Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Guru Páduka Stotram

Tento oslavný zpěv opěvuje v 9 slokách sandály Gurua (Páduky), které jsou symbolem Guruovy milosti udělující Poznání.

 

(1)

ananta samsára samudra tárá
naukájitábhjám guru bhaktidábhjám |
vairágja sámrádžada púdžanábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež mi pomáhají překonat nekonečný oceán Samsáry,
jako dvě lodě, jež mne naplňují oddaností k mému Guruovi
a jejichž uctívání přináší svrchovanou odpoutanost,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(2)

kavitva váráši nišákarábhjám
daurbhágja dávám buda málikábhjám |
dúrikritá namra vipattitábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou pro oceán Poznání jako měsíc v úplňku,
Ty, které jsou jako proudy vody hasící oheň ran osudu
a odstraňují veškerá soužení každého, kdo se jim odevzdá,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(3)

natá jajó šrípatitám samíjuhu
kadáčidapjášu daridravarjáha
múkášča váčas patitám hi tábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Z těch, kdož se jim klaní, se stanou vlastníci velikého bohatství,
kteří v krátké době překonají prokletí své strašlivé chudoby,
a dokonce i z prostoduchých se stanou vynikající řečníci díky
svatým Pádukám (sandálám) mého Gurua, kterým se klaním.

(4)

nálíka níkáša padáhritábhjám
náná vimóhádi nivárikábhjám |
namadžanábhišta tati pradábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, které nás přitahují k lotosovým nohám našeho Gurua,
ty, jež odstraňují všechny druhy žádostí pramenících z nevědomosti,
a které pomáhají naplnit početné touhy těch, kdož je uctívají,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(5) 

nripáli mauli vradža ratna kánti
sarid virádža džaša kanjakábhjám |
nrupatvadábhjám nata lóka-panktéhe
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež září jako vzácný drahokam na královské koruně,
ty, jež vynikají jako krásná dívka ve veliké řece hemžící se krokodýly,
a které pozvedají oddané na místo nejvyšších vládců,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(6) 

pápándhakárárka paramparabhjám
tápa trajáhindra khagešvarábhjám |
džádjábdhi samšóšana vádavábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou jako zářící Slunce, které rozpouští temnotu nekonečného řetězu hříchů,
které jsou jako pták Garuda před kobrou tří bolestí Samsáry,
a jež jsou jako planoucí oheň, jehož žár vysuší oceán nevědomosti,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(7) 

šamádi-šatka prada vaibhavábhjám
samádhi dána vrata díkšitábhjám |
ramádhavánghri sthira bhaktidábhjám
namo namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež nás naplňují bohatstvím pokladu šesti kvalit (šamádi šatka sampati),
ty, které slibují požehnat zasvěceného schopností vstoupit do Samádhi,
a které dávají hledajícím trvalou oddanost nohám Pána Rámy,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(8) 

svárčá paránám akhiléštadábhjám
sváhá sahájákša dhurandharábhjám |
svántáča bháva prada púdžanábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež pomáhají naplnit všechna přání oddaných žáků
plně odevzdaných a ponořených do Já, a jež probouzejí
opravdové aspiranty do božského stavu sebe-realizace,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.

(9) 

kámádi sarpa vradža gárudábhjám
vivéka vairágja nidhi pradábhjám |
bódha pradábhjám druta mókšadábhjám
namó namah šrí guru-pádukábhjám

Ty, jež jsou pro všechny hady žádostí jako pták Garuda,
ty, které nám žehnají vzácným pokladem rozlišování a nepřipoutanosti,
osvěcují nás poznáním a žehnají nám okamžitým osvobozením od pout světa,
jsou svaté Páduky (sandály) mého Gurua, kterým se klaním.


Originální text v sanskrtu + mezinárodní transliterace + český překlad (PDF)

Překlad z angličtiny z různých zdrojů Martin Vinkler 2010