Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. Já a ne-Já (z knihy Vše je iluze)

2. 7. 2014 - Aleš

SiddhaKaždého pokládejte za svého přítele, a v mysli tudíž není prostor pro vznik dvojnosti či odporu. Proč nedojde na základě prohlášení „vše je Brahman“, které stále opakujete, ke změně vašeho postoje? Protože je vaše myšlení zdeformováno důsledkem představ dobra a zla, a vy si tudíž osvojujete kritický či dualistický postoj. Toho, kdo se vám zavděčí, pokládáte za dobrého, a někdo jiný, kdo vás nepotěší, je pro vás člověk zlý. Ale těch, kdo označí za dobrou tu „špatnou“ osobu, mnoho není, že? Krom toho, do jaké míry jste vy sám dobrý? Nejsou zde tací lidé, co vás považují za toho zlého? I Boha někteří lidé chápou z hlediska dobra či zla. Moudrý člověk říká, že jelikož jsou všichni otroky okolností (iluze), jak lze rozlišovat mezi dobrými a zlými lidmi. Okolnosti vytvořili různé skupiny lidí, někdo je tesař, jiný švec, atd. Označování různých zaměstnání nám přivodilo způsob myšlení, na jehož základě vidíme lidi odděleně. Existuje vůbec rozdíl kast (skupin) a jiné dělení? Nikdo není ani zlý, ani dobrý. Všechna těla jsou subjektem ..........

S touhou je spojena úzkost (strach). Dokud je mysl plná žádostí, bude tu také úzkost (strach). Ustane-li touha, úzkost zmizí též. Když jdete po ulici, vidíte mnoho věcí, přesto k nim nemáte žádnou připoutanost. Avšak jakmile je pojat pocit „moje“, vyvstane následně touha, a vy se okamžitě stanete zcela zaujati objekty. Cítit, že něco je „moje“, je samotná úzkost. Je ve fyzickém těle vůbec něco opravdu naše? Vzduch uvnitř těla jde z těla ven a vzduch, který je vně, jde dovnitř. Co z toho vám v tomto procesu náleží? V rozmezí okolo dvou stop (cca 61 cm) od těla proudí neustále vzduch. Ten, kdo to dokáže podrobně vidět, si to může uvědomovat.

Proběhne mnoho výjimečných dní a festivalů a vy si myslíte, že věci ve světě jsou trvalé a ve vašem vlastnění, avšak nechápete, že ve skutečnosti jste před všemi těmito objektivními věcmi. Jakmile vnímání objektů skončí, skončí tím také touha po objektech, a je jedno, zda objekty existují či nikoliv. Pokud si myslíte, že nějaký malý kus země je váš, okamžitě se s tímto myšlením stáváte smrtelníky. Mysl, která přebývá v Já, je bezžádostivá, a mysl zaměřená na fyzické tělo v tom smyslu, že ho považuje za „sebe“ či za „své“, je plná žádostí.

Vskutku podivné je toto stvoření složené z pěti elementů. „Jedno jediné Bytí“, skotačící ve všech tělech, je „Vše-prostupující“ universální Já. Pochopte, že „vše je Brahman“. Obecně známý názorný příklad prstenu a zlata se dá k tomuto účelu použít. Pokládáte-li prsten za zlato, pak na zlato nahlížíte jako na podklad (podstatu), jestliže se však na prsten díváte jako na prsten, pak je prsten pokládán za oddělený objekt. Voda je voda, ať už je v oceánu, či džbánku, ale voda ve džbánku je oddělená, vnímáte-li džbánek odděleně. Tudíž ho nedržte stranou a neoddělujte od všeho. Poznejte, že „vše je Brahman“.

Každého pokládejte za svého přítele, a v mysli tudíž není prostor pro vznik dvojnosti či odporu. Proč nedojde na základě prohlášení „vše je Brahman“, které stále opakujete, ke změně vašeho postoje? Protože je vaše myšlení zdeformováno důsledkem představ dobra a zla, a vy si tudíž osvojujete kritický či dualistický postoj. Toho, kdo se vám zavděčí, pokládáte za dobrého, a někdo jiný, kdo vás nepotěší, je pro vás člověk zlý. Ale těch, kdo označí za dobrou tu „špatnou“ osobu, mnoho není, že? Krom toho, do jaké míry jste vy sám dobrý? Nejsou zde tací lidé, co vás považují za toho zlého? I Boha někteří lidé chápou z hlediska dobra či zla.

Moudrý člověk říká, že jelikož jsou všichni otroky okolností (iluze), jak lze rozlišovat mezi dobrými a zlými lidmi. Okolnosti vytvořili různé skupiny lidí, někdo je tesař, jiný švec, atd. Označování různých zaměstnání nám přivodilo způsob myšlení, na jehož základě vidíme lidi odděleně. Existuje vůbec rozdíl kast (skupin) a jiné dělení? Nikdo není ani zlý, ani dobrý. Všechna těla jsou subjektem okolností. Životní etapy od dětství, dospívání, mládí, až po stáří jsou pro každého stejné. Mladý muž nebude mít bílý knír místo svého tmavého a starý bezzubý člověk nedokáže zhltnout naráz spoustu tvrdého pokrmu, atd. Stručně řečeno není důvod zesměšňovat druhé. Všichni jsou subjekty okolností. Někdo má na hlavě dlouhé vlasy nebo třeba nosí vousy, to vše je záležitost vlastního upřednostnění. Proč byste měli někoho nenávidět kvůli těmto věcem? Toho, kdo vás kritizuje, či vám něco vyčítá, považujte za laskavého člověka. S těmi, kdo vám přinášejí mnoho potíží, udržujte tento vlídný postoj, a nepěstujte nepřátelství. Pouze pak budete Brahman.

Úzkost (strach) nás dokáže velice rychle zabít. Ten, kdo se trápí, umírá s tímto soužením, a nenávist jako velká přítěž, se dá ztěžka snést. Višvamitra, jenž byl svobodný muž, a měl za sebou velké množství duchovní praxe, byl připraven dokonce i zabíjet, poté co přišel pln závisti zavraždit světce Vasišthu. Říká se, že z pytle šafránu se stal pytel čpící páchnoucí asafoetidy se silným zápachem a nepříjemnou chutí, a to jen kvůli Višvamitrově blízkosti. Zmizí-li pýcha, pak osten, jenž někoho provokuje, odpadne. Zabijte pýchu a sami se tak stanete božským světcem neboli „Brahmariši“. Padněte na zem před tím, kdo vás nenávidí. Pokud o někom rozhodnete, že je zlý, pak se sami stáváte zlí. Ten, kdo nechová k nikomu žádné nepřátelství, je sám Brahman. Hádka naznačuje nepochopení. Dualita rozlišování mezi smyslovými objekty musí skončit. Nepřemýšlejte z hlediska nenávisti či nepřátelství, nebo dobra či zla. Pouze pak se stanete Brahman. K nikomu nechovejte nepřátelství.                                                                                                                                                                                                          Večer, 21. 11.1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek