Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

26.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. Sebe-odhalení (z knihy ´Vše je iluze´)

28. 5. 2014 - Aleš

Siddha a BhausahebBrahman nelze zakusit, aniž byste se sami stali Brahman. Zlatý den je dnem D, kdy dojde k vytracení vašich konceptuálních představ o vás samotných. To znamená, že vaše ego by v tu dobu mělo zemřít. Mistr požehná každého, kdo se snaží nalézt své Já. Neměli byste se dožadovat nazpět toho, co jste jednou dali. To znamená, že byste měli přestat přijímat objekty smyslů poté, kdy jste je opustili. Nejvyšší Já, Paramátman, je dokonce i za stavem ....

Ten, kdo hledá sebe sama ve svém nitru, dosahuje Sebe-poznání. Ty, kdož jsi „znalcem všeho“, jsi sám Brahman. Nedrž se konceptu, že jsi tělo. Vždy pojímej sebe jako Brahman. Každý, kdo se ztotožňuje
s tělem, si nutně musí vytrpět bolesti těla. Slunce, jež je Já, je zatemněné touhami po světských objektech. Žijte jako Slunce, tedy jako Já, a přestaňte se držet všeho, co jste doposud nashromáždili. Vzdáte-li se připoutanosti
k světským objektům během doby zatemnění a rovněž se zřeknete své chtivosti po smyslovém uspokojení, dojde ke zmizení zatemnění. Brahman nelze zakusit, aniž byste se sami stali Brahman. Zlatý den je dnem D, kdy dojde k vytracení vašich konceptuálních představ o vás samotných. To znamená, že vaše ego by v tu dobu mělo zemřít. Mistr požehná každého, kdo se snaží nalézt své Já. Neměli byste se dožadovat nazpět toho, co jste jednou dali. To znamená, že byste měli přestat přijímat objekty smyslů poté, kdy jste je opustili. Nejvyšší Já, Paramátman, je dokonce i za stavem vše-vnímavosti, neboli je „Vše-vidoucí“. Nemá-li konatel činů sebemenší pocit sebe jako konatele, pak je osvobozen od činnosti. Stane se Tím, co je za všemi stavy. Poté, kdy dojde k poznání objektů, čili je provedeno rozlišování, dojde tím ke zničení ega, neboli falešné pýchy na „sebe“.

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek