Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja - Šiva Manasa Púdža

Šiva Manasa púdža je krátké poetické dílo Šrí Šankary. Jeho název by se dal přeložit jako "uctívání Šivy v mysli" a to zároveň i velmi přesně vystihuje obsah celé básně. Šankara zde ukazuje na důležitost oddanosti při uctívání - pokud jsme skutečně oddaní, tak můžeme púdžu klidně provést i v mysli bez jakýchkoli vnějších předmětů, pokud ale oddaní nejsme, tak je i púdža s vnějšími předměty k ničemu. Provádění takovéhoto uctívání v meditaci je i dnes poměrně běžné, pokud si člověk nemůže opatřit věci k normální púdže a je považováno ze rovnocené s normálním obřadem.

 

ratnaih kalpitamásanam himadžalaih snánam ča divjámbaram |
nánáratnavibhúšhitam mrigamadámodánkitam čandanam ||
džátíčampakabilvapatraračitam pušhpam ča dhúpam tathá |
dípam déva dajánidhé pašupaté hritkalpitam grihjatám ||1||

Představuji si trůn z drahých kamenů, který ti nabízím. Také chladnou vodu, aby ses v ní vykoupal, božská roucha ozdobená mnoha šperky, pastu ze santálového dřeva, aby byla nanesena na tvé tělo, jasmín a květiny čampaka a listy bilva, vzácné vonné tyčky a zářící plamen. Přijmi toto vše, co si představuji ve svém srdci, jako oběť tobě, ó milostivý Bože. ||1||

sauvarne navaratnakhandaračité pátré ghritam pájasam |
bhakšjam padžnčavidham pajodadhijutam rambháphalam pánakam ||
šákánámajutam džalam ručikaram karpúrakhandodždžvalam |
támbúlam manasá majá viračitam bhaktjá prabho svíkuru || 2 ||

Nabízím ti sladkou rýži ve zlaté misce ozdobené devíti drahokamy. Nabízím Ti pět druhů jídla, které byly uvařeny z mléka a tvarohu. Nabízím ti panakam ze sladkého ovoce, také lahodnou vodu, (áratí) lampu s kafrem a betelový ořech. To vše jsem pro Tebe připravil ve své mysli s oddaností. Ó Pane, prosím, přijmi to. ||2||

čhatram čámarajorjugam vjadžanakam čádaršakam nirmalam |
vínábhérimridangakáhalakalá gítam ča nritjam tathá. ||
sášhtángam pranatih stutirbahuvidhá hjétatsamastam majá |
sankalpéna (samarpitam tava vibho púdžám grihána prabho || 3 ||

Nabízím ti krásné pódium, několik nádherných vějířů a také zářící zrcadlo. Nabízím ti vínu, mrdanga a veliký buben. Nabízím ti zpěv, tanec, hluboké poklony a mnoho druhů různých oslavných písní. Toto vše ti nabízím ve své představivosti. Ó, všemocný Pane, přijmi toto mé uctívání. ||3||

átmá tvam giridžá matih sahačaráh pránáh šaríram griham |
púdžá té višhajopabhogaračaná nidrá samádhisthitih. ||
sadžnčárah padajoh pradakšinavidhih stotráni sarvá giro |
jadjatkarma karomi tattadakhilam šambhó tavárádhanam || 4 ||

Jsi mé Já, Pártvatí je můj rozum. Mých pět prán jsou tvoji služebníci, mé tělo je tvým domem a vše, co dělám pro potěšení svých smyslů, jsou předměty k tvému uctívání. Můj spánek je tvé samádhi. Ať jdu kamkoli, je to pradakšina kolem Tebe. Vše, co kdykoli vychází z mých úst, jsou modlitby k Tobě. všechny mé činnosti jsou uctívání Tebe, ó milostivý (šambhó) Pane. ||4||

karačarana kritam vákkájadžam karmadžam vá |
šravananajanadžam vá mánasam váparádham ||
vihitamavihitam vá sarvamétatkšamasva |
džaja džaja karunábdhé šrímahádévašambhó || 5 ||

Ať už jsem spáchal jakékoli hříchy svýma rukama, nohama, hlasem, tělem, činy, ušima, očima či myslí, ať už jsou zakázány v písmech či nikoli, prosím odpusť mi je všechny. Sláva! Sláva! (Džaj – doslova "vítězství") Ó, oceáne slitování! Ó, Velký Bože (Mahádéva)! Ó, Milostivý (šambhó)! ||5||

Z anglického překladu přeložil (s přihlédnutím k anglickému překladu R. R. Ramachandera) David Dostal.