Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Soniyācā divasa ājī amṛte pāhilā

  • Následující nahrávka je výňatek z krásného filmu o Džňánéšvarovi (celý film s českými titulky: Sant Džňánadév (1940))
 

 

||1||

सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला ।

नाम आठविता रूपे प्रगट पै झाला

soniyācā divasa ājī amṛte pāhilā |

nāma āṭhavitā rūpe pragaa pai jhālā ||

Podívej, jaký Zlatý den plný nektaru je dnes, |

protože Pán Hari, jehož jméno jsem neustále opakoval, se zjevil v mém srdci. ||

सोनें  - soneṁ - zlato; दिवस आजी – divasa ājīdnešníden; अमृत – amṛta  - 1. nesmrtelný, věčný, 2. nektar; पाहणें - pāhaṇeṃ - pozorovat, vidět, vnímat, věnovat pozornost, přemýšlet, uvažovat; नाम – nāma – (Boží) jméno; आठव - āṭhava – připomínání si, pamatování na; रूप - rūpa - forma, přirozenost, stav, obraz; प्रगट - pragaṭa – projevit se, objevit se, zjevit se; पै – pai – slovní výplň v poezii, vyjadřující jistotu, usazenost, pevnost; झाला – jhālā – stal se, přihodil se

||2||

गोपाला रे तुझे ध्यान ध्यान लागो मना ।

अनू न विसंबे हरी जगत्रया जीवना ॥

gopālā re tujhe dhyāna dhyāna lāgo manā |

anū na visaṁbe harī jagatrayā jīvanā ||

Ó Gópálo, ať je má mysl neustále zaměřena na tvou formu. |

Ó Hari, jenž jsi životním dechem tří světů, ani na okamžik na tebe nikdy nezapomenu. ||

गोपाला – gopālā – Gópála, Krišna; रे – re – vokativní částice používaná při oslovení muže; तुझा – tujhā – tvůj, tvá, tvé; ध्यान – dhyāna – 1. meditace; 2. forma, obraz; लाग – lāga – úsilí, směřování (mysli); अन - ana – jiný, další, druhý; न - na – ne; विसंबणे - visambaṇe – opustit, ignorovat, zanedbávat; हरि – Hari – Hari (Krišna), Bůh; जगत्र – jagatra – tři světy; जीवन – jīvana – 1. život, 2. voda, 3. výživa, potrava

||3||

तनू मनू शरण तुझ्या विनतलो पायी।

बापरखुमादेवी वरा वाचुनि अणु नेने कांही ॥

tanū manū śaraṇa tujhyā vinatalo pāyī |

bāparakhumādevī varā vācuni aṇu nene kāṁhī ||

Má mysl i tělo hledá pokorně útočiště u tvých nohou! |

Nic jiného než ty, můj Otče, manželi Bohyně Rakumadéví, pro mne už neexistuje. ||

तनू – tanū – tělo; मन - mana – mysl; शरण - śaraṇa - ochrana, útočiště; तुझा – tujhā – tvůj, tvá, tvé; विनटणे - vinaṭaṇe – odevzdat se, hledat útočiště u; पाय – pāya – noha; बाप रखुमादेवीवरू - bāpa rakhumādevīvarū - oslovení Vitthoby = "Otče, manželi Bohyně Rakumadéví" = Džňánéšvarova námamantra (बाप – bāpa – otec, zde Vitthala (Krišna); रखमीण – rakhamīṇa – Vitthalova (Krišnova) žena, Rukmiṇī; देवी – devī – bohyně, manželka boha; वर – vara – manžel); वांचूनि - vāṁcūni – jinak; अणु - aṇu – atom, špetka, malý nepatrný; नेने – nene - ??? (asi zdůrazněný zápor); कांहीं - kāṃhīṃ - vůbec ne


Překlad Martin Vinkler

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem