Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Džňánéšvarí - různé cesty k oddanosti

Část komentáře ke 12. kapitole Bhagavadgíty od Šrí Dňánéšvara Mahárádže

Ardžuno, pevně soustřeď svou mysl a intelekt na mou podobu a pokud vstoupíš do mého nitra, když toto budeš činit, pak Mne dosáhneš. Protože jaké rozdíly by zde mohly zůstat mezi mnou a tebou, pokud tvá mysl a tvůj intelkt zůstanou ustáleny ve mě? (12:96-99) Ego přirozeně následuje mysl a intelekt a tudíž nech mysl a tělo soustředit se na mou podobu a nech je ustálit se v ní. Tak dosáhneš mé vše-prostupující podoby. To ti přísáhám. (12:101-103).

Abhjasajóga: Pokud nejsi s to zcela věnovat celou svou pozornost i svou mysl a intelekt pouze mně, tak prováděj následující: V průběhu celého dne, otáčej svou mysl ke mně alespoň na malý okamžik. Okamžitě tvá mysl zakusí blaženost ze zakoušení konaktu se mnou a naplní se nechutí ke smyslovým předmětům a postupně se vyprostí ze světských záležitostí (12:104-107). Poté pomalu a jistě vstoupí do mne, dokud se mnou nesplyne v jedno. Tomuto se říká abhjasajóga neboli Jóga praxe. Neexistuje nic, co by se pomocí ní nedalo získat. Nic není obtížné pro toho, kdo provádí tuto jógu. Proto dosáhni jednoty se mnou díky této józe (12:108-113).


Obětování činů Bohu: Pokud nemáš sílu provádět Abhjasajógu, tak zůstaň tak jak jsi. Neovládej své smyslové orgány, neopouštěj potěšení a nevzdávej se ani své pýchy. Následuj rodinné tradice a nařízení zákona. Můžeš jednat jak chceš, ale pozoruj vše, co činíš a co se chystáš učinit nebo říci a neříkej: "Já to dělám." Protože jen všemocný Bůh ví, jestli něco má být uděláno nebo ne. Bez toho aniž bys do mysli vnášel myšlenku, jestli je čin dokončen nebo není, zůstávej v Já. Vzdej se pýchy konatele, vyhni se zahlcování mysli myšlenkami o světských i duchovních činnostech. Stále ustaluj své soustředění na Mne a vše, co se stane, mi věnuj jako oběť. Pokud budeš mít tento postoj, tak budeš po smrti osvobozeným. (12:114-124)


Nepřipoutanost k činům: Ardžuno, pokud nejsi s to vykonávat činy věnované mně, tak mi prostě buď oddán. Pokud zjistíš, že je pro tebe obtížné věnovat mi své činy předtím než se k nim rozhodeš či potom, před jejich dokončením či potom, tak se s tím nezatěžuj a nemusíš po mně ani vroucně toužit. Ale udržuj svůj inteletk bdělý, aby krotil orgány smyslů a i při vykonávání činností upusť od touhy po plodech těchto činů. Stejně jako strom i keře nechávají své plody padat, tak i ty by ses měl zříci plodů z dokončených činů. Nenech si ani pocit, že by na mě mělo být pamatováno, anebo, že by se pro mne měly vykonávat činy. Nech tyto pocity spolu s plody činů rozplynout do prádzna. (12:125-130)
Ardžuno, musíš se stát nepřipoutaným ke všem svým činům. Toto obětování činů se může zdát jako snadné, ale je to ta největší Jóga ze všech. Činy, které jsou vymazány díky jejich odevzdání, se nehromadí a není již pak třeba se znovu rodit (12:132-136).

Přeložil: David Dostal