Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23/1 - Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci. (přepis audionahrávky)

6. 1. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_3.jpgDnes uvádíme přepis (audio 23/první část) další audionahrávky přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže. "Jestliže se pravidelně klaníte, uctíváte a meditujete, dochází k celkovému zlepšení i v pěti elementech. S touto duchovní praxí jsou i největší problémy a potíže zakoušeny jako hra a zábava. Koho je tato zkušenost? Jak rozpoznat takovouto bytost? Takový oddaný ví, že jeho vlastní vědomí je projevem Absolutna. Žije s tímto přesvědčením. Takovýto oddaný Mne zakouší jakožto (univerzální) "Já jsem". Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci. ........"

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Audio 23/první část

Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci


10. dubna 1980

Zpíváním oddaných písní a uctíváním rozvíjíte svou čirost. Díky čtení posvátných knih o životě světců zazáří vnitřní "Já". Mnozí se ptají: Jak je možné, že Bůh, který je mimo iluzi a před vědomím, na sebe bere tolik různých forem?

Na tuto otázku Šrí Krišna odpovídá: "Vše, co se děje, je moje hra, je to líla (božská hra). Třebaže jsem za jménem a formou, vše, co se vám zjevuje, je moje hra. Vše je pro mě zábavou a hrou. Ti, kteří mne znají, mne také chápou tímto způsobem. Ale těm, kteří mne neznají, se jevím odlišně. Svět není nic než zábava a zjevuje se díky jogické iluzi. Ve skutečnosti zde není žádné zrození ani smrt. Ale věci se jeví odlišně. Těm, kteří mne uctívají a čtou a naslouchají písmům a příběhům z mého života, se stane, že mne zakoušejí jako štěstí a blaženost. Díky tomu dojde k duchovnímu rozvoji i u chudých lidí a zatracenců."

Jestliže se pravidelně klaníte, uctíváte a meditujete, dochází k celkovému zlepšení i v pěti elementech. S touto duchovní praxí jsou i největší problémy a potíže zakoušeny jako hra a zábava. Koho je tato zkušenost? Jak rozpoznat takovouto bytost? Takový oddaný ví, že jeho vlastní vědomí je projevem Absolutna. Žije s tímto přesvědčením. Takovýto oddaný Mne (Krišnu) zakouší jakožto (univerzální) "Já jsem". Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne (Krišny) existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci. Tento fakt se oddanému stane jasný. Musíte vědět, že vaše vědomí neboli pocit "já miluji" je projev Absolutna.

Musí být pochopeno, že formy individualit či formy idolů nejsou důležité; je to vědomí neboli Brahman, jež je důležité. Vědomí žije v každé živé formě. Bůh (Krišna) říká, že je to vědomí, které je známkou Mé přítomnosti ve formě. Kromě lidských bytostí to jiné živé formy pochopit nedokáží. Ale lidské bytosti s bhakti jógou tento fakt poznat mohou. Vědomí je naší pravou formou, nikoli tělo.

Když hovoříme o formě, představíme si tvar. Poznání neboli vědomí je beztvaré. Víte, že "vy jste". Toto poznání "vy jste" nemá žádný tvar. S vědomím tu je životní dech, který také nemá žádnou formu, žádný tvar. Během světských činností přemýšlíte – tomu se říká mysl. Ta také nemá žádný tvar. Vnitřní "já" nemá žádný tvar. Životní dech nemá žádný tvar a také myšlenky nemají tvar. Tok myšlenek značí mysl, díky níž se činnosti dějí. Znalcem činností je Já (universální vědomí). Díky Jeho víře dělám vše. Vědomí je plné lásky. Kvůli lásce Já (Self-láska) je uctíváno. Vědomí má oddanost k sobě samému.

Každá živá bytost má toto vědomí. I když se malé jeví jako velké, je tomu tak kvůli máji, iluzi. Vědomí ve vás, poznání "vy jste", je mimo hřích a cnost. Vědomí nemá žádné jméno, žádnou formu, a všechny činnosti se dějí. Kvůli jménu a formě se činnosti dějí. Kvůli jménu a formě je vědomí nepovšimnuté. Vy pouze víte, že "vy jste", ale to nelze spatřit. Vědomí je neviditelné. Přestože je neviditelné, je pociťováno jako "já jsem". Vaše vědomí je vyjádřením Boha. Postupně rozviňte toto přesvědčení se svou vírou. S touto vírou se Pravda projeví. Přestože se vědomí zdá být velmi malé, ale v jogické iluzi koná nekonečně.

Vědomí nemá žádné zrození ani smrt. Zrození a smrt jsou pouhé koncepty. Jsou to jen zdánlivé jevy. Všechny světské činnosti pokračují kvůli Já (Self)-lásce. Každá živá bytost jedná díky Self-lásce. Činnostmi se každá živá bytost snaží ochránit sebe samu. Díky Self-lásce uctívá každá živá bytost sebe samu. Každá lidská bytost musí rozvinout pevné přesvědčení, že její vědomí je vyjádřením Boha. Poté dojde k poznání, že třebaže je to velké či malé, je to ve skutečnosti mimo to. Lidé chtějí Boha, ale Bůh není nic než vědomí. To se musí stát skálopevné. Toto poznání v bytosti postupně zakoření a ta si díky tomu uvědomí Pravdu. Musíte dovolit Guruovým slovům, aby přebývala v Jednotě, a neztrácet ze zřetele tato slova. Jaká jsou slova Gurua? Tato: "Poznání "vy jste" je forma Boha." Ten, kdo přijme tato slova za svá, nabyde Sebepoznání a díky tomu pozná vše (potřebné). Jeho pocit individuality zmizí, a vyjasní se přirozenost vědomí, které je svojí povahou mimo hřích a zásluhy, bezforemné, neomezené, oproštěné od radosti a bolesti, neměnné. Vědomí je bez poskvrny. Vědomí vyživuje prostor, ale prostor nevyživuje vědomí. Nyní musíte vyživovat své vědomí, čímž je míněno, že musíte rozvinout přesvědčení, že vaše vědomí je formou Boha. S tímto přesvědčením se Sebepoznání ve vás projeví. Budete si jisti, že není jiného Boha, než je vaše vědomí. Nechť se vaše víra a přesvědčení stanou pevné. Ať už tělo zůstane na živu či odejde, ve víře by nemělo dojít k žádnému poklesu. Poté dostanete vnitřní vedení pro vaše následná jednání. Se ztrátou pocitu individuality budete zakoušet blažený klid "Já (Self)". Váš pocit bytí je univerzální. Je přítomen ve všech živých bytostech.

 

konec první části

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"