Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13/1 Spoutanost je tu každopádně kvůli všemu nově vyslechnutému

2. 9. 2014 - Aleš a Gabi

Zde uvádíme první část 13. audio nahrávky přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "Toto Já, které není nijak dotčeno hříchem či zásluhami, se kvůli kontaktu s druhými stalo plné všech možných konceptů, tedy i hříchů a zásluh. Kdo toto vše učinil? Byly to Védy či slova. Než se člověk cokoliv doslechne od ostatních, nemá povědomí o bolesti či radosti nebo problémech spojených s jakýmkoliv konceptem. Dokud jsi neslyšel nic od druhých, tvá mysl tě neobtěžovala. Den za dnem ses stával spoutaný v důsledku slov, které jsi slyšel od druhých. Kdo pro tebe tuto spoutanost připravil? Byla to slova (koncepty), která ses doslechl. Slova, která jsi uslyšel, daly podnět k vyvstání konceptů, a odtud dochází k spoutanosti. Zapletl ses do svých vlastních konceptů. V jejich nepřítomnosti jsi byl oproštěn od představivosti bez modifikace mysli. Zvaž, čím jsi byl před vyslechnutím si čehokoliv. Byl jsi prost ............."
|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Audio přednáška 13/1 Šrí Nisargadatta Maharadže - 2. 5. 1980

V rozpravě či dialogu mezi Uddhavou a Šrí Krišnou Uddhava zmínil nejasnost ohledně Átman, které je bezforemné a bez atributů, což nebylo ve shodě s tím, co se píše v Písmech a Védách. Maharadž tuto nejasnost vyjasní takto (jakoby mluvil k Uddhavovi on):
"Zde Védy značí slova, jazyk, kvůli kterým došlo k zmatku i ve tvém případě Uddhavo. Předtím zde nebyl žádný zmatek. Než jsem začal poznávat svou matku a věděl o své vlastní existenci, nevěděl jsem nic o něčem jako je zrození a smrt, dobro a zlo, apod. Postupem času se tvé vlastní koncepty a samotné ideje stávaly spoutaností. Tvé Védy ti slíbily odstranit tuto spoutanost. Než jsme se cokoliv dozvěděli od druhých, neměli jsme povědomí o bolesti či radosti. Nevěděli jsme nic o hříchu či náboženských zásluhách. Toto Já, které není nijak dotčeno hříchem či zásluhami, se kvůli kontaktu s druhými stalo plné všech možných konceptů, tedy i hříchů a zásluh. Kdo toto vše učinil? Byly to Védy či slova. Než se člověk cokoliv doslechne od ostatních, nemá povědomí o bolesti či radosti nebo problémech spojených s jakýmkoliv konceptem. Dokud jsi neslyšel nic od druhých, tvá mysl tě neobtěžovala. Den za dnem ses stával spoutaný v důsledku slov, které jsi slyšel od druhých. Kdo pro tebe tuto spoutanost připravil? Byla to slova (koncepty), která ses doslechl. Slova, která jsi uslyšel, daly podnět k vyvstání konceptů, a odtud dochází k spoutanosti. Zapletl ses do svých vlastních konceptů. V jejich nepřítomnosti jsi byl oproštěn od představivosti, bez modifikace mysli. Zvaž, čím jsi byl před vyslechnutím si čehokoliv. Byl jsi prost představivosti. Bez konceptů jsi byl bez starostí. V důsledku toho, co ses doslechl, jsi začal být spoutáván svými vlastními koncepty. U tohoto bodu se zastav a rozjímej."

Jaký byl stav našeho Já (před tím vším, co jsme se dozvěděli)? Jaké byly naše potřeby před tím, než jsme poslouchali druhé? Měli jsme povědomí o něčem jako je zrození, smrt, hřích a zásluha? Kdy se objevily informace o zrození, smrti, hříchu a zásluze? Tyto informace jsme postupně obdrželi s prvními vyslechnutými slovy a jejich každodenním opakováním. Nyní vím, že vše, co vidím a vše, co se mi objevuje, je nestálé a iluzorní. Avšak získávané koncepty z Véd či odkudkoliv se hluboce vtiskly (do mysli) a nechtějí odejít. To je důvod, proč máme pocit, že jsme spoutaní. Spoutanost je tu každopádně kvůli všemu nově vyslechnutému. Naděje je zde také v důsledku všeho, co jsme se dozvěděli. I vytvoření kast, společenských vrstev a náboženských směrů tu je též vzhledem ke všemu nově vyslechnutému. Před tím jsme byli od toho všeho stranou a odděleni. Ale tím, jak jsme se toho víc a víc dovídali, naše spoutanost narůstala.

Uddhava odvětí Šrí Krišnovi: "Nyní mi říkáš, abych se vzdal učení Véd. Védy měly za následek to, že se ve mně odehrály nějaké změny a jistým způsobem mně ovlivnily. Nyní mi říkáš, abych je pokládal za falešné. Ale to, co se do mne vtisklo, nechce vyjít ven. Co bych měl dělat?"

Krišna praví: "Vše, co s tebou není napořád, je falešné. Vše, čím jsi naplněn (mysl), je tu v důsledku tvých tužeb. Než ses cokoliv doslechl, byl jsi mimo dosah bolesti a radosti. Ale poté, co ses dozvídal více a více informací, začal jsi být obklopen bolestmi a radostmi. V klidu si to vyslechni a pamatuj si toto. Těmito problémy ses vůbec nezabýval. Neměl jsi kvality toho, co je vyšší a nižší. Na základě slov a Véd však byly tyto kvality vytvořeny."

Uddhava: "Krišno, řekl jsi mi, že Védy jsou dobré pro osvobození. Ale proč nyní kritizuješ účinky dobra a zla? Před tím jsi říkal, že držet se dobrých kvalit a odmítat špatné je v pořádku, ale nyní mi místo toho říkáš, že se mám vzdát všech dobrých i špatných kvalit.

Nepotřeboval jsem nic, než jsem si začal uvědomovat svůj pocit bytí. A tento pocit vědomí (bytí) zahrnuje tři stavy – bdění, spánek a vědění o sobě. V nepřítomnosti těchto tří stavů jsem nic nepotřeboval. Po jejich objevení jsem přijal učení Véd a moje spoutanost je tu právě kvůli tomu. Nyní mi říkáš, abych zapoměl na vše, co jsem si vyslechl. Jak je to možné? Moje spoutanost je nic než to, co jsem si vyslechl.
Dobré a špatné kvality zde dříve nebyly. V absolutním stavu Puruša (Universální duch) nebyly přítomny kvality dobra a zla. Vyslechnutí Véd mi slibuje utrpení v pekle. Před tím, než jsem si vyslechl Védy, tu nebyly žádné naděje, touhy, lpění či jakékoliv potřeby. Slova z Véd poukazují na dosažení náboženské zásluhy, ale ve skutečnosti mne dostávají do pekla. Krišno, nemohu tvá současná doporučení zavést do praxe. Všechny mé problémy začaly poté, kdy se objevily mé stavy bdění, spánku a vědění o sobě. Jak se z toho dostat?"
Džaj Guru Maharadž!

..............................................................pokračování druhé části příště

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

překlad: Aleš a Gabi 

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"