Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Omkāra Pradhāna Rūpa Gaṇeśāce

Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4|| 


Nahrávka 1:

Nahrávka 2:

 


ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे । हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान॥१॥
omkāra pradhāna rūpa gaṇeśāce | he tinhī devāṁce janmasthāna ||1||
Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||

ओंकार - oṃ-kāra – posvátná slabika ÓM; प्रधान – pradhāna – primární, nejvyšší, hlavní, prvotní, základní; रूप - rūpa - forma, přirozenost, stav; गणेश - gaṇeśa – Bůh Ganéša se sloní hlavou, syn Šivy a Párvatí; हें - heṁ - ta; तिन्ही – tinhī – tři; देव – deva – Bůh; जन्म – janma – zrození; स्थान - sthāna – místo, pole

अकार तो ब्रम्हा उकार तो विष्णु । मकार महेश जाणियेला॥२॥
akāra to bramhā ukāra to viṣṇu | makāra maheśa jāṇiyelā ||2||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||

अकार – akāra – hláska „a"; तो - to – to; ब्रम्हा – bramhā – Bůh Brahma; उकार – ukāra – hláska „u"; विष्णु – viṣṇu – Bůh Višnu; मकार – makāra – hláska „m"; महेश – maheśa – Mahéša (Šiva)

ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न । तो हा गजानन मायबाप॥३॥
aise tinhī deva jethonī utpanna | to hā gajānana māyabāpa ||3||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||

ऐस – aisa – takto, tímto způsobem; तिन्ही – tinhī – tři; देव – deva – Bůh; जेथोन - jethona – odkud; उत्पन्न – utpanna – zrozený; तो - to – to; हा - hā – toto; गजानन – gajānana – jméno Ganéši; मायबाप – māyabāpa – matka a otec, rodiče

तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी । पहावी पुराणे व्यासाचिया॥४॥
tukā mhaṇe aisī āhe vedavāṇī | pahāvī purāṇe vyāsāciyā ||4||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4|| 

तुका – tukā – Tukárám; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; ऐस – aisa – takto, tímto způsobem; आहे - āhe - je, jsem; वेद – veda – védy; वाणी – vāṇī – jazyk, řeč; पाहणें - pāhaṇeṃ - pozorovat, vidět, vnímat, věnovat pozornost; पहडणें – pahaḍaṇēṃ - číst; पुराण - purāṇa - purána, sbírka starých příběhů; व्यास – vyāsa – autor Bhagavad Gíty


Slabika ÓM reprezentuje prvotní vibraci, prvotní zvuk, základ všech slov a manter, který vyvstává z Prázdnoty v okamžiku stvoření, manifestaci Boha ve formě (sāguna brahman). ÓM je odrazem absolutní skutečnosti, bez počátku a konce, prostupující vším. Mantra ÓM je Božím jménem, vibrací nejvyšší skutečnosti.
Skládá se ze tří hlásek: A-U-M, které vyjadřují božskou energii Šakti v jejích třech aspektech:
1) A – Brahma Šakti (stvoření); forma, tvar (objekty jako země, strom atd.)
2) U – Višnu Šakti (udržování); bezforemné, beztvaré (jako voda, vzduch, oheň)
3) M – Šiva Šakti (osvobození a/nebo destrukce); ani s formou ani bez formy (jako temná energie ve vesmíru)
V Advaitě symbolizuje ÓM trojici poznávající, poznávání a poznávané sjednocenou v jeden celek, konečnou pravdu, že vše je JEDNO.
ÓM bývá spojováno s Bohem Ganéšou, který je Pánem písmen a učení. Termín oṃkārasvarūpa (AUM je jeho formou) spojovaný s Ganéšou se vztahuje k tomu, že Ganéša personifikuje prvotní zvuk:
„Ó pane Ganapati! Ty jsi Trojice Brahma, Višnu a Mahéša. Jsi Indra. Jsi oheň (Agni), vzduch (Vāyu), Slunce (Sūrya) a Měsíc (Chandrama). Jsi Brahman. Jsi třemi světy Bhuloka (země), Antarikśa-loka (prostor) a Svargaloka (nebe). Ty jsi ÓM." (Citát ze spisu Śrī Gaṇapati Atharvaśīrṣa)
Tvrdí se také, že tvar Ganéšova těla zobrazovaný v ikonografii je podobný tvaru ÓM v písmu dévanágarí:


Překlad Martin Vinkler

PDF verze

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.