Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

 • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  Místo konání:  Klub Malý velký strom,
 • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

  zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Džňánéšvarí - Jáne aju mí ajáru - A on o sobě ví - nepodléhám zrození ani smrti (sloky 1191 - 1200)

Tento text je z Džňanéšvarí, z kapitoly 18, kde Džňanéšvar komentuje 55. sloku z 18 kapitoly Bhagavad Gíty. Jeho komentář obsahuje 116 slok, zde je přeloženo jen 10 slok. (+ komentovaná sloka z Bhagavad Gíty).
Slavná indická zpěvačka Kishori Amonkar nádherně nazpívala 8 z těchto slok.
 
Bhagavad Gíta, kapitola 18 - Sloka 55:
 • Pomocí oddanosti Mne pozná opravdu, kdo jsem a co jsem. A jakmile Mne opravdu pozná, potom do Mne okamžitě vstoupí. ||55||
Komentář Džňánéšvara (10 ze 116 slok komentáře):
 • Když se probudí, tak ví, že všechny věci, které viděl ve spánku, nebyly ve skutečnosti nic jiného než on sám. || 1191||
 • A stejně tak zakouší, že všechno, co pociťuje jako objekt vidění, ať už v projevené či neprojevené podobě, není nic jiného, než on sám. || 1192||
Zpěv v nahrávce začíná až zde:
 • jāṇe aju mī ajaru| akṣayo mī akṣaru| apūrvu mī apāru| ānaṁdu mī
  A on o sobě ví – nepodléhám zrození ani smrti. Jsem věčný a neměnný. Jsem jedinečná a nejvyšší Blaženost. || 1193||
 • acaḻu mī acyutu| anaṁtu mī advaitu| ādyu mī avyaktu| vyaktuhī mī
  Jsem nehybný a nehrozí mi pád (acyuta). Jsem nekonečný a nedvojný (advaita). Jsem prvopočátkem všeho, jsem neprojevený, a jsem také projevený. || 1194||
 • īśya mī īśvaru| anādi mī amaru| abhaya mī ādhāru| ādheya mī
  Jsem ten, kdo je ovládán, a zároveň jsem vládce, jsem bez počátku, jsem nesmrtelný, jsem beze strachu, jsem podporou všeho i tím, co je podpíráno. || 1195||
 • svāmī mī sadoditu| sahaju mī satatu| sarva mī sarvagatu| sarvātītu mī
  Jsem pánem všeho, který je stále, přirozeně a nepřetržitě vším, ve všem i za vším. || 1196||
 • navā mī purāṇu| śūnyu mī saṁpūrṇu| sthulu mī aṇu| jeṁ kāṁhīṁ teṁ mī
  Jsem to, co je nové. Jsem to, co je staré. Jsem prázdnota. Jsem plnost, Jsem ten největší. Jsem te nejmenší. Vše, co je, to jsem Já. || 1197||
 • akriyu mī yeku| asaṁgu mī aśoku| vyāpu mī vyāpaku| puruṣottamu mī
  Nejsem konatel a jsem nedvojný. Jsem bez vztahů a bez utrpení. Jsem Purušóttama - nejvyšší bytost, která je prostupná a zároveň vším prostupující. || 1198||
 • aśabdu mī aśrotru| arūpu mī agotru| samu mī svataṁtru| brahma mī paru
  Jsem mimo dosah mluveného a slyšeného slova. Jsem bezforemný a bez rodové příslušnosti. Jsem nestranný a nezávislý. Jsem Nejvyšší Brahman. || 1199||
 • aiseṁ ātmatveṁ maja ekāteṁ| iyā advayabhaktī jāṇoni niruteṁ| āṇi yāhī bodhā jāṇateṁ| teṁhī mīci jāṇeṁ
  A tak kdokoli se takto se Mnou sjednotí, ten Mne zná díky oddanosti zakotvné v nedvojnosti, a ví, že toto poznání jsem rovněž Já. || 1200||

 

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem

(Překlad Martin Vinkler)