Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. Bůh je nejvyšší Já, Paramátman (z knihy Vše je iluze)

3. 6. 2014 - Aleš

SiddhaJak dlouhý je celý pozemský život? Jednou nohou jste v hrobě, zatímco druhou ještě v domě. K čemu je tento rodinný život? Mít takový postoj je znakem bezžádostivosti. Avšak člověk, jenž je připoután ke světskému životu, provádí všechny své činnosti stejně dál, jako kdyby měl jeho život trvat stovky let, i když je pravděpodobné, že následující den zemře. Člověk, jenž je bez žádostí, považuje délku života v rozmezí stovek tisíc let za jeden krátký okamžik. Připoutanost v srdci nabírá formy lítosti se všemi bytostmi, což je pouze iluzorní božská hra, která není nic než světskost a trápení. Měli bychom žít pro nejvyšší Já, Paramátman, a dodržovat, aby byl náš čas (život) zužitkován ve službě .............

Pokud si přejete být s Bohem, zahoďte iluzi. Naděje, jež je ukrytá hluboko v nejniternějších úrovních vašeho srdce a mysli, není nic než iluze. Iluze pokládá závoj na Já. Já je uvnitř a iluze, neboli mája, překrývá Já závojem. Brahman je pouze „čiré vědomí“. Lidská mysl je ve své přirozenosti zaměřena směrem ven, je zaostřena na objekty. Když se mysl stane bezžádostivá a taková zůstane, je Brahman. Nicméně nepokládejte (žádostivou) mysl za Brahman. Neustále přemýšlet o smyslových objektech znamená zastřít Já. Počátek zatemnění je moment, kdy je pozornost odvedena od Já směrem k jiným objektům. To je iluze. To je mysl.

Zůstat bez myšlenek je Brahman. Přirozenost je znakem Brahman. Není zde žádné trápení, žádná chtivost, žádná touha. I kdyby král ztratil celé své království a přitom byl v tomto přirozeném stavu, jeho mysl by nepocítila žádnou úzkost. Když je ukončeno objektivní fungování mysli, nastane zde tento přirozený stav, a vy budete napevno usazeni v Já. Když ustane soužení a trápení se světským životem, skončí tím zatemnění Já. Iluze je potom viděna jako hra Boha (Višnua) a je nahlížena, jako by byla jedině Jím. Je-li iluze viděna jen jako božská hra, dělá to mysl bezžádostivou, a nakonec jí to osvobodí od všech potíží. Naproti tomu iluze individuality není viděna jako božská hra, ale zůstává plná tužeb a žádostí. Individualita, ego (džíva), jde ve své touze a očekávání až tak daleko, že nutí ostatní, aby mu v čase smrti bezpodmínečně dali napít vody, aby tělo nežíznilo. Kdežto „vědomí“, jež je Já, se nikdy o tělo nestará. K čemu by pak bylo pro Já dobré opakovat jméno Boha či mantru v době smrti? To je klíč bezžádostivosti.

Jak dlouhý je celý pozemský život? Jednou nohou jste v hrobě, zatímco druhou ještě v domě. K čemu je tento rodinný život? Mít takový postoj je znakem bezžádostivosti. Avšak člověk, jenž je připoután ke světskému životu, provádí všechny své činnosti stejně dál, jako kdyby měl jeho život trvat stovky let, i když je pravděpodobné, že následující den zemře. Člověk, jenž je bez žádostí, považuje délku života v rozmezí stovek tisíc let za jeden krátký okamžik. Připoutanost v srdci nabírá formy lítosti se všemi bytostmi, což je pouze iluzorní božská hra, která není nic než světskost a trápení. Měli bychom žít pro nejvyšší Já, Paramátman, a dodržovat, aby byl náš čas (život) zužitkován ve službě Paramátman.

Ráno 20. 11. 1934

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek