Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

 • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
 • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

  zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Starší překlad Dasbodhu (Ghaisas + Moe)

         
 

I. Dášaka - Chvály

 1. Začátek knihy (DG)
 2. Oslavné chvalozpěvy Velikému pánu Ganéšovi (DG)
 3. Oslavné chvalozpěvy Bohyni Šáradě (DG)
 4. Oslavné chvalozpěvy Duchovnímu učiteli (DG)
 5. Oslavné chvalozpěvy relizovaným světcům (DG)
 6. Chvála posluchačů (DG)
 7. Chvála básníků (DG)
 8. Chvála duchovního společenství (DG)
 9. Chvála duchovní cesty (DG)
 10. Jedinečnost lidského těla (DG)
 

XI. Dášaka - Významná dášaka

 1. Promluva o siddhántě (o Pravdě)
 2. Promluva o čtyřech bozích
 3. Učení o tomto „Jméně“
 4. Promluva o vivéce
 5. Rádžakarana
 6. Znaky Mahánty 
 7. Stále proudící řeka
 8. Přirozenost Antar-átma
 9. Učení
 10. Chování bezžádostivého
 
 

II. Dášaka - Znaky hlupáků

 1. Znaky hlupáků (DG)
 2. Znaky dobrých předností (DG)
 3. Znaky špatného poznání (DG)
 4. Promluva o uctívání (DG)
 5. Radžas, kvalita nadměrné činnosti (DG)
 6. Kvalita Tamas (DG)
 7. Kvalita Sattva (DG)
 8. Dobré poznání (DG)
 9. Kvality asketů (DG)
 10. Znaky vzdělaných hlupáků (DG)
 

XII. Dášaka - Rozlišování a nepřipoutanost

 1. Ryzí pozornost
 2. Nirguna pochopení
 3. Promluva o oddaném
 4. Vivéka/rozlišování a vairágja/bezžádostivost
 5. Sebe-odevdzání 
 6. Posloupnost stvoření
 7. Zřeknutí se smyslových předmětů
 8. Forma času
 9. Poučení o úsilí
 10. Promluva o nejlepším Purušovi
 
 

III. Dášaka - Komentáře o životě

 1. Utrpení při zrození (DG)
 2. Utrpení rodinného života (1) (DG)
 3. Utrpení rodinného života (2) (DG)
 4. Utrpení rodinného života (3) (DG)
 5. Utrpení rodinného života (4) (DG)
 6. Utrpení zapříčiněné tělem (DG)
 7. Utrpení zapříčiněné vnějšími předměty (DG)
 8. Utrpení zapříčiněné kosmickým řádem (DG)
 9. Popis smrti (DG)
 10. Popis nepřipoutanosti (DG)
 

XIII. Dášaka - Jméno a forma

 1. Átma a ne-átma
 2. Rozlišování mezi podstatným a nepodstatným
 3. Stvoření
 4. Rozpuštění
 5. Příběh
 6. Shrnutí učení (DG)
 7. Ověření pomocí zkušenosti
 8. Promluva o tom, kdo je konatelem
 9. Vysvětelní átma
 10. Učení
 
 

IV. Dášaka - Devět druhů oddanosti

 1. Oddanost nasloucháním (DG)
 2. Kírtan (DG)
 3. Pamatování na Boha (DG)
 4. Služba nohám Mistra (DG)
 5. Uctívání (DG)
 6. Klanění se (DG)
 7. Služba (DG)
 8. Oddanost přátelstvím s Bohem (DG)
 9. Sebeodevzdání (DG)
 10. Čtyři druhy osvobození (DG)
 

XIV. Dášaka - Neustálá meditace

 1. Znaky bezžádostivé osoby
 2. Důležitost žebrání
 3. Promluva o poezii
 4. Jak provádět kírtan
 5. Nejlepší Harikatha
 6. Znaky chytrosti
 7. "Současná doba"
 8. Neustálá meditace
 9. Promluva o Věčném (DG)
 10. Promluva o iluzi (DG)
 
 

V. Dášaka - Mantra

 1. Důležitost Mistra (DG)
 2. Znaky Mistra (DG)
 3. Znaky žáka (DG)
 4. Znaky správného učení (DG)
 5. Různé druhy poznání (DG)
 6. Čiré poznání (DG)
 7. Znaky spoutané osoby (Baddhy) (DM)
 8. Znaky hledajícího (Mumukši) (DM)
 9. Znaky aspiranta (Sádhaky) (DM)
 10. Znaky uskutečněného (Siddhy) (DM)
 

XV. Dášaka - Átma-dášaka

 1. Znaky bystrosti
 2. Popis činnosti osoby bez ega
 3. Promluva o antarátma
 4. Promluva o věčném Brahman (DG)
 5. Promluva o hybném principu
 6. Promluva o chytrosti
 7. Promluva o malých džívech
 8. Zrození těla
 9. Promluva o učení Mistrů
 
 

VI. Dášaka - Hledání Boha

 1. Hledání Boha (DM)
 2. Dosažení Brahman (DG)
 3. Objevení Máji (DG)
 4. Promluva o Brahman (DG)
 5. Promluva o Skutečnosti a Iluzi (DG)
 6. Promluva o Stvoření (DG)
 7. Oddanost k Saguna Bohu (DG)
 8. Rozpuštění viditelného světa (DG)
 9. Hledání Podstaty (DM)
 10. Nepopsatelné (DG)
 

XVI. Dášaka - Pořadí sedmi

 1. Chvála Valmíkimu
 2. Chvála Slunci
 3. Chvála Zemi
 4. Popis Vody
 5. Popis Ohně
 6. Chvála Větru
 7. "Velký živel" (mahát-bhúta)
 8. Promluva o átmarám
 9. Různé cesty k uvědomění si Boha
 10. Popis kvalita živlů
 
 

VII. Dášaka - Čtrnáctero Brahman

 1. Úvod (převážně JN 2014)
 2. Pojednání o Brahman (DM)
 3. Čtrnáctero Brahman (převážně JN 2014)
 4. Popis čirého Brahman (DG)
 5. Odstranění představy duality (1) DM + 2) JN)
 6. Rozprava o spoutaném a svobodném (převážně JN 2014)
 7. Ustanovení sádhany (převážně JN 2014)
 8. Rozprava o šravaně (naslouchání) (1) (převážně JN 2014)
 9. Rozprava o šravaně (naslouchání) (2) (převážně JN 2014)
 10. Promluva o smrti (1) DM + 2) JN)
 

XVII. Dášaka - Prakruti a Purúša

 1. Božská síla
 2. Šiva a Šakti (DG)
 3. Důležitost naslouchání
 4. Odstranění pouhého odhadování
 5. Só'ham
 6. Připoutanost k tělu
 7. Život lidí ve světě
 8. Promluva o různých elementech
 9. Čtyři těla
 10. Znaky hloupých osob
 
 

VIII. Dášaka - Počátek Máji

 1. Pohlédnutí Boha (převážně JN 2014)
 2. Jemné Brahman a pochybnosti (převážně JN 2014)
 3. Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´ (převážně JN 2014)
 4. Pět jemných elementů (1) DG + 2) JN)
 5. Rozdíly mezi pěti projevenými elementy (převážně JN 2014)
 6. Nirúpana o nepozornosti (převážně JN 2014)
 7. Přirozenost svobody (převážně JN 2014)
 8. Zření Átma (DG)
 9. Znaky Siddhy (DG)
 10. Překročení prázdnoty (DM)
 

XVIII. Dášaka - Výklady o různých tématech

 1. Různá božstva a jejich místa
 2. Potřeba rady od Mudrce
 3. Promluva o tom, jak být nepřipoutaný
 4. Důležitost lidského těla
 5. Znaky toho, kdo nemá štěstí
 6. Znaky Nejlepšího
 7. Přirozenost běžných lidí
 8. Popis Boha uvnitř (DG)
 9. Popis stavu spánku
 10. Špatný druh posluchačůXIX.
 
 

IX. Dášaka - Kvality a Forma

 1. Nejasnosti
 2. Promluva o Brahman
 3. Přednáška o stavu bez pochybností
 4. Promluva o Poznání
 5. Odstranění domněnek
 6. Promluva o gunách a formě
 7. Odstranění myšlenek
 8. Konec těla
 9. Odstranění tělesného vědomí
 10. Přednáška o Átman
 

IXX. Dášaka - Učení

 
 
 

X. Dášaka - Universální plamen

 1. Jednotnost antah-karany (nástroje poznávání)
 2. Tato těla jsou pochyba
 3. Prozkoumání pochybností o těle
 4. Původ pozornosti (Přirozenost semínka)
 5. Přednáška o pěti druzích rozpuštění
 6. Promluva o klamu
 7. Promluva o bezžádostivé oddanosti (saguna bhadžan)
 8. Přednáška o saguně (Zapomeň na vše a je tu On)
 9. Puruša a Prakrti
 10. Promluva o stálém a pohyblivém
 

XX. Dášaka - O kontemplaci