Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Átma pančakam

Nejsem tělem, ani smysly, ani mysl nejsem
Nejsem pocit "já", životní síla, ani intelekt
Ale jsem Šiva, který je věčný,
Který není k ničemu připoután,
Který je daleko, daleko
Od ženy, syna, pozemků i majetku
A je jen svědkem všeho (1)

Kvůli nevědomosti jsem provaz pokládal za hada
Nemaje poznání, přikládal jsem skutečnost neskutečnému
Když mi to Mistr ukázal, procitl jsem z iluze
A pochopil jsem, že to není had, nýbrž provaz
Stejně tak ani já nejsem "já", ale Šiva
Což jsem pochopil jen díky učení Mistra (2)

Zahalen závojem nevědomosti,
Viděl jsem tento pomíjivý svět a odhlédl jsem od Věčnosti
Naplněné pravdou a radostí
Stejně jako vidím sen, zahalí-li mne spánek
Neboť jsem dokonalý, věčný a jediný Šiva (3)

Tento svět se ode mne nijak neliší
Stejně jako se vše odráží v zrcadle
Celý svět je uvnitř mne
Jsem Šiva, vedle kterého není nic dalšího (4)

Nebyl jsem zrozen, nerostu ani nezemřu
Neboť zrození, růst i smrt patří pouze tělu
Neustálá činnost je jen projevem ega
A nikoli mého věčného Já.
Jsem nepřipoutaný Šiva (5)

Nebyl jsem zrozen, odkud ke mně tedy přišla smrt?
Nejsem život, odkud ke mně přišly hlad a žízeň?
Nejsem mysl, odkud ke mně přišly touhy a utrpení?
Nejsem konatel, odkud ke mně přišla připoutanost a nepřipoutanost? (6)

 

Zdroj: http://www.celextel.org/adisankara/atmapanchakam.html

Přeložil: David Dostal

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.