Zpívání bhadžanů v Praze 2021

 • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Džňánéšvarí - Jáne aju mí ajáru - A on o sobě ví - nepodléhám zrození ani smrti (sloky 1191 - 1200)

Tento text je z Džňanéšvarí, z kapitoly 18, kde Džňanéšvar komentuje 55. sloku z 18 kapitoly Bhagavad Gíty. Jeho komentář obsahuje 116 slok, zde je přeloženo jen 10 slok. (+ komentovaná sloka z Bhagavad Gíty).
Slavná indická zpěvačka Kishori Amonkar nádherně nazpívala 8 z těchto slok.
 
Bhagavad Gíta, kapitola 18 - Sloka 55:
 • Pomocí oddanosti Mne pozná opravdu, kdo jsem a co jsem. A jakmile Mne opravdu pozná, potom do Mne okamžitě vstoupí. ||55||
Komentář Džňánéšvara (10 ze 116 slok komentáře):
 • Když se probudí, tak ví, že všechny věci, které viděl ve spánku, nebyly ve skutečnosti nic jiného než on sám. || 1191||
 • A stejně tak zakouší, že všechno, co pociťuje jako objekt vidění, ať už v projevené či neprojevené podobě, není nic jiného, než on sám. || 1192||
Zpěv v nahrávce začíná až zde:
 • jāṇe aju mī ajaru| akṣayo mī akṣaru| apūrvu mī apāru| ānaṁdu mī
  A on o sobě ví – nepodléhám zrození ani smrti. Jsem věčný a neměnný. Jsem jedinečná a nejvyšší Blaženost. || 1193||
 • acaḻu mī acyutu| anaṁtu mī advaitu| ādyu mī avyaktu| vyaktuhī mī
  Jsem nehybný a nehrozí mi pád (acyuta). Jsem nekonečný a nedvojný (advaita). Jsem prvopočátkem všeho, jsem neprojevený, a jsem také projevený. || 1194||
 • īśya mī īśvaru| anādi mī amaru| abhaya mī ādhāru| ādheya mī
  Jsem ten, kdo je ovládán, a zároveň jsem vládce, jsem bez počátku, jsem nesmrtelný, jsem beze strachu, jsem podporou všeho i tím, co je podpíráno. || 1195||
 • svāmī mī sadoditu| sahaju mī satatu| sarva mī sarvagatu| sarvātītu mī
  Jsem pánem všeho, který je stále, přirozeně a nepřetržitě vším, ve všem i za vším. || 1196||
 • navā mī purāṇu| śūnyu mī saṁpūrṇu| sthulu mī aṇu| jeṁ kāṁhīṁ teṁ mī
  Jsem to, co je nové. Jsem to, co je staré. Jsem prázdnota. Jsem plnost, Jsem ten největší. Jsem te nejmenší. Vše, co je, to jsem Já. || 1197||
 • akriyu mī yeku| asaṁgu mī aśoku| vyāpu mī vyāpaku| puruṣottamu mī
  Nejsem konatel a jsem nedvojný. Jsem bez vztahů a bez utrpení. Jsem Purušóttama - nejvyšší bytost, která je prostupná a zároveň vším prostupující. || 1198||
 • aśabdu mī aśrotru| arūpu mī agotru| samu mī svataṁtru| brahma mī paru
  Jsem mimo dosah mluveného a slyšeného slova. Jsem bezforemný a bez rodové příslušnosti. Jsem nestranný a nezávislý. Jsem Nejvyšší Brahman. || 1199||
 • aiseṁ ātmatveṁ maja ekāteṁ| iyā advayabhaktī jāṇoni niruteṁ| āṇi yāhī bodhā jāṇateṁ| teṁhī mīci jāṇeṁ
  A tak kdokoli se takto se Mnou sjednotí, ten Mne zná díky oddanosti zakotvné v nedvojnosti, a ví, že toto poznání jsem rovněž Já. || 1200||

 

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem

(Překlad Martin Vinkler)