Zpívání bhadžanů v Praze 2021

 • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: LISTOPAD: 19.11.2021
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Svámí Samartha Rámdás - Dásbódh

Každý pátek zde najdete novou kapitolu z knihy Dásbódh. Knihu Dásbódh napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století. Je to poměrně rozsáhlé dílo, které čítá 200 kapitol (samás), jež jsou rozděleny po deseti kapitolách do dvaceti oddílů (dášak). Samartha Rámdás ho nenapsal v sanskrtu, jak bylo tehdy zvykem, ale v jazyce maráthí, aby byla kniha přístupná i lidem, kteří sanskrt neznali. Nezabývá se v ní jen abstraktními rozbory, ale shromáždil zde i mnoho praktických rad pro každodenní život (jedna z kapitol je například dopisem, který Samartha údajně poslal králi Šivadžímu). Podle tradice tuto knihu nadiktoval Rámdás svému žáku Kaljánovi při jejich pobytu v jeskyni Šivthar Ghal. Snažil se v ní shrnout všechno duchovní poznání a její kopie byly poté rozeslány do ášramů, které založil.

 • Český překlad (John Norwell 2015):

Následující překlady vycházejí výhradně z oficiálně dosud nevydaného anglického překladu Johna Norwella (JN) z roku 2015. Zatím jsou kompletně hotové dášaky IX - XII. Od 21.7.2017 se vracíme na začátek k první dášace.

Poznámka: V překladu je použita specifická terminologie Johna N. a pro lepší pochopení je dobré si přečíst jeho předmluvu k překladu.

      HTML  
 
Předmluva Johna Norwella

I. Dášaka - Chvály

 1. Začátek knihy
 2. Chvála Pánu Ganéšovi
 3. Chvála bohyni Šáradě/Sarasvatí
 4. Chvála Sadguruovi
 5. Chvála světců
 6. Chvála naslouchajících
 7. Chvála Pánu této básně "já jsem"
 8. Chvála "místa setkání" s poznáním neboli "zde"
 9. Chvála paramárthy (nejvyššího smyslu/nejzazšího dovršení)
 10. Chvála lidského těla
 

XI. Dášaka - Významná dášaka

 1. Promluva o siddhántě (o Pravdě)
 2. Promluva o čtyřech bozích
 3. Učení o tomto „Jméně“
 4. Promluva o vivéce
 5. Rádžakarana
 6. Znaky Mahánty
 7. Plynoucí řeka
 8. Přirozenost Antar-átma
 9. Učení
 10. Život bez tužeb
 
 

II. Dášaka - Pozornost hlupáka

 1. Pozornost hlupáka
 2. Vyšší/dokonalejší pozornost
 3. Pozornost chybného poznání
 4. Promluva o oddanosti
 5. Pozornost radža guny
 6. Kvalita/guna tamas
 7. Sattva Guna
 8. Ryzí Poznání (pochopení nirguna)
 9. Pozornost odpoutaného (virakta lakšana)
 10. Promluva o učených hlupácích
 

XII. Dášaka - Rozlišování a nepřipoutanost

 1. Ryzí pozornost
 2. Nirguna pochopení
 3. Promluva o oddaném
 4. Vivéka/rozlišování a vairágja/bezžádostivost
 5. Sebe-odevdzání
 6. Posloupnost stvoření
 7. Zřeknutí se smyslových předmětů
 8. Forma času
 9. Poučení o úsilí
 10. Promluva o nejlepším Purušovi
 
 

III. Zkušenost s Gunami

 1. Utrpení při zrození
 2. Krutá zkušenost s gunami I.
 3. Krutá zkušenost s gunami II.
 4. Krutá zkušenost s gunami III.
 5. Krutá zkušenost s gunami IV.
 6. Mentální útrapy
 7. Utrpení pěti-elementárního světa
 8. Útrapy způsobené osudem
 9. Promluva o smrti
 10. Vairágja/Zřeknutí se
 

XIII. Dášaka - Name and Form

 1. The vivek of atma and non-atma
 2. Discourse on Essence/Non-essence
 3. The Creation
 4. The Dissolution
 5. The Discourse of the Story
 6. Subtle Understanding
 7. The Nirgun Investigation
 8. Discourse on the Doer
 9. The Examination of the Atma
 10. Discourse on the Teaching
 
 

IV. Dášaka - Devítidílná cesta oddanosti

 1. Naslouchání/Šravana
 2. Kírtana (Píseň Boží)
 3. Připomínání si jména
 4. Služba u chodidel Gurua
 5. Uctívání
 6. Oddanost prostřednictvím klanění se
 7. Pečlivé uchovávání (pochopení)
 8. Přátelství s Bohem
 9. Nabídnutí ´já´ Átmanu
 10. Čtyři druhy osvobození
 

XIV. Dášaka - Unbroken Meditation

 1. The attention of the Desireless
 2. The Discourse on Requesting Alms
 3. The Art of Poetry
 4. The Attention of Kirtana
 5. The Conviction of Vishnu/Hari
 6. Wise Attention
 7. Dharma in the Kali Era
 8. Meditation of the Unbroken
 9. The Eternal
 10. Discourse on Maya
 
 

V. Dášaka - Mantry

 1. Guruovo ujištění
 2. Pozornosti Guruů
 3. Pozornost žáka/šišji
 4. Učení/ upadéša
 5. Poznání
 6. Ryzí poznání
 7. Pozornost baddhy/spoutaného
 8. Pozornost mumukši/aspiranta
 9. Pozornost sádhaky
 10. Pozornost siddhy/dokonalého
 

XV. Dášaka - Atma-Dashaka

 1. Attention of Wisdom
 2. The Pervasiveness of the Desireless
 3. The Most Excellent Inner-Atma
 4. Eternal Brahman
 5. The Attention of the Moving
 6. Investigation by the Wise
 7. Downward/Outward and Upward/Inward Attention
 8. The Subtle Brahman and the Jiva
 9. The Birth of the Pinda
 10. Discourse on Siddhant
 
 

VI. Dášaka - Hledání Boha

 1. Hledání Boha
 2. Dosažení brahman
 3. Vznik Máji
 4. Rozprava o Brahman
 5. Rozprava o Já a Iluzi (o Brahman a máje)
 6. Hrubé stvoření a příběh Boha čili příběh „já jsem“
 7. Saguna bhadžan
 8. Rozpuštění viditelného
 9. Hledání podstaty
 10. Nepopsatelné
 

XVI. Dášaka - The Principle of Seven

 1. Praise of Valmiki
 2. Praise of the Sun
 3. Praise of the Great Earth Element
 4. Praise of the Great Water Element
 5. Praise of the Great Fire Element
 6. Praise of the Great Wind
 7. The Great Element
 8. Discourse on Atmaram
 9. Discourse on the ‘many’ worships
 10. Discourse on the Gunas and the Elements
 
 

VII. Dášaka - Čtrnáct Brahmanů

 1. Počátek (tj. puruša a prakrti, brahman a mája)
 2. Rozprava o brahman
 3. Čtrnáct Brahmanů
 4. Rozprava o ryzím Brahman
 5. Odhození konceptu duality
 6. Rozprava o spoutaném a svobodném
 7. The Establishment of Sadhana
 8. Discourse on Listening/Shravan
 9. Discourse on Listening/Shravan (2)
 10. The End of the Body
 

XVII. Dášaka - Prakriti and Purusha

 1. The Powerful Name of God
 2. Shiva\Shakti
 3. Shravan (Listening to this ‘Name’)
 4. Discarding the Guesswork and Conjecture
 5. Japa/ Ajapa (repetition\ without repetition)
 6. Discourse on the Body and the Atma
 7. Discourse on the Living World
 8. Discourse on the Elements
 9. The Four Bodies
 10. The Attention of an Accomplished Dull-Mind
 
 

VIII. Dášaka - The Birth of Maya

 1. A Vision of God
 2. The Subtle Brahman and the Doubts
 3. The Subtle Brahman and this ‘I am’ Doubt
 4. The Brahman and the Five Great Elements
 5. The Difference between the Gross, the five Great Elements, the Swarupa and Space
 6. Inattentiveness and the Proper Discourse
 7. The Nature of Liberation
 8. The Vision of atma
 9. The Attention of the Siddha
 10. Going beyond Zero
 

XVIII. Dášaka - Within the ‘Many’ Objects

 1. The Nature of the ‘many’ gods
 2. The Company of the ‘All Knowing’ Purush
 3. The Teaching of Detachment
 4. Discourse on the Body
 5. The Miserable and the Examiner
 6. The Best Purush
 7. The Nature of Man/People
 8. The Inner God
 9. The Discourse on Sleep (Ignorance)
 10. A Listener with a Poor Attention
 
 

IX. Dášaka - Guny a Forma

 1. Nejasnosti
 2. Promluva o Brahman
 3. Přednáška o stavu bez pochybností
 4. Promluva o Poznání
 5. Odstranění domněnek
 6. Promluva o gunách a formě
 7. Odstranění myšlenek
 8. Konec těla
 9. Odstranění tělesného vědomí
 10. Přednáška o Átman
 

IXX. Dášaka - The Teaching

 1. The Action of ‘Writing’
 2. An Investigation
 3. The Attention of the Miserable
 4. The Attention of the One with God
 5. This Body is Worthy of Respect
 6. Explanation of the Buddhi
 7. Discourse on Effort
 8. Discourse on the Limiting Concepts
 9. Discourse on Rajakarana
 10. The Attention of Vivek
 
 

X. Dášaka - Univerzální plamen

 1. Jednotnost antah-karany (nástroje poznávání)
 2. Tato těla jsou pochyba
 3. Prozkoumání pochybností o těle
 4. Původ pozornosti (Přirozenost semínka)
 5. Přednáška o pěti druzích rozpuštění
 6. Promluva o klamu
 7. Promluva o bezžádostivé oddanosti (saguna bhadžan)
 8. Přednáška o saguně (Zapomeň na vše a je tu On)
 9. Puruša a Prakrti
 10. Promluva o stálém a pohyblivém
 

XX. Dášaka - Dashaka of Completion

 1. The Discourse on the Complete and the Incomplete
 2. The Attentions of this Three-fold Creation
 3. The Subtle
 4. Discourse on Atma
 5. The Four Objects
 6. Discourse on the Guna of that Atma
 7. Discourse on the Atma
 8. Discourse on the Body
 9. Discourse on the Subtle Brahman
 10. Discourse on Pure Brahman

 

 
 
         

PDF download:

   1. a6-cz: český překlad A6 (pro mobily)
   2. a4-cz: český překlad A4 (tisk)
   3. a6-mar-en-cz: maráthí + anglicky + česky A6 (pro mobily)
   4. a4-mar-en-cz: maráthí + anglicky + česky A4 (tisk)
   5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. a6-mar-en: maráthí + anglicky A6 (pro mobily) (zatím nepřeložené dašaky)
   7. a4-mar-en: maráthí + anglicky A4 (tisk) (zatím nepřeložené dašaky)
   8. IAST: maráthí (dévanágarí + transliterace) (kvůli kopírování dévanágarí při vyhledávání ve slovníku)
PDF

Celek

(All Dashakas
Maráthí + English)

   

a6-mar-en

(10MB)

a4-mar-en

(7MB)

 
Předmluva a6-cz a4-cz      
Dashaka 01 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 02 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 03         IAST
Dashaka 04         IAST
Dashaka 05         IAST
Dashaka 06         IAST
Dashaka 07         IAST
Dashaka 08         IAST
Dashaka 09 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 10 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 11 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 12 a6-cz a4-cz a6-mar-en-cz a4-mar-en-cz IAST
Dashaka 13         IAST
Dashaka 14         IAST
Dashaka 15         IAST
Dashaka 16         IAST
Dashaka 17         IAST
Dashaka 18         IAST
Dashaka 19         IAST
Dashaka 20         IAST
 • Starší anglické překlady:

Dostupné anglické překlady jsou výhradně v próze. Některé pasáže znějí v próze poněkud zvláštně, a proto bychom čtenáře rádi upozornili na to, aby měli tuto změnu oproti originálu na paměti.

Překlad Divakara Ghaisase
Překlad v edici Davida Moe
 
 
Z roku 2004 - vydalo nakladatelství "Keshav Bhikaji Dhawale" v Bombaji.   Z roku 2010 - vydalo nakladatelství "Sadguru Publishing".    
 • Starší český překlad (Divakar Ghaisas + David Moe + John Norwell 2014):

Vybrané kapitoly přeložené do češtiny z překladů Divakara Ghaisase (označeno jako DG) a z edice Davida Moea (označeno jako DM) a ze staršího překladu Johna Norwella z roku 2014 najdete zde.

 • Veršovaný a zpívaný originál:

Kniha je původně veršovaná a v Indii se čte nebo zpívá v této podobě například pří Ranním nebo Večerním bhadžanu.
Celou veršovanou a zpívanou knihu Dásbódh s mp3 nahrávkami najdete zde.

Další odkaz na originál v Maráthí