Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Posedlost tělem (z knihy Já Jsem To)

28. 4. 2014 - Martin

Tazatel: Maharádži, vy tu sedíte přede mnou a já jsem zde, u vašich nohou. Jaký je mezi námi základní rozdíl?
Maharádž: Žádný základní rozdíl tu není.
T: Přece zde musí být rozdíl, když já přicházím za vámi a ne vy za mnou.
M: Představujete si rozdíly, a proto jezdíte sem a tam a hledáte doko­nalé lidi.
T: Vy jste také dokonalý člověk. Říkáte, že znáte skutečnost, zatímco já ji neznám.

M: Řekl jsem vám snad někdy, že nic neznáte a že jste tudíž méněcenný? Ať si to ten, kdo si vymýšlí takové rozdíly, ověří. Netvrdím, že znám něco, co vy neznáte. Vlastně toho znám mnohem méně než vy.

T: Vaše slova jsou moudrá, vaše chování je vznešené a vaše milost vše­mocná.

M: O ničem takovém nevím a mezi vámi a mnou nevidím žádný rozdíl. Můj život, stejně jako váš, je posloupnost událostí. Jenomže já zůstávám nezúčastněným a povrchní divadlo chápu jako povrchní divadlo, zatímco vy lpíte na věcech a necháváte se jimi strhávat.

T: Co vás učinilo tak klidným a nezaujatým?

M: Nic konkrétního. Stalo se to proto, že jsem důvěřoval svému Gu­ruovi. Řekl mi, že nejsem nic jiného než moje vlastní Já, a já jsem mu uvěřil. Věřil jsem mu, choval jsem se podle toho a přestal se starat o to, co nejsem já a co není mé.

T: Proč jste měl to štěstí, že jste svému učiteli uvěřil totálně, zatímco naše víra je pouze formální a slovní?

M: Kdo ví? Prostě se to stalo. Věci se dějí bez důvodů a příčin. Konec­konců, co záleží na tom, kdo je kdo? Vaše vysoké mínění o mně je jen váš současný názor. Kdykoli jej můžete změnit. Proč tedy přikládat takovou důležitost různým názorům, i kdyby byly vaše vlastní?

T: Přesto jste ale odlišný. Vaše mysl se zdá být vždy klidná a šťastná. A kolem vás se dějí zázraky.

M: Nevím nic o zázracích a divil bych se, kdyby příroda povolovala výjimky ze svých zákonů, pokud ovšem nepřipustíme, že vše je zázrak. Podle mého mínění nic takového neexistuje. Je zde vědomí, ve kterém se vše odehrává. Je to zcela samozřejmé a každý má možnost to zakusit. Vy se prostě nedíváte dostatečně pozorně. Dívejte se správně a uvidíte to, co vidím já.

T: A co vidíte?

M: Vidím to, co byste mohl vidět i vy, tady a teď, ale nevidíte to kvůli chybnému zaměření své pozornosti. Nevěnujete žádnou pozornost svému Já. Vaše mysl se stále zabývá věcmi, lidmi a myšlenkami, ale nikdy ne vaším Já. Soustřeďte se plně na své Já, začněte si uvědomovat svou vlastní existenci. Sledujte, jak fungujete, pozorujte motivy a výsledky svého konání. Zkoumejte vězení, které jste si kolem sebe vybudoval svou nepozorností. Poznáním toho, co nejste, dojdete k poznání svého Já. Cesta zpět k sobě samému vede skrze odmítání a zavrhování. Jedna věc je jistá – skutečné není imaginární, není to výtvor mysli. I když není pocit „Já jsem“ nepřetržitý, přesto je to užitečný ukazatel, který říká, kde hledat, nikoliv však, co hledat. Prostě se na to důkladně podívejte. Jakmile se přesvědčíte, že o svém Já nemůžete říci nic skutečně pravdivého, kromě „Já jsem“, a že nic z toho, na co lze ukázat, nemůže být vaše Já, potřeba „Já jsem“ zmizí – vaše snaha slovně vyjadřovat to, co jste, bude pryč. Jediné, co potřebujete, je zbavit se tendence definovat své Já. Všechny definice se týkají pouze vašeho těla a jeho projevů. Jakmile odejde tato posedlost tělem, navrátíte se spontánně a bez úsilí do svého přirozeného stavu. Jediný rozdíl mezi námi je ten, že já si uvědomuji svůj přirozený stav, zatímco vy jste zmatený. Tak jak zlato přetvořené do ozdob není lepší než zlatý prach, pokud ovšem mysl nevytvoří rozdíly, tak i my jsme v bytí jednotní a lišíme se jenom v projevu. Odhalíme to jedině tehdy, bude-li naše snaha upřímná a opravdová, budeme-li den co den, hodinu co hodinu, pátrat, zkoumat a dotazovat se a zasvětíme-li tomuto hledání celý svůj život.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"