Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Omkāra Pradhāna Rūpa Gaṇeśāce

Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4|| 


Nahrávka 1:

Nahrávka 2:

 


ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे । हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान॥१॥
omkāra pradhāna rūpa gaṇeśāce | he tinhī devāṁce janmasthāna ||1||
Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||

ओंकार - oṃ-kāra – posvátná slabika ÓM; प्रधान – pradhāna – primární, nejvyšší, hlavní, prvotní, základní; रूप - rūpa - forma, přirozenost, stav; गणेश - gaṇeśa – Bůh Ganéša se sloní hlavou, syn Šivy a Párvatí; हें - heṁ - ta; तिन्ही – tinhī – tři; देव – deva – Bůh; जन्म – janma – zrození; स्थान - sthāna – místo, pole

अकार तो ब्रम्हा उकार तो विष्णु । मकार महेश जाणियेला॥२॥
akāra to bramhā ukāra to viṣṇu | makāra maheśa jāṇiyelā ||2||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||

अकार – akāra – hláska „a"; तो - to – to; ब्रम्हा – bramhā – Bůh Brahma; उकार – ukāra – hláska „u"; विष्णु – viṣṇu – Bůh Višnu; मकार – makāra – hláska „m"; महेश – maheśa – Mahéša (Šiva)

ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न । तो हा गजानन मायबाप॥३॥
aise tinhī deva jethonī utpanna | to hā gajānana māyabāpa ||3||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||

ऐस – aisa – takto, tímto způsobem; तिन्ही – tinhī – tři; देव – deva – Bůh; जेथोन - jethona – odkud; उत्पन्न – utpanna – zrozený; तो - to – to; हा - hā – toto; गजानन – gajānana – jméno Ganéši; मायबाप – māyabāpa – matka a otec, rodiče

तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी । पहावी पुराणे व्यासाचिया॥४॥
tukā mhaṇe aisī āhe vedavāṇī | pahāvī purāṇe vyāsāciyā ||4||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4|| 

तुका – tukā – Tukárám; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; ऐस – aisa – takto, tímto způsobem; आहे - āhe - je, jsem; वेद – veda – védy; वाणी – vāṇī – jazyk, řeč; पाहणें - pāhaṇeṃ - pozorovat, vidět, vnímat, věnovat pozornost; पहडणें – pahaḍaṇēṃ - číst; पुराण - purāṇa - purána, sbírka starých příběhů; व्यास – vyāsa – autor Bhagavad Gíty


Slabika ÓM reprezentuje prvotní vibraci, prvotní zvuk, základ všech slov a manter, který vyvstává z Prázdnoty v okamžiku stvoření, manifestaci Boha ve formě (sāguna brahman). ÓM je odrazem absolutní skutečnosti, bez počátku a konce, prostupující vším. Mantra ÓM je Božím jménem, vibrací nejvyšší skutečnosti.
Skládá se ze tří hlásek: A-U-M, které vyjadřují božskou energii Šakti v jejích třech aspektech:
1) A – Brahma Šakti (stvoření); forma, tvar (objekty jako země, strom atd.)
2) U – Višnu Šakti (udržování); bezforemné, beztvaré (jako voda, vzduch, oheň)
3) M – Šiva Šakti (osvobození a/nebo destrukce); ani s formou ani bez formy (jako temná energie ve vesmíru)
V Advaitě symbolizuje ÓM trojici poznávající, poznávání a poznávané sjednocenou v jeden celek, konečnou pravdu, že vše je JEDNO.
ÓM bývá spojováno s Bohem Ganéšou, který je Pánem písmen a učení. Termín oṃkārasvarūpa (AUM je jeho formou) spojovaný s Ganéšou se vztahuje k tomu, že Ganéša personifikuje prvotní zvuk:
„Ó pane Ganapati! Ty jsi Trojice Brahma, Višnu a Mahéša. Jsi Indra. Jsi oheň (Agni), vzduch (Vāyu), Slunce (Sūrya) a Měsíc (Chandrama). Jsi Brahman. Jsi třemi světy Bhuloka (země), Antarikśa-loka (prostor) a Svargaloka (nebe). Ty jsi ÓM." (Citát ze spisu Śrī Gaṇapati Atharvaśīrṣa)
Tvrdí se také, že tvar Ganéšova těla zobrazovaný v ikonografii je podobný tvaru ÓM v písmu dévanágarí:


Překlad Martin Vinkler

PDF verze