Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Posedlost tělem (z knihy Já Jsem To)

28. 4. 2014 - Martin

Tazatel: Maharádži, vy tu sedíte přede mnou a já jsem zde, u vašich nohou. Jaký je mezi námi základní rozdíl?
Maharádž: Žádný základní rozdíl tu není.
T: Přece zde musí být rozdíl, když já přicházím za vámi a ne vy za mnou.
M: Představujete si rozdíly, a proto jezdíte sem a tam a hledáte doko­nalé lidi.
T: Vy jste také dokonalý člověk. Říkáte, že znáte skutečnost, zatímco já ji neznám.

M: Řekl jsem vám snad někdy, že nic neznáte a že jste tudíž méněcenný? Ať si to ten, kdo si vymýšlí takové rozdíly, ověří. Netvrdím, že znám něco, co vy neznáte. Vlastně toho znám mnohem méně než vy.

T: Vaše slova jsou moudrá, vaše chování je vznešené a vaše milost vše­mocná.

M: O ničem takovém nevím a mezi vámi a mnou nevidím žádný rozdíl. Můj život, stejně jako váš, je posloupnost událostí. Jenomže já zůstávám nezúčastněným a povrchní divadlo chápu jako povrchní divadlo, zatímco vy lpíte na věcech a necháváte se jimi strhávat.

T: Co vás učinilo tak klidným a nezaujatým?

M: Nic konkrétního. Stalo se to proto, že jsem důvěřoval svému Gu­ruovi. Řekl mi, že nejsem nic jiného než moje vlastní Já, a já jsem mu uvěřil. Věřil jsem mu, choval jsem se podle toho a přestal se starat o to, co nejsem já a co není mé.

T: Proč jste měl to štěstí, že jste svému učiteli uvěřil totálně, zatímco naše víra je pouze formální a slovní?

M: Kdo ví? Prostě se to stalo. Věci se dějí bez důvodů a příčin. Konec­konců, co záleží na tom, kdo je kdo? Vaše vysoké mínění o mně je jen váš současný názor. Kdykoli jej můžete změnit. Proč tedy přikládat takovou důležitost různým názorům, i kdyby byly vaše vlastní?

T: Přesto jste ale odlišný. Vaše mysl se zdá být vždy klidná a šťastná. A kolem vás se dějí zázraky.

M: Nevím nic o zázracích a divil bych se, kdyby příroda povolovala výjimky ze svých zákonů, pokud ovšem nepřipustíme, že vše je zázrak. Podle mého mínění nic takového neexistuje. Je zde vědomí, ve kterém se vše odehrává. Je to zcela samozřejmé a každý má možnost to zakusit. Vy se prostě nedíváte dostatečně pozorně. Dívejte se správně a uvidíte to, co vidím já.

T: A co vidíte?

M: Vidím to, co byste mohl vidět i vy, tady a teď, ale nevidíte to kvůli chybnému zaměření své pozornosti. Nevěnujete žádnou pozornost svému Já. Vaše mysl se stále zabývá věcmi, lidmi a myšlenkami, ale nikdy ne vaším Já. Soustřeďte se plně na své Já, začněte si uvědomovat svou vlastní existenci. Sledujte, jak fungujete, pozorujte motivy a výsledky svého konání. Zkoumejte vězení, které jste si kolem sebe vybudoval svou nepozorností. Poznáním toho, co nejste, dojdete k poznání svého Já. Cesta zpět k sobě samému vede skrze odmítání a zavrhování. Jedna věc je jistá – skutečné není imaginární, není to výtvor mysli. I když není pocit „Já jsem“ nepřetržitý, přesto je to užitečný ukazatel, který říká, kde hledat, nikoliv však, co hledat. Prostě se na to důkladně podívejte. Jakmile se přesvědčíte, že o svém Já nemůžete říci nic skutečně pravdivého, kromě „Já jsem“, a že nic z toho, na co lze ukázat, nemůže být vaše Já, potřeba „Já jsem“ zmizí – vaše snaha slovně vyjadřovat to, co jste, bude pryč. Jediné, co potřebujete, je zbavit se tendence definovat své Já. Všechny definice se týkají pouze vašeho těla a jeho projevů. Jakmile odejde tato posedlost tělem, navrátíte se spontánně a bez úsilí do svého přirozeného stavu. Jediný rozdíl mezi námi je ten, že já si uvědomuji svůj přirozený stav, zatímco vy jste zmatený. Tak jak zlato přetvořené do ozdob není lepší než zlatý prach, pokud ovšem mysl nevytvoří rozdíly, tak i my jsme v bytí jednotní a lišíme se jenom v projevu. Odhalíme to jedině tehdy, bude-li naše snaha upřímná a opravdová, budeme-li den co den, hodinu co hodinu, pátrat, zkoumat a dotazovat se a zasvětíme-li tomuto hledání celý svůj život.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"