Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja - Šiva Manasa Púdža

Šiva Manasa púdža je krátké poetické dílo Šrí Šankary. Jeho název by se dal přeložit jako "uctívání Šivy v mysli" a to zároveň i velmi přesně vystihuje obsah celé básně. Šankara zde ukazuje na důležitost oddanosti při uctívání - pokud jsme skutečně oddaní, tak můžeme púdžu klidně provést i v mysli bez jakýchkoli vnějších předmětů, pokud ale oddaní nejsme, tak je i púdža s vnějšími předměty k ničemu. Provádění takovéhoto uctívání v meditaci je i dnes poměrně běžné, pokud si člověk nemůže opatřit věci k normální púdže a je považováno ze rovnocené s normálním obřadem.

 

ratnaih kalpitamásanam himadžalaih snánam ča divjámbaram |
nánáratnavibhúšhitam mrigamadámodánkitam čandanam ||
džátíčampakabilvapatraračitam pušhpam ča dhúpam tathá |
dípam déva dajánidhé pašupaté hritkalpitam grihjatám ||1||

Představuji si trůn z drahých kamenů, který ti nabízím. Také chladnou vodu, aby ses v ní vykoupal, božská roucha ozdobená mnoha šperky, pastu ze santálového dřeva, aby byla nanesena na tvé tělo, jasmín a květiny čampaka a listy bilva, vzácné vonné tyčky a zářící plamen. Přijmi toto vše, co si představuji ve svém srdci, jako oběť tobě, ó milostivý Bože. ||1||

sauvarne navaratnakhandaračité pátré ghritam pájasam |
bhakšjam padžnčavidham pajodadhijutam rambháphalam pánakam ||
šákánámajutam džalam ručikaram karpúrakhandodždžvalam |
támbúlam manasá majá viračitam bhaktjá prabho svíkuru || 2 ||

Nabízím ti sladkou rýži ve zlaté misce ozdobené devíti drahokamy. Nabízím Ti pět druhů jídla, které byly uvařeny z mléka a tvarohu. Nabízím ti panakam ze sladkého ovoce, také lahodnou vodu, (áratí) lampu s kafrem a betelový ořech. To vše jsem pro Tebe připravil ve své mysli s oddaností. Ó Pane, prosím, přijmi to. ||2||

čhatram čámarajorjugam vjadžanakam čádaršakam nirmalam |
vínábhérimridangakáhalakalá gítam ča nritjam tathá. ||
sášhtángam pranatih stutirbahuvidhá hjétatsamastam majá |
sankalpéna (samarpitam tava vibho púdžám grihána prabho || 3 ||

Nabízím ti krásné pódium, několik nádherných vějířů a také zářící zrcadlo. Nabízím ti vínu, mrdanga a veliký buben. Nabízím ti zpěv, tanec, hluboké poklony a mnoho druhů různých oslavných písní. Toto vše ti nabízím ve své představivosti. Ó, všemocný Pane, přijmi toto mé uctívání. ||3||

átmá tvam giridžá matih sahačaráh pránáh šaríram griham |
púdžá té višhajopabhogaračaná nidrá samádhisthitih. ||
sadžnčárah padajoh pradakšinavidhih stotráni sarvá giro |
jadjatkarma karomi tattadakhilam šambhó tavárádhanam || 4 ||

Jsi mé Já, Pártvatí je můj rozum. Mých pět prán jsou tvoji služebníci, mé tělo je tvým domem a vše, co dělám pro potěšení svých smyslů, jsou předměty k tvému uctívání. Můj spánek je tvé samádhi. Ať jdu kamkoli, je to pradakšina kolem Tebe. Vše, co kdykoli vychází z mých úst, jsou modlitby k Tobě. všechny mé činnosti jsou uctívání Tebe, ó milostivý (šambhó) Pane. ||4||

karačarana kritam vákkájadžam karmadžam vá |
šravananajanadžam vá mánasam váparádham ||
vihitamavihitam vá sarvamétatkšamasva |
džaja džaja karunábdhé šrímahádévašambhó || 5 ||

Ať už jsem spáchal jakékoli hříchy svýma rukama, nohama, hlasem, tělem, činy, ušima, očima či myslí, ať už jsou zakázány v písmech či nikoli, prosím odpusť mi je všechny. Sláva! Sláva! (Džaj – doslova "vítězství") Ó, oceáne slitování! Ó, Velký Bože (Mahádéva)! Ó, Milostivý (šambhó)! ||5||

Z anglického překladu přeložil (s přihlédnutím k anglickému překladu R. R. Ramachandera) David Dostal.