Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. Poté, co si vyslechnete učení, byste podle toho měli jednat (z knihy Vše je iluze)

6. 8. 2014 - Aleš

světec Šuka přednášíSvětci, jako byl Šuka, Valmíki a Nárada – ti všichni dosáhli duchovního cíle, neboť dospěli k Poznání Já. Tohoto cíle je možné dosáhnout nasloucháním duchovních poučení a meditováním o nich. Na základě toho, co jste si vyslechli, byste měli praktikovat. Pouze pak je Sebe-poznání možné. Pouze ten, kdo není přitahován objekty světa, může dosáhnout Sebe-poznání prostřednictvím naslouchání a meditace. Sladké jídlo nepřipravíme tím způsobem, že jeho přípravu jen slovně popíšeme. Musíte ho udělat a potom sníst. Pouze pak získáte patřičný užitek. Studium Já znamená zaujmout postoj sjednocení s Já neboli se svou vlastní přirozeností (svarúpa). Nikdo se nestane světcem jen tak, že ..............

14. Poté, co si vyslechnete učení, byste podle toho měli jednat (z knihy Vše je iluze)

Světci, jako byl Šuka, Valmíki a Nárada – ti všichni dosáhli duchovního cíle, neboť dospěli k Poznání Já. Tohoto cíle je možné dosáhnout nasloucháním duchovních poučení a meditováním o nich. Na základě toho, co jste si vyslechli, byste měli praktikovat. Pouze pak je Sebe-poznání možné. Pouze ten, kdo není přitahován objekty světa, může dosáhnout Sebe-poznání prostřednictvím naslouchání a meditace. Sladké jídlo nepřipravíme tím způsobem, že jeho přípravu jen slovně popíšeme. Musíte ho udělat a potom sníst. Pouze pak získáte patřičný užitek. Studium Já znamená zaujmout postoj sjednocení s Já neboli se svou vlastní přirozeností (svarúpa). Nikdo se nestane světcem jen tak, že na sebe oblékne karmínové roucho, označující asketické zřeknutí se.

Vaše mysl by to, co si vyslechne, měla také přijmout. Mysl by měla být na to, co uslyší, patřičně naladěna. Pozornost mysli by měla být velmi plynulá a nepřetržitá, podobající se rovnoměrnému průtoku oleje z jedné plechovky do druhé, kdy olej teče tenkým plynulým proudem. Vše, co je napsáno, musíte číst stále dokola, protože si to nepamatujete. Důsledkem této své zapomnětlivosti nezakoušíte své spojení s Já. Každý si staví vzdušné zámky. Postaví zámky ve vzduchu. Ve světě se všechno stane díky „slovu“. Nejprve se několikrát mnoha slovy probere návrh stavby (koncept) vysokého domu, poté je samotná stavba realizována a dům pak stojí. Ten, kdo je nevědomý, se stane moudrý pouze díky slovům. Jak může nastat vyslechnutí, neslyšíte-li právě slova světce? Pokoušet se vás pak učit je jako polévat buvola vodou. Tímto vylitím je promrhána všechna voda. Je to proto, že vaše pozornost, která je zaměřena na objekty, neodtrhne od nich svůj zájem. Pokud se přece jen od nich oprostí, práce tím pádem skončí a vy se stanete Brahman. Vaše „Bytí“ by mělo nepřetržitě přebývat jako Brahman.

Všech pět elementů je navzájem jemně promícháno. Já (Átman) v nich také spočívá, avšak nezaujatě. Všechny domy jsou postaveny čistě jen z materiálů, které pocházejí ze země, ovšem jejich tvary a vlastníci (obyvatelé) jsou odlišní. Podobně třebaže lidí je co do počtu mnoho, vnitřní Já, neboli Bůh, a prostor ve všech, je jeden jediný. Je tu určitý faktor, který sebe oslovuje jako „já“. Tento faktor je falešný. Neměl by zde být. Pokud se oddělíte a stanete se na své odloučení pyšní, pak trpíte žalem. Potom je veškeré poslouchání zbytečné, protože je mysl přitahována k smyslovým objektům a ztotožňuje se s myšlenkami.

Získání „Poznání Brahman“ (Brahmavidja) je obtížné, neboť je naše pozornost obrácena k smyslovým objektům. Jestliže někdo s oblibou poslouchá duchovní přednášky a nedostane se mu patřičné zkušenosti, pak něco jaksi není na správném místě. Rozpoložení mysli se změní díky neustálému přebývání v dobré společnosti. O duchovních příkazech, které jste obdrželi, byste měli ve dne v noci, tudíž neustále, rozjímat a meditovat. Vyslechněte si je
a mluvte o nich, ale ještě větší význam bude mít, vnesete-li do praxe správné poučení, které jste obdrželi. Pouhé naslouchání Učení není to nejdůležitější, protože na základě něho musíte získat opravdovou zkušenost a cítit se s ní zajedno. Budete-li schopní to učinit, získáte poté všechny duchovní síly (siddhis). Jaký význam má získání sil či siddhis? To značí, že se vám zcela přirozeně dostane vše potřebné a žijete tudíž spokojený život. Je to proto, že jste bezžádostiví. Všichni lidé se domáhají získat nazpět vše, co sami poskytli. Nenechte se zničit touhou po bohatství. Musíte hájit bezžádostivost, a pak se stanete přirozeností Brahman.

Ráno, 24. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.