Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Po realizaci své přirozenosti již nebudete o něco žadonit prostřednictvím mysli – (Nirupany)

24. 4. 2014 -

nisargadatta_nirupana1Maharadž: Připomínejte si, že jste Brahman. Stejně jako nezapomenete, že jste žena nebo muž, tak také nezapomeňte na toto: ´Já jsem Brahman´. Meditace zaměřená na vlastní Vědomí je jediný spasitel, který existuje. Nepoužívejte formu těla jakoby se mělo jednat o Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelný v čase. Mělo by to platit následovně: ´Ó božský Mistře, meditace na vaše Bytí je mou vlastní přirozeností Já. Věřím plně v tuto totožnost. Jedině to je mé útočiště.´

Toto poznání ´Bytí´ je jako řízená střela zvaná Brahmastra. Nikdy před nikým neuhne. Znáte-li to, pak, i když se zdáte být pro druhé obyčejný, ve skutečnosti jste ojedinělý. Meditujte na meditujícího, ne na druhé. Za velice příznivou událost se pokládá, jste-li schopni si od Gurua vyslechnout ...................

Nirupana č. 1

 

Váš sen nedokáže vidět nikdo kromě vás (vašeho já). Rovněž tak je to s vaším světem, který platí výhradně pro vás. Povinností Satgurua je osvobodit vás od vašeho konceptu (jména a formy). Podstatu Sebe Sama bez milosti svého Gurua nepochopíte.
Přirozenost vašeho (bezforemného) Já nikdy nepodstupuje sebemenší změnu. Mysl je připoutána k tělu. Poté, kdy bude mysl pohlcena v Já, je třeba se o tělo dál starat. Na to nezapomeňte. Slova Gurua zrcadlí naší pravou přirozenost. Ten, kdo alespoň trochu rozjímal o svém Já, nebude potřebovat nějaké bohy či božstva; ve skutečnosti nebude potřebovat nic. Po realizaci své přirozenosti již nebudete o něco žadonit prostřednictvím své mysli. Toto tělo nebylo vytvořeno vámi, ani vašimi rodiči či Bohem. Prostě se vytvořilo samočinně. Srovnáme-li návštěvu posvátných míst s dosažením poznání své vlastní přirozenosti, pak tato místa celého světa nejsou vůbec podstatná. Posvátná místa mají svoji důležitost jedině díky vašemu světlu, prostřednictvím něhož je vidíte. Světlo, jež vidíte mimo sebe, září kvůli vašemu vlastnímu světlu. Tělo má lidskou formu, ale to, co v těle pracuje, lidské podoby není. To je vaše pravá přirozenost. V důsledku tělesného vědomí si myslíte, že jste ten či onen. To však neplatí, jakmile je realizováno Já. Světlo slunce a měsíce nelze přirovnat k vašemu světlu. S jakou totožností budete umírat?
Vědomí na vás nepatrně ukazuje a volá vás – držte se ho. Snadné je to pro toho, kdo je vším ve světě znechucen. Poznání ´bytí´ je vše-motivující. Znalost Bytí je pohyb; to jsou posvátné nohy Gurua. Jedná se o semeno Paramátman neboli božské Já ve vašem těle, které by bez něho bylo pouze mrtvolou; alespoň toto si pamatujte. Rozjímejte o tomto plamenu božského Já. S jeho rozpoznáním dojde k uvědomění, že Já je nekonečné. Vy a On je jedno a to samé. Připomínejte si, že jste Brahman. Stejně jako nezapomenete, že jste žena nebo muž, tak také nezapomeňte na toto: ´Já jsem Brahman´. Meditace zaměřená na vlastní Vědomí je jediný spasitel, který existuje. Nepoužívejte formu těla jakoby se mělo jednat o Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelný v čase. Mělo by to platit následovně: ´Ó božský Mistře, meditace na vaše Bytí je mou vlastní přirozeností Já. Věřím plně v tuto totožnost. Jedině to je mé útočiště.´ Toto poznání ´Bytí´ je jako řízená střela zvaná Brahmastra. Nikdy před nikým neuhne. Znáte-li to, pak, i když se zdáte být pro druhé obyčejný, ve skutečnosti jste ojedinělý. Meditujte na meditujícího, ne na druhé. Za velice příznivou událost se pokládá, jste-li schopni si od Gurua vyslechnout tento druh poznání Já.

22. 11. 1977

Rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž ki Džaj!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Přeložil: Aleš Adámek