Zpívání bhadžanů v Praze 2022

 • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Abhang 2: Aharniší Sadá

 • mp3 nahrávka 1 - Rita (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 2 - Trilok (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 3 - Ajit Kadkade - umělecké provedení

 • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + CZ transliterace + překlad + komentáře Ranjit Mahárádž

 

||1||

aharniśīṁ sadā paramārtha karāvā | pāya na ṭhevāvā āḍamārgīṁ
AHARNIŠÍ SADÁ PARAMÁRTHA KARÁVÁ | PÁJA NA THÉVÁVÁ ÁDAMÁRGÍ
Dnem i nocí neustále následuj cestu ke Skutečnosti. Dbej, ať ji tvé kroky nikdy neopustí.

अहर्निश – aharniśa – den a noc; सदा – sadā – stále; परमार्थ – paramārtha – nejvyšší cíl, poznání, Skutečnost, Absolutní Pravda (परम – parama – nejvyšší, nejlepší & अर्थ – artha – smysl, význam, podstata, cíl); करवी – karavī – s pomocí, skrze; पाय – pāya – noha; न – na – ne; ठेवणें – ṭhevaṇeṃ – dát, umístit, položit; आडमार्ग – āḍamārga – vedlejší cesta, prostor vedle cesty, okraj cesty

Randžit Mahárádž: Dnem a nocí mysli na to, že svět není skutečný. Stále shromažďuješ světské věci; nedělej to, protože to není nic jiného než NULA... Ádamárgí znamená špatnou cestu. Chceš štěstí a poznání, ale nic z toho nemáš... Věnuješ se pití a sexu a všemu možnému. Ale nic v tom není. Nakonec ztratíš sám sebe...

||2||

āḍamārgīṁ koṇī jana je jātīla | tyāṁtūnī kāḍhīla toci jñānī
ÁDAMÁRGÍ KÓNÍ DŽANA DZE DZÁTÍLA | TJÁTÚNÍ KÁDHÍLA TÓČI GŇÁNÍ
Ty, kdo bloudí na špatné cestě, přivede zpět jen skutečný Džňánin.

आडमार्ग – āḍamārga – vedlejší cesta, prostor vedle cesty, okraj cesty; कोणी – koṇī – kdokoli; जन – jana – lidé; जे – je – kteří; जातील – jātīla – ???; त्यांतूनी – tyāṁtūnī – ???; काढणें – kāḍhaṇeṃ – vyvést, dostat ven; तोचि – toci – ???; ज्ञानी – jñānī – džňánin, realizovaný Mistr

Randžit Mahárádž: Na správnou cestu tě přivede jedině džňánin, což znamená osvícený člověk. Musíš pochopit, že nic, co vidíš kolem sebe, není pravdivé. Jednoho dne budeš muset všechny ty věci stejně opustit, ať už je to cokoliv. Nakonec budeš muset opustit také své tělo. Lidé se honí jen za věcmi, které jsou dobré pro jejich tělo, ale jednou se budou stejně muset tohoto těla vzdát. A tělo se obrátí v prach.

||3||

toci jñānī kharā tārī dujīyāṁśī| veḻoveḻāṁ tyāsī śaraṇa jāveṁ
TÓČI GŇÁNÍ KHARÁ TÁRÍ DUDŽÍJÁSÍ | VÉLOVÉLÁ TJÁSÍ ŠARANA DZÁVÉ
Jen skutečný Džňánin dokáže zachránit druhé. A proto co nejčastěji choď hledat útočiště u jeho nohou.

toci – ???; ज्ञानी – jñānī – džňánin, realizovaný Mistr; खरा – kharā – skutečný, opravdový; तारणें – tāraṇeṃ – dostat, vymanit, vyprostit, zachránit; दुजा – dujā – ostatní, druzí; वेळोवेळां – veḷoveḷāṃ – opakovaně, často; त्यास – tyāsa – proto, z toho důvodu; शरण – śaraṇa – ochrana, útočiště; जावा – jāvā – odcházet

Randžit Mahárádž: Džňánin tě přivede na správnou cestu tím, že ti dá pochopení ... skutečné pochopení. Hledej útočiště u Jeho nohou. Nohy Mistra symbolizují to, co říká (jeho učení) – musíš to přijmout. Šarana znaméná nohy. Lidé padnou Mistrovi k nohám, ale nevnímají to, co říká. Musíš přijmout jeho slova!!! To je skutečné padnutí k nohám. On je všude a to je Skutečnost. Poznání prostupuje vším, bez poznání nelze udělat nic. A proto se klaň s pravým poznáním. Klaň se tady a ne někde jinde.

||4||

āpaṇa tarela navhe te navala | kuḻeṁ uddharīla sarvāṁcī to
ÁPANA TARÉLA NAVHÉ TÉ NAVALA | KULÉ UDDHARÍLA SARVÁNČÍ TÓ
Není divu, že osvobodil sám sebe, a stejně tak osvobozuje celé lidstvo.

आपण – āpaṇa – něčí vlastní Já; तरणें – taraṇeṃ – dostat, vymanit, vyprostit, zachránit, přeplavat (řeku, oceán), projít bezpečně čím (nebezpečím); नव्हणे –navhaṇe – není; ते – te – to; नवल – navala – div, překvapení; कुळी – kuḷī – lidské pokolení; उद्धरणें – uddharaṇeṃ – zachránit, osvobodit, vymanit; सर्व – sarva – celek, všechno

Randžit Mahárádž: Ápana taréla znamená, že pochopil, že celý svět jsou jen jeho myšlenky. Oceán světa není pravdivý a on ho přeplaval pomocí pochopení. Pochopení je přeplavání. A toto pochopení dává také ostatním, aby i oni mohli přeplavat tento oceán, který není pravdivý. I oni se mohou dostat na druhou stranu a přeplavat ho pomocí pochopení.

||5||

śaraṇa geliyāne kāya hoteṁ phaḻa | tukā mhaṇe kuḻa uddharīleṁ
ŠARANA GELIJÁNÉ KÁJA HÓTÉ PHALA | TUKÁ MHANÉ KULA UDDHARÍLÉ
Jaký prospěch vznikne z toho, když se odevzdáš nohám Mistra? Tuka říká: „Osvobození celého lidstva."

शरण – śaraṇa – ochrana, útočiště; गेलियाने – geliyāne – ???; काय – kāya – co; होतें – hoteṁ – ???; फळ – phaḷa – zisk, prospěch; तुका म्हणे – tukā mhaṇe – Tukárám říká; कुळी – kuḷī – lidské pokolení; उद्धरणें – uddharaṇeṃ – zachránit, osvobodit, vymanit

Randžit Mahárádž: On pochopí a díky němu také mnoho dalších lidí dosáhne pochopení.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.