Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7. Ustane-li vnímání objektů, zanikne tím i pozorovatel (z knihy Vše je iluze)

18. 6. 2014 - Aleš

SiddhaProtože tu je viděné, je tu vidoucí. Pakliže tu není nic k vidění, jak může začít existovat vidoucí? Pokud vyhodíte viděné, je tu pouze Brahman. O čem by měla poté, kdy pustíte všechny držené věci, mysl přemýšlet? Je-li pocit „já“ utopen, jediné, co zůstává, je Brahman. Rysem čirého Brahman je skutečnost, že v tomto stavu není něco jako „já“ či „mé“. Ať je tu cokoliv, vše je Brahman. To, co vnímáte objektivně jako osobu, které náleží jméno či označení, však Brahman není. K čemu je cestování na posvátná poutní místa jako je Varanásí či nějaká další místa, když jste nezjistili, kdo ve skutečnosti jste? Pokud jste sami neprožili probuzení se do duchovní přirozenosti svého Já, k čemu je mluvení ve formě papouškování o Brahman? V tom, v čem jste se opakovaně cvičili, budete nabývat zkušenosti. Každý má ve zvyku mluvit o smyslových objektech. Zanechte tento zvyk a mluvte o moudrosti Brahman. V tomto směru se stanete Brahman právě tím, že na „To“ budete neustále myslet. Měli byste trávit svůj čas rozpravami o duchovním poznání. Mluvíte-li neustále o smyslových objektech, stáváte se tím ještě víc ponořeni do světa. Aspirant, toužící po Sebe-realizaci, by měl udržovat úzký kontakt s těmi, kdo se zajímají o stejné záležitosti (Sebe-realizaci). Nepromarněte svůj život povídáním si s ostatními, kteří .....

Nahlížet na vše moudře značí vnímat, že „vše je Brahman“. Vyslechli jste si to, ale slyšet to nestačí, je třeba to prožít. Všechny bytosti jsou v podstatě přirozeností Brahman. Pokud začnete hodnotit druhé, stanete se jedním z „hodnocených“, tedy oddělenou entitou, a dostáváte se do spoutanosti. Když pokládáte druhého člověka za zloděje, obsahem vaší mysli je „zloděj“, neboť myslíte na zloděje. Mluvíte-li o světských objektech, pokládáte tím pádem vše za skutečné, a také se podle toho chováte a jednáte. A když si vyslechnete duchovní poučení nebo přijdete sem, abyste je pochopili, zřídkakdy si jeho obsah podržíte v mysli s ujištěním, že je to něco, co je skutečné. Zachovejte postoj, že „vše je Brahman“, a jednejte s přesvědčením, že je to pravda. Nenechte to ve svém životě ležet ladem s průpovídkou: „Jo, to už jsem (někde) slyšel.“ Podrobte to zkoušce ve svém životě a zjistěte, jestli to je pravda, či nikoliv! Pokud se opravdu na vše budete dívat jako na Paramátman, pak se stanete Bohem (Šiva), budete-li však vše projevené vidět jako obyčejný světský život, zůstanete jen jako individualita (džíva).

Svět se jeví podle toho, jak se na něho díváte. Jestliže ho nahlížíte jako Brahman v různých formách, budete všude vidět pouze Brahman. Pokud to uděláte, zmizí horečka ve formě pocitu „mé“ čili „jsem toto tělo“ neboli pýcha ega. Například jestliže zde je manželka, je tu manžel, ale pokud zde žádná manželka není, čí manžel tu pak může být? Protože tu je viděné, je tu vidoucí. Pakliže tu není nic k vidění, jak může začít existovat vidoucí? Pokud vyhodíte viděné, je tu pouze Brahman. O čem by měla poté, kdy pustíte všechny držené věci, mysl přemýšlet? Je-li pocit „já“ utopen, jediné, co zůstává, je Brahman. Rysem čirého Brahman je skutečnost, že v tomto stavu není něco jako „já“ či „mé“. Ať je tu cokoliv, vše je Brahman. To, co vnímáte objektivně jako osobu, které náleží jméno či označení, však Brahman není. K čemu je cestování na posvátná poutní místa jako je Varanásí či nějaká další místa, když jste nezjistili, kdo ve skutečnosti jste? Pokud jste sami neprožili probuzení se do duchovní přirozenosti svého Já, k čemu je mluvení ve formě papouškování o Brahman?

Odstraňte jed, jenž zasáhl vaši mysl. V tom, v čem jste se opakovaně cvičili, budete nabývat zkušenosti. Každý má ve zvyku mluvit o smyslových objektech. Zanechte tento zvyk a mluvte o moudrosti Brahman. V tomto směru se stanete Brahman právě tím, že na „To“ budete neustále myslet. Měli byste trávit svůj čas rozpravami o duchovním poznání. Mluvíte-li neustále o smyslových objektech, stáváte se tím ještě víc ponořeni do světa. Aspirant, toužící po Sebe-realizaci, by měl udržovat úzký kontakt s těmi, kdo se zajímají o stejné záležitosti (Sebe-realizaci). Nepromarněte svůj život povídáním si s ostatními, kteří se o tyto věci nezajímají.

Je to vskutku výjimečné štěstí mít známé a příbuzné, kteří jsou také oddaní. K čemu jsou všechny ty světské činnosti, nemáte-li Sebe-poznání? Poučení, získané od světců, kteří jsou našimi „skutečnými příbuznými“, je přímo použitelné v každodenním životě, neboť jejich rada je rozhovorem v Jednotě. Mistr, jenž nám ukazuje Stezku osvobození, je náš skutečný příbuzný. Měli byste se naladit, podobně jako se vyladí napnuté struny víny
(indický hudební nástroj podobný kytaře). Pokud je nástroj správně naladěn, je jeho zvuk dostatečně znělý. Váš vztah s Mistrem by se tomu měl podobat. Kdo pomáhá sám sobě (svému Já), je opravdu šťastný.

Večer, 20. 11. 1934

 

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek