Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Nirvána Šatakam (Čidánanda) - Šest slok o přirozenosti Átmanu

Slovo šatakam znamená šest a nirvána je svoboda či osvobození. Nirvána Šatakam je tedy zpěv o osvobození tvořený šesti slokami, kde každá z nich je jako drahokam ve věnci Védanty. Říká se mu také Átma Šatakam čili Šest slok o přirozenosti Átmanu.

||1||
MANÓ BÚDDHI AHAMKÁRA ČITTÁNI NÁHAM
Nejsem mysl, intelekt, ego ani paměť
NA ČA ŠRÓTRA DŽIVHÉ NA ČA GHRÁNA NÉTRÉ
Nejsem ucho ani jazyk, nejsem nos ani oko
NA ČA VJÓMA BHÚMIHI NA TÉDŽÓ NA VÁJUHÚ
Nejsem prostor ani země, ani oheň ani vzduch (5 elementů)
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||2||
NA ČA PRÁNA SANGŇÓ NA VAJ PANČA VÁJUHU
Mým znakem není prána ani pět životních dechů
NA VÁ SÁPTA DHÁTUR NA VÁ PANČA KÓŠAHA
Ani sedm tělesných elementů ani pět závojů
NA VÁK PÁNI PÁDAU NA ČÓ PÁSTHA PÁJUHU
Ani orgán řeči, ruce, nohy ani pohlavní a vylučovací orgány
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||3||
NA MÉ DVÉŠA RÁGAU NA MÉ LÓBHA MÓHAU
Nemám v sobě nenávist ani lpění, ani chamtivost ani klam
MADÓ NEIVA MÉ NEIVA MÁTSARJA BHÁVAHÁ
Není ve mně pýcha ani pocit závisti,
NA DHARMÓ NA ČÁRTHÓ NA KÁMÓ NA MÓKŠAHA
Nemám žádné povinnosti ani majetek, ani touhy ani osvobození
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||4||
NA PUNJAM NA PÁPAM NA SAUKHJAM NA DUKHAM
Nejsem ctnost ani hřích, ani štěstí ani utrpení
NA MANTRÓ NA TÍRTHAM NA VÉDÁ NA JAGŇÁHA
Nejsem mantra ani poutní místo, ani Véda ani obětní ohňový rituál
AHAM BHÓDŽANAM NEIVA BHÓDŽAM NA BHÓKTÁ
Nejsem potěšení ani objekt potěšení ani ten, kdo potěšení zakouší
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||5||
NA MÉ MRTJU ŠANKÁ NA MÉ DŽÁTI BHÉDAHA
Nemám strach ze smrti a neznám rozdíly mezi kastami
PITÁ NEIVA MÉ NEIVA MÁTÁ NA DŽANMÁ
Nemám otce ani matku a dokonce ani zrození
NA BANDHUR NA MITRAM GURUR NEIVA ŠIŠJAHA
Nemám žádné vztahy ani přátele ani Gurua ani žáky
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||6||
AHAM NIRVIKALPÓ NIRÁKÁRA RÚPAHA
Jsem nedvojný a bezforemný
VIBHUR VJÁPJA SARVATRA SARVÉNDRIJÁNI
Jsem všudypřítomný a pronikám všemi smysly
SADÁ MÉ SAMATVAM NA MUKTIR NA BANDAHA
Jsem stále stejný, nejsem osvobozený ani spoutaný
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva

Překlad z angličtiny Martin Vinkler 2010

Nápěvy:

Tento text je v Indii velmi oblíbený a existuje na něj více nápěvů:

  • Další verze od Devy Premal:

  • Další verze:

Vocals - Aparna Panshikar
Sarod - Bhargav Mistry
Keyboard - Debashish Upadhyay
Composed by - Bhargav Mistry