Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

 • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

  Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

  Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

 • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.3. Oslavné chvalozpěvy Bohyni Sáradě (z knihy Dásbódh)

16. 5. 2014 -

ramdas|| Šrí Ram ||

1. Nyní se klaním matce Véd, kterou je Sárada, dcera Brahmy, stvořitele světa; bohyni řeči, Velké Matce vesmíru.

2. Vytváří rašení všech světů, mluví a vyjadřuje se jasně, její jazyk je bez zábran; odkrývá skrytý význam slov.

3. Je extatickým stavem jogínů, rázným intelektem odvážných. Roztíná pouta nevědomosti jakož i pouta poznání.

4. Je chotí univerzálního mužského principu; je tím čtvrtým stavem vědomí, kterým na sebe světci po jeho dosažení berou ty nejtěžší úkoly (břemena).

5. Je klid, který prožívají duchovní bytosti; je základní energií Všemohoucího Boha, a bezžádostivostí mudrce, jenž oslavuje stav zbavený všech žádostí.

 1. Vytváří bezmezné vesmíry, které poté hravě zničí; zůstává ukryta v existenci počátečního mužského principu.
 2. Je viditelná svými činy, avšak myšlenkou se jí dotknout nelze. Brahma a další bohové její velikost poznat nedokáží.
 3. Je stěžejní uměleckou pointou v dramatu; je čiré vědomí a inspirace. Díky její milosti mají lidé schopnost vědět a znát; je požitkem vnitřního klidu a blaha.
 4. Je působivostí přirozené krásy a září třpytem slunce, kterým je nejvyšší Brahman. Použitím ´slov´ vytváří a ničí celý vesmír spolu se světskou existencí.
 5. Je největší hojností Svobody, je sedmnáctý stupeň životní síly. (tj. pět smyslů, pět orgánů, pět životní sil plus mysl, což je dohromady 16 principů a intuice je nejvyšší princip, který je v pořadí sedmnáctý). Je zbožností, neukvapeností, klidem a zdrojem krásy.
 6. Je konkrétní viditelná forma abstraktního Puruši (mužský princip); je zesílenou Boží vůlí. Je dohlížitelka času, který vše pohlcuje a je též samotné požehnání Gurua.
 7. Je myšlenkou hledajícího na duchovní cestě; je rozlišením mezi podstatným a nepodstatným. Silou slova, tzn. učení, převádí aspiranta na druhý břeh oceánu světské existence.
 8. Taková je Velká Matka; pouze a jenom Sárada, která je sama dokonalá ve vnitřním stavu, nacházejícím se za slovy; stává se zřejmou ve čtyřech úrovních řeči (v tomto pořadí – para, pašjanti, madhjama a vaikhari, přičemž para je nejjemnější úroveň a vaikhari nejhrubší).
 9. To, co přichází do bytí ve vědomí ve třech úrovních řeči (para, pašjanti a madhjama), je vyřčeno slovem, což je posledním, čtvrtým stupněm řeči – vaikhari; proto vše, čeho je dosaženo a co je vytvořeno, je tu jen díky síle Sárady.
 10. Je matkou tří bohů, tj. Brahma, Hari a Hara a tři světy jsou jejím vyjádřením.
 11. Je kořenem, počátkem duchovního života nebo se dá říci, že je samotnou božskou moudrostí. Je čirým, tichým a nehybným stavem Skutečnosti.
 12. Je objektem meditace jogínů, kontemplace hledajících a extází v srdcích mistrů.
 13. Je klíčem k rozpoznání abstraktní existence bez atributů; je nabytím zkušenosti a prostupuje všemi materiálními formami.
 14. Je Bohyní, v písmech, vědních oborech, mytologických knihách a Védách neustále chvalořečenou. Je objektem zbožnosti pro různé formy všech bytostí.
 15. Je velikostí Véd a filosofických textů. Je prostředkem porovnání velikosti neporovnatelného a pojem Paramátman je vyřknut díky její síle.
 16. Je obsahem mnoha vědních a uměleckých oborů; je okultními silami a také jasným intelektem; je čirostí nesmírně malého (nepatrného) bytí a čirého vědomí.
 17. Je oddaností oddaných boha Hari. Je vnitřním stavem hloubavých světců a je svobodou právě osvobozených stejně jako nejvyšší svobodou.
 18. Je nezměrnou, neomezenou sílou Boha Višnua a její dramatické hře nelze porozumět. Spoutává mnoho velkých myslitelů v pýše jejich poznání.
 19. Vše, co lze očima vidět, slovy určit, myslí vnímat, zkrátka každá věc je její projevenou existencí.
 20. "Bez vlivu Matky (máji) nemá význam jakákoliv chvála či zbožný zpěv či vyznání!" Pouze ti, kdo jsou dostatečně zkušení, poznají význam tohoto prohlášení.
 21. Proto té, která je větší než ta největší, bohyni Všemohoucího Boha, a jež já sám jsem její součástí, se nyní klaním ve vší úctě.

Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, třetí kapitola s názvem Oslavné chvalospěvy Bohyni Sáradě .

Přeložil: A. Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh