Zpívání bhadžanů v Praze 2022

 • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.6. - Chvála posluchačům (z knihy Dásbódh)

6. 6. 2014 - David Dostal

|| Šrí Rám ||

1. Nyní se pokloním posluchačům, kterými jsou oddaní, světci mající poznání a vznešení lidé. Jsou to Jógini, ctnostní a pravdiví ve své řeči.

2. Někteří z nich jsou oceány dobra, jiní jsou nádržemi intelektu a další doly plné drahokamů řeči.

3. Jsou to ti, kteří si vychutnávají nektar významu a když se objeví příležitost, stanou se řečníky z nejlepších. Jsou rozhodní a odstraňují všechny pochybnosti.

4. Jejich chápavost je neomezená. Svým způsobem jsou božími inkarnacemi či se zdají být shromážděním bohů.

5. Jsou shromážděním zřeců, velice mírumilovných a ve své základní přirozenosti velmi odlišných. Skrze ně je oslaveno celé shromáždění.

 

 1. V jejich srdci vládne esence Véd, bohyně Sarasvatí spočívá na jejich jazyku a když mluví tak se jeví, jako by byli "Guruem bohů" (Bruhaspati).
 2. Jsou posvátní jako oheň. Jsou slunci, jejichž paprsky inspirují a když uvážíme jejich moudrost, tak zde není též vědomí vesmíru.
 3. Jsou vždy bdělí. Znají minulost, současnost i budoucnost. Mají sebepoznání a nikdy nejsou pyšní.
 4. Ve světě není nic, co by neviděli. Všechno ve své mysli pečlivě uvážili.
 5. Na cokoli si kdo vzpomene a pokusí se to říci, tak už to vědí, a tedy, co by mohlo být vysvětleno s přesvědčením, že je někdo moudrý.
 6. Ale cení si dobrých kvalit a proto budu klidně mluvit. Vznešení lidé mají ve svém srdci místo vskutku pro všechno.
 7. Neustále si vychutnávají to nejlepší jídlo a jen tak pro chuť si občas dají i běžné pokrmy. Taková je i moje řeč. Přijmou ji laskavě.
 8. Říká se, že člověk by měl boha uctívat podle svých schopností, ale neříká se, že by se bůh vůbec uctívat neměl.
 9. Já jsem tím, který není zdatný v proslovech a posluchači jsou jako bohové. Chystám se je uctít svým prostým jazykem.
 10. Nevyznám se v etymologii. Neznám ani umění. Nejsem chytrý. Nemám tušení jak mluvit logicky. Nemám žádnou oddanost, ani vědění natož bezžádostivost. Má slova nejsou sladká.
 11. Taková je tedy kvalita mé promluvy a i přesto mluvím bez váhání, protože bohové si cení citu za mými slovy.
 12. Vy, posluchači, jste inkarnacemi bohů a mé vědění je zcela zanedbatelné. Nejsem inteligentní a ani příliš chytrý, ale snažně se na vás obracím.
 13. Syn velmi mocného muže může být hlupák, ale jelikož má za sebou podporu svého otce, tak je také považován za mocného. Začínám vám být blízký, protože k vám patřím.
 14. Tygři a lvi jsou hrůzostrašní a lidé se jich velmi obávají, ale jejich vlastní mláďata si před nimi beze strachu hrají.
 15. Podobně jsem i já přijímán světci a mluvím jen ke světcům. Jsem si tedy jist, že je pro mne ve vašem srdci slitování (soucítění).
 16. Když náš vlastní člověk dělá při promluvě chyby, tak to musíme zakrýt. Je zbytečné říkat, že byste měli přimhouřit oko nad mými chybami a doplnit cokoli, co zůstalo nedokončeno.
 17. Znakem lásky je, že láska je pro srdce velmi přirozená a vy jste milujícími světci, kteří jsou rodiči vesmíru.
 18. Já, jsa sluhou vašeho sluhy, vás žádám, pokud budete ve svých srdcích znát význam toho, co říkám, tak můžete dělat to, co je správné a věnovat pozornost tomu, co se chystám povědět.

Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, šestá kapitola s názvem "Chvála posluchačům".

 Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.