Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. Příběh o bitvě mezi Rámou a Ravanou (z knihy Vše je iluze)

16. 7. 2014 - Aleš

RamaKrál Ráma je v hinduistickém eposu Rámájaně označení pro Já (Átman). Jméno démonického krále Ravany z příběhu je označením pro desatero úst, které symbolizují deset smyslových orgánů (5 orgánů poznání: ruce, uši, nos, jazyk a pokožku; a 5 funkčních orgánů: ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány a konečník). Všechny objekty ve světě jsou démony. Každý z objektů (démonů) se pokouší přemoci Já, Rámu. Mysl je opice, Hanuman. Správné myšlenky jsou armádou patřící Rámovi. Klid neboli Síta je jeho oddaná žena. Ravana jí unesl a držel násilím v zajetí. Jakmile poznání smyslových objektů zmizí, armáda Ravany zahyne, a vy pak získáte mír neboli Sítu. Smyslové orgány vytvořily armádu démona Ravany, který měl v plánu vést válku proti Rámovi a s plnou silou své armády Ho chtěl porazit. Bratr Rámy, Lakšman, je velitel Rámovy armády. „Lakš“ značí pozornost a „mana“ znamená mysl. Meditace by měla být prováděna s plnou pozorností mysli. Epos Rámájana byl napsán proto, aby sdělil duchovní poznání. V království Rámy není ani zlost, ani žádostivost, ale klid a štěstí. Já je Rámovo království. Po správném pochopení se všichni stávají Rámou. Zvítězí-li Ráma, Bohové ho zasypou květinami, a pokud zvítězí Ravana, pak začnou tančit všichni démoni. Objekty ve světě jsou démoni, a stav mysli bez jediného objektu (v mysli) je .............

Král Ráma je v hinduistickém eposu Rámájaně označení pro Já (Átman). Jméno démonického krále Ravany z příběhu je označením pro desatero úst, které symbolizují deset smyslových orgánů (5 orgánů poznání: ruce, uši, nos, jazyk a pokožku; a 5 funkčních orgánů: ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány a konečník). Všechny objekty ve světě jsou démony. Každý z objektů (démonů) se pokouší přemoci Já, Rámu. Mysl je opice, Hanuman. Správné myšlenky jsou armádou patřící Rámovi. Klid neboli Síta je jeho oddaná žena. Ravana jí unesl a držel násilím v zajetí. Jakmile poznání smyslových objektů zmizí, armáda Ravany zahyne, a vy pak získáte mír neboli Sítu. Smyslové orgány vytvořily armádu démona Ravany, který měl v plánu vést válku proti Rámovi a s plnou silou své armády Ho chtěl porazit.

Bratr Rámy, Lakšman, je velitel Rámovy armády. „Lakš“ značí pozornost a „mana“ znamená mysl. Meditace by měla být prováděna s plnou pozorností mysli. Lakšman je tchán Indradžita (ega) a ve svém posledním zrození byl „Lakšman“ pomocníkem Ravany. Indradžit (ego) si u Ravany získal velkou přízeň a svůj konec (smrt) našel pouze až v rukách svých příbuzných. Jiným způsobem tedy ego nezemřelo. Indradžit je pocit „já“, tedy ego. Když vaše mysl touží získat „duchovní poznání Brahman“, pak ego, tedy Indradžit, zemře. Tudíž jakmile je pozornost mysli obrácena k Brahman, ego zemře, a naopak, zaměříte-li pozornost mysli na smyslové objekty, stáváte se služebníkem smyslů, čili sluhou Ravany.

Ravana byl nesmrtelný. Šiva ho obdařil schopností umřít, jen pokud si to bude přát. Jakmile byla celá jeho armáda zničena, pomyslel si: „Jaký to má smysl zde dál věznit Sítu? Když umřu rukama Rámy, budu osvobozený. Neuvěznil jsem Sítu, abych zachránil svůj život, ale držel jsem ji v zajetí za účelem získání osvobození. Neukončím vládu svého království tím, že se vzdám Rámovi, musím sám umřít.“

Ravana pohlédl na Rámu a řekl si: „Zamířím na tebe provokativně šípem, abych tě vydráždil.“ Namířil tedy na Rámu šíp, a jakmile to udělal, zemřel. Zde je vysvětlení: pýcha je Ravana, která zhyne pouze na základě své vlastní vůle. To je individualita, džíva. Po vyslechnutí si principů Védánty (ne-dvojného duchovního učení) je individualita připravena zemřít. Skutečná přirozenost Já je překryta pocitem „já jsem“, což je velice jemná pýcha. Tato pýcha je jako Rahu, který vše zastínil (ve védské astrologii Rahu zatemnil Slunce, které v tomto případě symbolizuje Já). Když pýcha říká: „Já jsem Brahman“, tak vše, za co se pokládá a na co odkazuje, je tělo, které má určité jméno, a tento proces se nazývá zatemnění „pravého Já“. Zatímco je individualita pojmenovaným tělem, které je narozené, myslí si, že je to ona (džíva), jež je narozená (ve skutečnosti však je nezrozená). Pokud byste byli opravdu jen svým tělem, pak byste ve chvíli, kdy tělo zemře, umřeli též s ním. Jenže vy jste znalec těla, nejste tělo. Tělo umírá, vy (pravé Já) ne.

Lakšman ničí armádu Ravany pomocí Hanumanovy armády. Mysl prostřednictvím správného myšlení (rozjímání) dochází k pochopení, že to, co se jeví jako skutečné, skutečné opravdu není. Lakšman (správně zaměřená pozornost mysli) to pochopil, a armáda Ravany tím byla zničena. Slovo Satja-naš značí zničení. Významem tohoto slova je to, že to neexistuje, třebaže se to jeví být skutečné. Správné myšlenky jsou jako opice, tedy Hanumanovy opice tvořící armádu „správných myšlenek“, jimiž Hanuman zničil armádu (smyslů) Ravany.

Jakmile zemře Ravana, království Rámy se stává možné. Klid, zosobněný Sítou, přichází domů. Měli byste bojovat, třímajíc meč moudrosti (duchovní poučení) a měli byste opakovaně meditovat (opakovat jméno Rámy). Všichni Bozi utekli ze strachu, který měli z Ravany, a on tímto nabýval na síle a těšil se velké moci. Epos Rámájana byl napsán proto, aby sdělil duchovní poznání. V království Rámy není ani zlost, ani žádostivost, ale klid a štěstí. Já je Rámovo království. Po správném pochopení se všichni stávají Rámou. Zvítězí-li Ráma, Bohové ho zasypou květinami, a pokud zvítězí Ravana, pak začnou tančit všichni démoni. Objekty ve světě jsou démoni, a stav mysli bez jediného objektu (v mysli) je Já, jenž je Bůh neboli Átmaram.

Večer, 22. 11. 1934

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek