Zpívání bhadžanů v Praze 2021

 • od října 2021 zpívání od 18.30h - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: 1.10.2021
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 17:55
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Starší překlad Dasbodhu (Ghaisas + Moe)

         
 

I. Dášaka - Chvály

 1. Začátek knihy (DG)
 2. Oslavné chvalozpěvy Velikému pánu Ganéšovi (DG)
 3. Oslavné chvalozpěvy Bohyni Šáradě (DG)
 4. Oslavné chvalozpěvy Duchovnímu učiteli (DG)
 5. Oslavné chvalozpěvy relizovaným světcům (DG)
 6. Chvála posluchačů (DG)
 7. Chvála básníků (DG)
 8. Chvála duchovního společenství (DG)
 9. Chvála duchovní cesty (DG)
 10. Jedinečnost lidského těla (DG)
 

XI. Dášaka - Významná dášaka

 1. Promluva o siddhántě (o Pravdě)
 2. Promluva o čtyřech bozích
 3. Učení o tomto „Jméně“
 4. Promluva o vivéce
 5. Rádžakarana
 6. Znaky Mahánty 
 7. Stále proudící řeka
 8. Přirozenost Antar-átma
 9. Učení
 10. Chování bezžádostivého
 
 

II. Dášaka - Znaky hlupáků

 1. Znaky hlupáků (DG)
 2. Znaky dobrých předností (DG)
 3. Znaky špatného poznání (DG)
 4. Promluva o uctívání (DG)
 5. Radžas, kvalita nadměrné činnosti (DG)
 6. Kvalita Tamas (DG)
 7. Kvalita Sattva (DG)
 8. Dobré poznání (DG)
 9. Kvality asketů (DG)
 10. Znaky vzdělaných hlupáků (DG)
 

XII. Dášaka - Rozlišování a nepřipoutanost

 1. Ryzí pozornost
 2. Nirguna pochopení
 3. Promluva o oddaném
 4. Vivéka/rozlišování a vairágja/bezžádostivost
 5. Sebe-odevdzání 
 6. Posloupnost stvoření
 7. Zřeknutí se smyslových předmětů
 8. Forma času
 9. Poučení o úsilí
 10. Promluva o nejlepším Purušovi
 
 

III. Dášaka - Komentáře o životě

 1. Utrpení při zrození (DG)
 2. Utrpení rodinného života (1) (DG)
 3. Utrpení rodinného života (2) (DG)
 4. Utrpení rodinného života (3) (DG)
 5. Utrpení rodinného života (4) (DG)
 6. Utrpení zapříčiněné tělem (DG)
 7. Utrpení zapříčiněné vnějšími předměty (DG)
 8. Utrpení zapříčiněné kosmickým řádem (DG)
 9. Popis smrti (DG)
 10. Popis nepřipoutanosti (DG)
 

XIII. Dášaka - Jméno a forma

 1. Átma a ne-átma
 2. Rozlišování mezi podstatným a nepodstatným
 3. Stvoření
 4. Rozpuštění
 5. Příběh
 6. Shrnutí učení (DG)
 7. Ověření pomocí zkušenosti
 8. Promluva o tom, kdo je konatelem
 9. Vysvětelní átma
 10. Učení
 
 

IV. Dášaka - Devět druhů oddanosti

 1. Oddanost nasloucháním (DG)
 2. Kírtan (DG)
 3. Pamatování na Boha (DG)
 4. Služba nohám Mistra (DG)
 5. Uctívání (DG)
 6. Klanění se (DG)
 7. Služba (DG)
 8. Oddanost přátelstvím s Bohem (DG)
 9. Sebeodevzdání (DG)
 10. Čtyři druhy osvobození (DG)
 

XIV. Dášaka - Neustálá meditace

 1. Znaky bezžádostivé osoby
 2. Důležitost žebrání
 3. Promluva o poezii
 4. Jak provádět kírtan
 5. Nejlepší Harikatha
 6. Znaky chytrosti
 7. "Současná doba"
 8. Neustálá meditace
 9. Promluva o Věčném (DG)
 10. Promluva o iluzi (DG)
 
 

V. Dášaka - Mantra

 1. Důležitost Mistra (DG)
 2. Znaky Mistra (DG)
 3. Znaky žáka (DG)
 4. Znaky správného učení (DG)
 5. Různé druhy poznání (DG)
 6. Čiré poznání (DG)
 7. Znaky spoutané osoby (Baddhy) (DM)
 8. Znaky hledajícího (Mumukši) (DM)
 9. Znaky aspiranta (Sádhaky) (DM)
 10. Znaky uskutečněného (Siddhy) (DM)
 

XV. Dášaka - Átma-dášaka

 1. Znaky bystrosti
 2. Popis činnosti osoby bez ega
 3. Promluva o antarátma
 4. Promluva o věčném Brahman (DG)
 5. Promluva o hybném principu
 6. Promluva o chytrosti
 7. Promluva o malých džívech
 8. Zrození těla
 9. Promluva o učení Mistrů
 
 

VI. Dášaka - Hledání Boha

 1. Hledání Boha (DM)
 2. Dosažení Brahman (DG)
 3. Objevení Máji (DG)
 4. Promluva o Brahman (DG)
 5. Promluva o Skutečnosti a Iluzi (DG)
 6. Promluva o Stvoření (DG)
 7. Oddanost k Saguna Bohu (DG)
 8. Rozpuštění viditelného světa (DG)
 9. Hledání Podstaty (DM)
 10. Nepopsatelné (DG)
 

XVI. Dášaka - Pořadí sedmi

 1. Chvála Valmíkimu
 2. Chvála Slunci
 3. Chvála Zemi
 4. Popis Vody
 5. Popis Ohně
 6. Chvála Větru
 7. "Velký živel" (mahát-bhúta)
 8. Promluva o átmarám
 9. Různé cesty k uvědomění si Boha
 10. Popis kvalita živlů
 
 

VII. Dášaka - Čtrnáctero Brahman

 1. Úvod (převážně JN 2014)
 2. Pojednání o Brahman (DM)
 3. Čtrnáctero Brahman (převážně JN 2014)
 4. Popis čirého Brahman (DG)
 5. Odstranění představy duality (1) DM + 2) JN)
 6. Rozprava o spoutaném a svobodném (převážně JN 2014)
 7. Ustanovení sádhany (převážně JN 2014)
 8. Rozprava o šravaně (naslouchání) (1) (převážně JN 2014)
 9. Rozprava o šravaně (naslouchání) (2) (převážně JN 2014)
 10. Promluva o smrti (1) DM + 2) JN)
 

XVII. Dášaka - Prakruti a Purúša

 1. Božská síla
 2. Šiva a Šakti (DG)
 3. Důležitost naslouchání
 4. Odstranění pouhého odhadování
 5. Só'ham
 6. Připoutanost k tělu
 7. Život lidí ve světě
 8. Promluva o různých elementech
 9. Čtyři těla
 10. Znaky hloupých osob
 
 

VIII. Dášaka - Počátek Máji

 1. Pohlédnutí Boha (převážně JN 2014)
 2. Jemné Brahman a pochybnosti (převážně JN 2014)
 3. Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´ (převážně JN 2014)
 4. Pět jemných elementů (1) DG + 2) JN)
 5. Rozdíly mezi pěti projevenými elementy (převážně JN 2014)
 6. Nirúpana o nepozornosti (převážně JN 2014)
 7. Přirozenost svobody (převážně JN 2014)
 8. Zření Átma (DG)
 9. Znaky Siddhy (DG)
 10. Překročení prázdnoty (DM)
 

XVIII. Dášaka - Výklady o různých tématech

 1. Různá božstva a jejich místa
 2. Potřeba rady od Mudrce
 3. Promluva o tom, jak být nepřipoutaný
 4. Důležitost lidského těla
 5. Znaky toho, kdo nemá štěstí
 6. Znaky Nejlepšího
 7. Přirozenost běžných lidí
 8. Popis Boha uvnitř (DG)
 9. Popis stavu spánku
 10. Špatný druh posluchačůXIX.
 
 

IX. Dášaka - Kvality a Forma

 1. Nejasnosti
 2. Promluva o Brahman
 3. Přednáška o stavu bez pochybností
 4. Promluva o Poznání
 5. Odstranění domněnek
 6. Promluva o gunách a formě
 7. Odstranění myšlenek
 8. Konec těla
 9. Odstranění tělesného vědomí
 10. Přednáška o Átman
 

IXX. Dášaka - Učení

 
 
 

X. Dášaka - Universální plamen

 1. Jednotnost antah-karany (nástroje poznávání)
 2. Tato těla jsou pochyba
 3. Prozkoumání pochybností o těle
 4. Původ pozornosti (Přirozenost semínka)
 5. Přednáška o pěti druzích rozpuštění
 6. Promluva o klamu
 7. Promluva o bezžádostivé oddanosti (saguna bhadžan)
 8. Přednáška o saguně (Zapomeň na vše a je tu On)
 9. Puruša a Prakrti
 10. Promluva o stálém a pohyblivém
 

XX. Dášaka - O kontemplaci