Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Brahma Džňánávalí - Píseň o Nejvyšším Poznání

 

asaṅgo'hamasaṅgo'hamasaṅgo'haṁ punaḥ punaḥ |
saccidānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 1 ||
Jsem nepřipoutaný, jsem nepřipoutaný, jsem nepřipoutaný. Mou přirozeností je věčné Bytí-Poznání-Blaženost. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 1 ||

nityaśuddhavimukto'haṁ nirākāro'hamavyayaḥ |
bhūmānandasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 2 ||
Jsem věčný, vždy čistý, vždy osvobozený. Bezformennost je mou jedinou formou. Ze své přirozenosti pronikám vším, sourodá nepřerušená ánanda (blaženost). Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 2 ||

nityo'haṁ niravadyo'haṁ nirākāro'hamucyate |
paramānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 3 ||
Jsem věčný, bez vady, bez formy, nezmenšitelný. Mou přirozeností je nejvyšší blaženost. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 3 ||

śuddhacaitanyarūpo'hamātmārāmo'hameva ca |
akhaṇḍānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 4 ||
Má přirozenost je čiré vědomí a veselím se ve svém Já. Mou přirozeností je nepřerušená ánanda (blaženost). Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 4 ||

pratyakcaitanyarūpo'haṁ śānto'haṁ prakṛteḥ paraḥ |
śāśvatānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 5 ||
Mou přirozeností je to nejniternější světlo intelektu. Jsem mírem, který se nachází za přírodou. Mou přirozeností je nepomíjející ánanda. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 5 ||

tattvātītaḥ parātmāhaṁ madhyātītaḥ paraḥ śivaḥ |
māyātītaḥ paraṁjyotirahamevāhamavyayaḥ || 6 ||
Jsem nejvyšší Pravda, která se nachází za všem ostatními pravdami. Jsem nejvyšší Šiva, za hranicemi iluze (mája, to, co není). Jsem nejvyšším Světlem. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 6 ||

nānārūpavyatīto'haṁ cidākāro'hamacyutaḥ |
sukharūpasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 7 ||
Jsem odlišný od množství jmen a forem. Mou jedinou formou (podobou) je čiré poznání. Jsem nehynoucí. Má přirozenost je radostná. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 7 ||

māyātatkāryadehādi mama nāstyeva sarvadā |
svaprakāśaikarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 8 ||
Nikdy, nikdy nemám iluzi či věci iluzí vytvořené, jako je tělo apod. Mám podobu záře Já. || 8 ||

guṇatrayavyatīto'haṁ brahmādīnāṁ ca sākṣyaham |
anantānantarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 9 ||
Jsem bez třech gun, morálních kvalit (sattvické, radžasické, tamasické kvality). Jsem svědkem samotného Stvořitele (a Trojice). Jsem podobou nekonečné ánandy. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 9 ||

antaryāmisvarūpo'haṁ kūṭasthaḥ sarvago'smyaham |
paramātmasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 10 ||
Mou podobou (formou) je vnitřní Vládce. Jsem jako kovadlina, neměnný a vším prostupující. Jsem svědkem všeho. Má skutečná přirozenost není nic jiného než nejvyšší Já. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 10 ||

dvandvādisākṣirūpo'hamacalo'haṁ sanātanaḥ |
sarvasākṣisvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 11 ||
Ze své přirozenosti jsem svědkem dvojic všech protikladů. Bez pohybu, stálý v mé formě. Jsem věčným svědkem všeho. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 11 ||

prajñānaghana evāhaṁ vijñānaghana eva ca |
akartāhamabhoktāhamahamevāhamavyayaḥ || 12 ||
Jsem neproniknutelnou masou vědomí. Jsem taktéž neproniknutelnou masou poznání. Jsem (vždy) ne konající. Jsem ne zakoušející. Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 12 ||

nirādhārasvarūpo'haṁ sarvādhāro'hameva ca |
āptakāmasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 13 ||
V mé pravé přirozenosti nepotřebuji žádný základ ani podporu, nýbrž já sám jsem základem i podporou pro všechny věci i bytosti (pro všechna jména i formy). Z mé přirozenosti jsem v sobě spokojený, sobě dostačující (tj. sám v sobě jsem našel naplnění všech tužeb). Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 13 ||

tāpatrayavinirmukto dehatrayavilakṣaṇaḥ |
avasthātrayasākṣyasmi cāhamevāhamavyayaḥ || 14 ||
Jsem za třemi druhy utrpení (těla, z vnějších objektů a kosmická či Bohem způsobená). Jsem odlišný od třech těl (hrubého, jemného a kauzálního). Já jsem To. Jsem Jedním, které je nezmenšitelné, nesmrtelné a nekonečné. || 14 ||

dṛgdṛśyau dvau padārthau staḥ parasparavilakṣaṇau |
dṛgbrahma dṛśyaṁ māyeti sarvavedāntaḍiṇḍimaḥ || 15 ||
V celém světě existují jen dvě věci (všechny věci na světě se dají shrnout pod tyto dvě) - subjekt a objekt (vnímající a vnímané, zakoušející a zakoušené) a ty jsou svými naprostými protiklady. Z nich je subjekt (brahman) zakoušejícím a objekt je pouhou iluzí. To je provolání Védánty. || 15 ||

ahaṁ sākṣīti yo vidyādvivicyaivaṁ punaḥ punaḥ |
sa eva muktaḥ so vidvāniti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 16 ||
Skrze poznání a neustálé rozlišování dojde člověk k zjištění, že není ničím jiným něž-li „svědkem“. Ten, kdo je usazen v „Já jsem pozorujícím vědomím,“ je osvobozeným mudrcem. To je provolání Védánty. || 16 ||

ghaṭakuḍyādikaṁ sarvaṁ mṛttikāmātrameva ca |
tadvadbrahma jagatsarvamiti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 17 ||
Hrnce, stěny z hliněných cihel atd. jsou ve své podstatně jen blátem, kterému byl dán nějaký tvar. Stejně tak, i celý svět jevících se objektů není ničím jiným než Nejvyšší Pravdou. To je provolání Védánty. || 17 ||

brahma satyaṁ jaganmithyā jīvo brahmaiva nāparaḥ |
anena vedyaṁ sacchāstramiti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 18 ||
Brahman je pravdivé, svět je nepravdivý a egoistický pocit individuality (džíva) není ve skutečnosti ničním jiným než samotným Brahman. Ten, kdo zná tuto pravdu je skutečným mudrcem v nejpravdivější z věd. To je provolání Védánty. || 18 ||

antarjyotirbahirjyotiḥ pratyagjyotiḥ parātparaḥ |
jyotirjyotiḥ svayaṁjyotirātmajyotiḥ śivo'smyaham || 19 ||
Uvnitř jsem Světlem, vně jsem Světlem, hluboko ve hlubinách sebe sama jsem Světlem, za Věčným.. za! Světlo světel, ze sebe zářící světlo, světlo Já... Jsem Šiva... Jsem požehnaný (protože pro mne neexistuje žádné utrpení). Já jsem To. Já jsem To. || 19 ||


Překlad: Martin Vinkler 2012 z angličtiny.

PDF verze včetně textu v Dévanágarí

Koupit CD