Zpívání bhadžanů v Praze 2021

 • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Dašašlóki

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
Po kliknutí na video nutno spustit přímo v You Tube (spodní lišta)
 

Když Šrí Šankara poprvé přišel za svým Mistrem Šrí Góvindapádou, který byl právě v hluboké meditaci, požádal jej, aby byl přijat za žáka. Mistr se probral z meditace a zeptal se Šankary „Kdo jsi?“ Šankarovou okamžitou spontánní odpovědí bylo těchto deset šlók:

 
 1. Nejsem země, voda ani oheň či vzduch a nejsem ani prostor. Nejsem smyslovými orgány ani jejich souhrnem. (Nejsem ani jedno z toho) protože to vše je nestálé. Jak se ukazuje v samotné existenci (která zůstává) během hlubokého spánku. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 2. Nemám žádnou kastu a netýkají se mne různé zákazy a příkazy jednotlivých kast a období života. Dokonce ani stabilizování mysli (dharana), soustředění (dhjána), jóga apod. se netýká mne. Neboť omyl v podobě představy "já" a "moje", který spočívá v ne-Já, byl odstraněn. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 3. Není žádná matka ani žádný otec, žádní bozi ani oblasti zkušenosti (světy), žádné Védy ani oběti, ani posvátná místa - to praví Světci. Neboť ve stavu hlubokého spánku, toto vše zmizí a nastane naprosto prázdný stav. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 4. Není sánkhja, šaiva, paňčarákam ani džaina (různé duchovní směry). Argumenty mímámsi a dalších také neexistují. Neboť díky přesnému rozlišování (vivéka) jsem poznal čiré Já. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 5. Není ani nahoře ani dole, není ani uvnitř ani vně, ani uprostřed ani stranou. Nejsou žádné směry, ani východ či západ. Neboť To proniká vším jako prostor. Je bez částí a ze své přirozenosti nedělitelné. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 6. Není To ani bílé ani černé, ani červené či žluté, není To hubené ani tlusté, ani krátké ani dlouhé. Je To podobné světlu – nemá tvar. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 7. Není žádný vládce a žádná pravidla, není žádný žák k učení. Není žádné Ty ani žádné já. Tento vesmír není. Neboť po uvědomění si pravé přirozenosti Já, není možné tolerovat jakékoli rozdíly. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 8. Není pro mne bdělý stav, stav snění, ani stav hlubokého spánku. Nejsem višva (Já, které se ztotožňuje s tím, kdo zakouší během bdělého stavu) ani taidžasa (ztotožnění ve stavu snění) ani pradžňa (v hlubokém spánku). Jsem za těmito třemi stavy (turíja). To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 9. Celý vesmír, který je odlišný od Já, je bezcenný (sám o sobě neexistuje). Neboť je dobře známo, že Já prostupuje vším, je uznáváno jako Skutečnost a jeho existence je samostatná a nezávisí na ničem jiném. To, co zůstává, toto Jedno jsem Já.
 10. Není to jedno, a jak by to mohlo být něco druhého? Nemůže to být označeno za osamělé a ani to nemůže být označeno za neosamělé. Není to ani prázdné ani ne-prázdné. Když je to ne-dvojné (advaita), jak bych o tom mohl mluvit i přesto, že To je stanovené v Upanišadách?

 

Zdroj: http://sanskritdocuments.org/all_pdf/dashashl.pdf

Z anglického překladu přeložil: David Dostal