Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. To, co se narodilo, musí i zemřít (z knihy Já Jsem To)

19. 5. 2014 - Martin

Tazatel: Je vědomí svědka, nezúčastněného pozorovatele, trvalé nebo není?

Maharádž: Není trvalé. Ten, kdo poznává, vzniká a zaniká spolu s tím, co je poznáváno. To, v čem jak poznávající, tak poznávané vznikají a zanikají, je za časem. Slova trvalý nebo věčný nelze použít.

T: Ve spánku není ani poznávané, ani poznávající. Co udržuje tělo citlivé a schopné vnímání?

M: Nemůžete přece říci, že by během spánku nebyl poznávající přítomen. Pouze tu nebylo zakoušení věcí a myšlenek, to je vše. Ale nepřítomnost zkušenosti je rovněž zkušeností. Je to tak, jako když vstoupíte do temné místnosti a řeknete: „Nic nevidím". Člověk od narození slepý neví, co je to temnota. Podobně jenom poznávající ví, že nic neví. Spánek je pouze trhlina v paměti. Život jde dál.

T: A co je to smrt?

M: Je to změna v životním procesu určitého těla. Sjednocení končí a nastupuje rozklad.

T: Ale co poznávající? Zmizí se zmizením těla i poznávající?

M: Tak jako se při narození objeví v těle ten, kdo poznává, tak při smrti zase poznávající zmizí.

T: A nic nezůstává?

M: Život zůstává. Vědomí potřebuje ke svému projevení prostředek či nástroj. Jakmile život vytvoří další tělo, začíná existovat další poznávající.

T: Existuje mezi po sobě jdoucími soustavami těla a poznávajícího, čili soustavami těla a mysli, nějaké kauzální spojení?

M: Ano, je zde něco, co lze nazvat jako paměťové nebo příčinné tělo, jakýsi záznam toho, co bylo myšleno, chtěno a uděláno. Je to jako mrak představ a obrazů, které drží pohromadě.

T: Jaký je smysl oddělené existence?

M: Je to odraz jediné skutečnosti v odděleném těle. V tomto odrazu je neomezené a omezené pomícháno a považováno za totožné. Účelem jógy je odstranit tento zmatek.

T: Není toto zmatení odstraněno smrtí?

M: Ve smrti umírá pouze tělo. Život neumírá, vědomí neumírá, skuteč­nost neumírá. A život není nikdy tak živý, jako po smrti.

T: A narodí se člověk znovu?

M: Co se narodilo, musí zemřít. Pouze nezrozené je nesmrtelné. Najděte to, co nikdy nespí a nikdy nebdí a jehož matným obrazem je náš pocit „Já".

T: Jak mám postupovat, abych to našel?

M: Jak postupujete při hledání čehokoliv? Tak, že k tomu upnete svou mysl a své srdce. Musí tu být zájem a neustálé rozpomínání. Tajemství úspěchu tkví v tom, že se rozpomenete na to, na co je potřeba se rozpo­menout. Přijdete na to prostřednictvím upřímné opravdovosti.

T: Chcete říci, že pouhé přání nalézt a objevit to je postačující? Vždyť potřebné jsou jak předpoklady, tak i příležitosti.

M: Příležitosti už přijdou spolu s upřímnou opravdovostí samy. Nanejvýš důležité je být osvobozen od rozporů: cíl a cesta nesmějí být na různých úrovních; život a poznání nesmějí být ve sporu; konání nesmí být v roz­poru s vírou. Říkejme tomu upřímnost, poctivost, celistvost; nesmíte jít zpět, zrušit, vymazat, vyklidit dobyté území. Pevnost úmyslu a upřímná snaha vás dovedou k vašemu cíli.

T: Pevnost a upřímnost jsou ovšem dary! U mě však po nich není ani stopy.

M: To všechno přijde s tím, jak budete pokračovat. Udělejte nejprve první krok. Veškeré požehnání pochází z vašeho nitra. Obraťte se do­vnitř. To, co znáte, je pocit „Já jsem". Buďte s ním všechen svůj volný čas, dokud se do něj přirozeně nenavrátíte. Neexistuje jednodušší a snadnější cesta.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.