Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

71. Abyste realizovali svou pravou přirozenost, přijměte učení Gurua – (Nirupany)

8. 5. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_3.jpgV dávných dobách se lidem nedostávalo nic ke čtení ani k poslechu. Tudíž museli mít naprostou víru v Sadgurua. Dnes lidé takovou víru nemají. Jestliže má někdo víru tohoto druhu, rázem se stane zajedno se Sadguruem. Sadguru je ve své přirozenosti Siddha/Absolutno. On je naše dokonalé Já. Je naší věčnou pravou přirozeností. Zřídka kdy někdo následuje tento druh oddanosti (neduální oddanost). Sadguru a vaše ryzí vědomí je jedno a totéž. Víme, že ´my jsme´. Je to totéž co láska (vědomí). Láska samotná je víra. Vědomí, prostřednictvím něhož je toto vše viděno a zakoušeno, splyne na konci života s univerzálním vědomím. To, co již zde bylo, ale nyní se stalo projevené, je poznání Já. Vše, co podléhá změně, není trvalé, a tudíž to není skutečné.

Nirupana 71

Neděle, 5. listopadu 1978

Skutečný význam slova ahimsa (neubližování) je nikdy nezraňovat pocity druhých. Člověk by měl rozvinout a pěstovat tento postoj mysli, aby ji očistil. Naše chování se podle toho postupně změní.

V době, kdy žil Pán Krišna, nebylo v rámci duchovního hledání jiné metody, nežli mít Gurua. Slovo (učení) Gurua byla Pravda. Proto byl Guru považován za Boha. Poznání Já nelze dosáhnout bez milosti Sadgurua. Ten, kdo se těší ze stavu bdělosti, je ve skutečnosti v klamu. Není doopravdy bdělý. Sadguru uděluje poznání o tom, jak se přihodil tento bdělý sen. Malé světýlko džívy (individuality) způsobilo zření světa! Sadguru jasně ukazuje, jak jsou bdělý stav a snový svět téže kategorie. Zasvěcuje nás do poznání Já. On je znalcem vědomí, pocitu ´já jsem´ a tudíž je za/před ním.

V dávných dobách se lidem nedostávalo nic ke čtení ani k poslechu. Tudíž museli mít naprostou víru v Sadgurua. Dnes lidé takovou víru nemají. Jestliže má někdo víru tohoto druhu, rázem se stane zajedno se Sadguruem. Sadguru je ve své přirozenosti Siddha/Absolutno. On je naše dokonalé Já. Je naší věčnou pravou přirozeností. Zřídka kdy někdo následuje tento druh oddanosti (neduální oddanost). Sadguru a vaše ryzí vědomí je jedno a totéž. Víme, že ´my jsme´. Je to totéž co láska (vědomí). Láska samotná je víra. Vědomí, prostřednictvím něhož je toto vše viděno a zakoušeno, splyne na konci života s univerzálním vědomím. To, co již zde bylo, ale nyní se stalo projevené, je poznání Já. Vše, co podléhá změně, není trvalé, a tudíž to není skutečné.

Jev noci a dne je zázračnou prací vědomí. Naše pravá přirozenost není závislá na pěti elementech. Ten, kdo intenzivně touží po realizaci, realizuje svou vlastní přirozenost okamžitě, pokud se zbaví tělesného vědomí. Držte stranou jméno a formu a pozorujte sebe sama. Jak sebe nyní vidíte? Není toto dostatečné k tomu, abychom realizovali? Pamatujte si, že nejste tělo. Žádné další úsilí není zapotřebí. Vědomí je ryzí esencí těla. Abyste realizovali svou pravou přirozenost, přijměte učení Gurua s Jeho zárukou. To, co Sadguru říká, je totožné s Námi.

Když si připomenete nějakou osobu, vybavíte si její přednosti a chyby. Guru je pamatován díky svému učení/slibu. Význam jeho učení/slibu je ´vy jste´.

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková