všichni dosáhli duchovního cíle, neboť dospěli k Poznání Já. Tohoto cíle je možné dosáhnout nasloucháním duchovních poučení a meditováním o nich. Na základě toho, co jste si vyslechli, byste měli praktikovat. Pouze pak je Sebe-poznání možné. Pouze ten, kdo není přitahován objekty světa, může dosáhnout Sebe-poznání prostřednictvím naslouchání a meditace. Sladké jídlo nepřipravíme tím způsobem, že jeho přípravu jen slovně popíšeme. Musíte ho udělat a potom sníst. Pouze pak získáte patřičný užitek. Studium Já znamená zaujmout postoj sjednocení s Já neboli se svou vlastní přirozeností (svarúpa). Nikdo se nestane světcem jen tak, že ..............

14. Poté, co si vyslechnete učení, byste podle toho měli jednat (z knihy Vše je iluze)

Světci, jako byl Šuka, Valmíki a Nárada – ti všichni dosáhli duchovního cíle, neboť dospěli k Poznání Já. Tohoto cíle je možné dosáhnout nasloucháním duchovních poučení a meditováním o nich. Na základě toho, co jste si vyslechli, byste měli praktikovat. Pouze pak je Sebe-poznání možné. Pouze ten, kdo není přitahován objekty světa, může dosáhnout Sebe-poznání prostřednictvím naslouchání a meditace. Sladké jídlo nepřipravíme tím způsobem, že jeho přípravu jen slovně popíšeme. Musíte ho udělat a potom sníst. Pouze pak získáte patřičný užitek. Studium Já znamená zaujmout postoj sjednocení s Já neboli se svou vlastní přirozeností (svarúpa). Nikdo se nestane světcem jen tak, že na sebe oblékne karmínové roucho, označující asketické zřeknutí se.

Vaše mysl by to, co si vyslechne, měla také přijmout. Mysl by měla být na to, co uslyší, patřičně naladěna. Pozornost mysli by měla být velmi plynulá a nepřetržitá, podobající se rovnoměrnému průtoku oleje z jedné plechovky do druhé, kdy olej teče tenkým plynulým proudem. Vše, co je napsáno, musíte číst stále dokola, protože si to nepamatujete. Důsledkem této své zapomnětlivosti nezakoušíte své spojení s Já. Každý si staví vzdušné zámky. Postaví zámky ve vzduchu. Ve světě se všechno stane díky „slovu“. Nejprve se několikrát mnoha slovy probere návrh stavby (koncept) vysokého domu, poté je samotná stavba realizována a dům pak stojí. Ten, kdo je nevědomý, se stane moudrý pouze díky slovům. Jak může nastat vyslechnutí, neslyšíte-li právě slova světce? Pokoušet se vás pak učit je jako polévat buvola vodou. Tímto vylitím je promrhána všechna voda. Je to proto, že vaše pozornost, která je zaměřena na objekty, neodtrhne od nich svůj zájem. Pokud se přece jen od nich oprostí, práce tím pádem skončí a vy se stanete Brahman. Vaše „Bytí“ by mělo nepřetržitě přebývat jako Brahman.

Všech pět elementů je navzájem jemně promícháno. Já (Átman) v nich také spočívá, avšak nezaujatě. Všechny domy jsou postaveny čistě jen z materiálů, které pocházejí ze země, ovšem jejich tvary a vlastníci (obyvatelé) jsou odlišní. Podobně třebaže lidí je co do počtu mnoho, vnitřní Já, neboli Bůh, a prostor ve všech, je jeden jediný. Je tu určitý faktor, který sebe oslovuje jako „já“. Tento faktor je falešný. Neměl by zde být. Pokud se oddělíte a stanete se na své odloučení pyšní, pak trpíte žalem. Potom je veškeré poslouchání zbytečné, protože je mysl přitahována k smyslovým objektům a ztotožňuje se s myšlenkami.

Získání „Poznání Brahman“ (Brahmavidja) je obtížné, neboť je naše pozornost obrácena k smyslovým objektům. Jestliže někdo s oblibou poslouchá duchovní přednášky a nedostane se mu patřičné zkušenosti, pak něco jaksi není na správném místě. Rozpoložení mysli se změní díky neustálému přebývání v dobré společnosti. O duchovních příkazech, které jste obdrželi, byste měli ve dne v noci, tudíž neustále, rozjímat a meditovat. Vyslechněte si je
a mluvte o nich, ale ještě větší význam bude mít, vnesete-li do praxe správné poučení, které jste obdrželi. Pouhé naslouchání Učení není to nejdůležitější, protože na základě něho musíte získat opravdovou zkušenost a cítit se s ní zajedno. Budete-li schopní to učinit, získáte poté všechny duchovní síly (siddhis). Jaký význam má získání sil či siddhis? To značí, že se vám zcela přirozeně dostane vše potřebné a žijete tudíž spokojený život. Je to proto, že jste bezžádostiví. Všichni lidé se domáhají získat nazpět vše, co sami poskytli. Nenechte se zničit touhou po bohatství. Musíte hájit bezžádostivost, a pak se stanete přirozeností Brahman.

Ráno, 24. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek