Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Haripátha 5 - Yoga yāga vidhī yeṇeṁ nohe siddhi

  • Zpívá Ajit Kadkade:

  • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + český překlad

||1||
योग याग विधी येणें नोहे सिद्धि। वायांचि उपाधि दंभ धर्म॥ १॥

yoga yāga vidhī yeṇeṁ nohe siddhi | vāyāṁci upādhi daṁbha dharma
Pomocí jógy, rituálů a obětí ničeho nedosáhneš. Přinesou ti leda tak marný a falešný pocit duchovní pýchy.

योग – yoga – jóga; याग – yāga – oběti; विधी – vidhī – rituály; येणें – yeṇeṃ – dovést; नोहणे – nohaṇe – nebýt; सिद्धि – siddhi – dosažení, plod asketického snažení; वायांच – vāyāṁca – marný, neplodný, jalový; उपाधि – upādhi – příčina, दंभ – daṁbha – falešná pýcha; धर्म – dharma – duchovní praxe, cesta

||2||
भावेंवीण देव न कळे निःसंदेह। गुरुवीण अनुभव कैसा कळे॥ २॥

bhāveṁvīṇa deva na kaḻe niḥsaṁdeha | guruvīṇa anubhava kaisā kaḻe
Bez láskyplné víry nemůžeš skutečně pochopit Boha. Ale jak může přijít skutečné pochopení bez Guruovy milosti?

भावना – bhāvanā – láskyplná víra, cit; वीण – vīṇa – bez; भावेंवीण – bhāveṁvīṇa – bez (láskyplných) citů; देव – deva – Bůh; न – na – ne; कळणें – kaḷaṇeṁ – pochopit; निःसंदेह – niḥsaṁdeha – nepochybný, jistý; गुरुवीण – guruvīṇa – bez Gurua; अनुभव – anubhava – zkušenost, poznání založené na osobní zkušenosti; कैसा – kaisā – jak?, jakého druhu?; कळणें – kaḷaṇeṁ – pochopit

||3||
तपेवीण दैवत दिधल्यावीण प्राप्त। गुजेवीण हित कोण सांगे॥ ३॥

tapevīṇa daivata didhalyāvīṇa prāpta | gujevīṇa hita koṇa sāṁge
Bez odříkání nelze poznat Boha, protože bez dávání není zisk. Ale co chceš získat z Guruova učení, nemáš–li k němu opravdovou lásku?

तपस्या – tapasyā – oddané odříkání; दैवत – daivata – Bůh; दिधणें – didhaṇeṃ – dávat; दिधल्यावीण – didhalyāvīṇa - bez dávání; प्राप्त – prāpta – zisk; गुज – guja – láska, milující touha; गुजेवीण – gujevīṇa – bez lásky; हित – hita – dobro, prospěch, přínos; कोण – koṇa – kdo?, co?, jaký?; सागंणी – sāṇgaṇī – instrukce, učení

||4||
ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात। साधूचे संगती तरुणोपाय॥ ४॥

jñānadeva sāṁge dṛṣṭāṁtācī māta | sādhūce saṁgatī taruṇopāya
Džňánadév sám je důkazem těchto slov: jedině ve společnosti světců najdeš cestu k osvobození.

ज्ञानदेव – jñānadeva – Džňánadéva; सांगणें – sāṅgaṇeṃ – prohlašovat; दृष्टांत – dṛṣṭāṁta – názorný příklad, doklad, důkaz; मात – māta – promluva, řeč; साधु – sādhu – světec; संगतीं – saṁgatīṁ – ve společnosti s někým; तरुणोपाय – taruṇopāya – prostředek osvobození

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.