Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.5. - Oslavné chvalozpěvy Realizovaným světcům (z knihy Dásbódh)

30. 5. 2014 -

|| Šrí Ram ||

1. Nyní nabízím pozdravení všem světcům, kteří jsou útočištěm duchovního života, a skrze něž je ve světě poznána laskavost tajemného Boha.

2. Poznání, kterého je nesnadné dosáhnout, a které je velice vzácné a získatelné jen díky velkému štěstí, je snadno dostupné v případě, že zůstaneme ve společnosti světců.

3. Absolutní poznání je všude, ale neuvidí ho ten, kdo se snaží ho spatřit. Nemůže být dosaženo či vypátráno, ani kdyby uchazeč podstoupil sebevětší pokání.

4. Zde je a bude mnoho zkušených expertů oklamáno a ti, kteří mají vizi, oslepnou a přehlédnout To, i když na To budou zaujatě zírat.

5. Světelnou lampou to nalézt nelze, a ani s pomocí různých jiných světel nebo dokonce nějakých mastí, poskytujících jasnovidnost, to vystopovat a objevit nelze.

6. Měsíc se svými šestnácti fázemi nám nemůže ukázat absolutní poznání, a ani nejzářivější Slunce nám neukáže to Nejvyšší.

7. Slunce, v jehož svitu lze spatřit pavučinu a rovněž ty nejmenší částečky země, mihotající se ve vzduchu,

8. a též nepatrná zrnka té nejmenší velikosti, nám jsou k ničemu, neboť v slunečním svitu neuvidíme Absolutno, které však mohou spatřit hledající díky milosti světců.

9. Absolutno je tak silné, že všichni logici se svými logickými námitkami a argumenty ztratí řeč, veškeré úsilí se stane kajícným, neboť je bez úspěchu, a všechny dohady se při přemýšlení o tom stanou hloupými.

10. Síla rozlišování je překroucena, slova se drmolí, a chtivost mysli se stává zbytečnou; to je možné vidět ve společnosti světců.

11. Had Šeša s tisíci ústy, který je pověstný svou užvaněností, odpadne znaven a neschopen vyřknout jediné slovo o Absolutnu.

12. Védy vrhly světlo na všechny životní problémy a není zde nic, s čím by se Védy nevypořádaly, ale Védy to nemohou ukázat každému.

13. Absolutní poznání je postupně realizované ve společnosti světců pomocí osobní zkušenosti. Kdo dokáže popsat velikost světců, kteří usnadňují naše pochopení nezměrné Skutečnosti, jež je mimo dosah iluze.

14. Mája, všemocná iluze neobvyklých možností, nám nemůže nic povědět o Tom Nejzazším, ani to nějak naznačit, avšak světci nám ulehčují proces pochopení nezměrné Skutečnosti, která je mimo dosah iluze.

15. Absolutno nelze popsat, ale je to v podstatě přirozenost světců. Tudíž zde nezbývá prostor vylíčit to mnoha slovy.

16. Světci jsou sídlo radosti a ztělesněného štěstí. Světci jsou hlavním zdrojem veškeré spokojenosti.

17. Svoboda nalézá útočiště ve světcích, kteří jsou vyplněným uspokojením nebo se dá říci, že jsou ovocem zbožnosti a oddanosti.

18. Světci jsou místem zbožné poutě, světci jsou posvátné nádoby Skutečnosti. Jsou svatým místem čiré pobožnosti.

19. Trans (extáze) nalézá svatyni ve vědomí světců. Světci jsou zdroj soudnosti, rozvážnosti a schopnosti rozlišení nebo se dají nazvat matčiným domovem, kde působí naprostá svoboda.

20. Světci jsou konečností pravdy. Jsou vítězstvím naplněného života. Setkání s nimi je tou nejpříznivější chvílí naplněného pátrání.

21. Světci jsou vskutku vznešení, hojně překypují Svobodou, která je jejich svatozáří; z mnoha chudých lidí udělají bohaté krále.

22. Ti, kdo jsou mocní, šlechetní a dobročinní nejsou schopni udělit hledajícímu moudrost, kterou mu dávají světci.

23. Velcí vladaři, králové a císaři žili, žijí a budou žít na zemi, ale nikdo z nich nám nedá úplnou svobodu.

24. Světci nám dávají dar, který není dostupný v žádném ze tří světů. Jak lze popsat velikost světců?

25. Díky jejich požehnání chápeme ve svém srdci to nejzazší, co nepochopíme prostřednictvím Véd.

26. Taková je velikost světců a jakékoliv jejich přirovnání je nepostačující, neboť díky jejich milosti se realizace Paramátman stává možnou.

Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, pátá kapitola s názvem Oslavné chvalospěvy Realizovaným světcům.

Překlad Aleš Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.