Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nisargadatta Mahárádž - Audio přednášky

Každé úterý zde najdete audio přednášku (přepis nahrávky) od Šrí Nisargadatta Maharadže. Těchto přednášek je dohromady 52. Na adrese http://www.netinetifilms.com/audio-discourses.shtml byly uveřejněny některé z těchto audiozáznamů promluv Šrí Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde, dlouholetý žák a překladatel Maharadžových satsangů (viz fotogalerie). Zde vám nabízímepřepis z těchto promluv, kterou jsme přepsali a přeložili do češtiny. Jedná se o unikátní projekt, kde je možné poslouchat autentický Maharadžův proslov, aniž by byl editorem jakkoliv zkracován či upravován. Tyto nahrávky se budeme snažit vám zde zpřístupňovat v české verzi. Džaj Guru Maharadž.

 

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

 

Aleš a Gabina

Audio přednášky (1-52)

1. Ty jsi Átman, Já, bezforemný ...

2. Jakmile zná Bytí sebe samo, tělesná totožnost je zapomenuta

3/1 Džňána neboli vědomí se setkalo s vědomím

3/2 Vše, za co se považujete, vás jednou pevně sevře 

4/1 Tento zvuk a opakování mantry v bdělém stavu pokračuje i během stavu snění a spánku

4/2 Díky uctívání je ´projevené´ potěšeno a díky tomu poté prožijete samádhí

5. Oddělenost je zde v důsledku přijetí formy

6. Nevnášejte dualitu do vztahu s Já a nemyslete si, že tu je nějaký jiný ochránce než To

7/1 Lidskou bytostí jste kvůli své tělesné totožnosti, a Já s tím nemá nic co dočinění

7/2 Jak vám může dávat vaše bdění, které je falešné, skutečné štěstí?

7/3 Džňánin´ je označení pro toho, kdo rozpoznal skladiště svého poznání a vidí to jako něco neexistujícího

8. Jestliže zůstanete se svou tělesnou totožností, budete muset umřít, ne jednou, ale mnohokrát

9. Vaše ztotožnění s tělem po probuzení by mělo být postupně umenšováno

10. Když poznáte, že svět je neskutečný, jeho zmizení vám nezpůsobí žádnou bolest

11. Nezapomeňte, že nemáte co do činění s touto pomíjivou fází a jejími aktivitami

12/1 Naše bytí bez pocitu bytí je dokonalé

12/2 Musíme poznat to, čím jsme před vyvstáním tohoto vědomí

13/1 Spoutanost je tu každopádně kvůli všemu nově vyslechnutému

13/2 Pro oddaného, který obdržel poznání od Gurua, neexistuje vůbec žádná zkušenost zrození

14/1 Bez vědomí je i celý vesmír pustým místem

14/2 Díky oddanosti ztrácíte zájem o smyslové objekty

15/1 Vědomí ani nepřichází ani neodchází

15/2 Znalec "Já" není omezen na jedno tělo; všechna těla, všechny formy, jsou Jeho

16/1 Vědomí nemůže umřít, protože nemá žádnou viditelnou formu

16/2 Díky vědomí přichází Paramátman k poznání, že Ono je

17. Štěstí nezrozeného dítěte nemůže být nikdy stejné jako toho narozeného

18/1. K tomu, aby se změnila kvalita bytí, je doporučována oddanost, uctívání

18/2. K tomu, abyste učinili zprávu "já jsem" stabilní a oproštěnou od strachu, je vám doporučeno uctívat Boha a Gurua, přebývat ve slovech Gurua a uvědomit si své Pravé Bytí jakožto Boha

19. Kvůli vědomí mluvíme o takzvaném narození

20. V meditaci budete potkávat Světce a Velké Bytosti, kteří vás budou chtět zahlédnout vzhledem k vaší vznešenosti

21/1 Je zapotřebí plně věřit svému Guruovi a přemítat nad jeho slovy

21/2 Pokud máte naprostou víru v Gurua, pak se bude vaše meditace den ode dne zlepšovat

22. Za nepřítomnosti poznání "vy jste" tu není žádný svět; nebudete zakoušet svět

23/1 Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci

23/2 Jestliže si osvojíte slova Gurua, pochopíte sebe jako nezrozeného a již zde pro vás nebude existovat žádná spoutanost a to i když tělo stále existuje

24. Promluva Šrí Nisargadatta Maharadže k výročí odchodu z těla (mahásamádhí) Šrí Siddharaméšwara Mahradže

25/1  Nadvláda vaší mysli dokazuje, že jste ještě neobdrželi Nektar Guruových chodidel

25/2 Dokud neznáte svůj původ, původ vašeho vědomí, budete kontrolováni (ovládáni) svou mysli

25/3 Meditace na vědomí vás dovede na konec sebe-dotazování

26/1 Brahman Gňána čili Poznání Brahman, což znamená poznání Brahmy týkající se Brahman

26/2 Největším nepochopením je představa, že máme nějakou formu a že někým jsme

27/1 Kvůli své tělesné totožnosti si jste jistí svou smrtí, která však není skutečná

27/2 Oddaný si neuvědomuje nic než Boha

28/1 Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý

28/2 Spokojenost je výsledkem poznání „Já“

29/1 Meditace na temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek

29/2 Pro zření Krišny nejsou zapotřebí fyzické oči

30/1 Vaše Vědomí je zodpovědné za vše

30/2 Žít v Já je tím pravým náboženstvím

31/1 Pamatujte si, že vše, co je viděno a vše, co se objevuje, se děje Bhagavánu Šrí Krišnovi, a ne vám

31/2 Meditujte na své vědomí, nasávejte (vtahujte) ho neustále

32. S poznáním vědění setrváváte nedotčeni jakýmkoliv množstvím štěstí a utrpení

33/1 Žijte jakožto vědomí

33/2 Vše, co děláte, musíte vykonat, avšak musíte si připomínat slova Satgurua

34/1 Ti, co obdrželi od Gurua mantru, s tím také získali ujištění a spásu

34/2 Jsem to, co říká můj Guru

35/1 Za nepřítomnosti vašeho bytí tu nic není

35/2 Vědomí a vše, co se v něm objevuje, podléhá procesu vzniku a zániku

35/3 Dokud je vaše tělesná totožnost brána za skutečnou, budete se cítit jako konatel

35/4 Když si vyslechnete toto poznání, aniž byste ho chápali, ono vykoná svoji práci

35/5 Každý lidská bytost je pacientem v nemocnici zvané svět

36/1 Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší poznání

36/2 Vždy buďte svým vědomím, a nikoli tělem

37 Když jste neomezení, jak zde může být touha po omezeném?

38 Předtím, než začnete něco vykonávat, musíte být schopni rozlišit podstatné od nepodstatného a odstranit ego

39/1 Pamatovali jste si, že jste formou (tělem) před tím, než jste tuto formu nabyli?

39/2 Zakoušeli jste štěstí a neštěstí před vznikem tohoto těla?

40/1 Je nutné, abyste byli vědomím

40/2 Považovat se za tělo je známkou nemoci

41 Dokud nemáte poznání „Já“, jste potěšeni pochvalou a rozrušeni nadávkou

42/1  I když svému Guruovi nerozumíte, musíte mít na paměti, že On mluví přímo k vašemu Átman, které rozumí

42/2 - Celý vesmír je vaším tělem

43/1 – Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec

43/2 – Poznejte kapacitu našeho vědomí

43/3 – Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení

43/4 – Vše, co si držíte, jednoho dne zmizí

43/5 – Pokud je vaší prioritou realizace „Já“, najděte si čas na meditaci

44/1 – To, co neexistuje, nemůže být nazýváno dobrým či špatným

44/2 – Je třeba, abyste byli To, chcete-li transcendovat iluzi

44/3 – Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste

45/1 – Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni

45/2 – Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo

45/3 – Stáváte se tím, na co meditujete

46 – Vaše víra v Átman („Já“) se nerovná ani jednomu procentu vaší víry v tělesnou formu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konec překladů Audio nahrávek