Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v květnu 2017:

 • 30.5. úterý 18,30 - 20,30 hod. - v přírodě (viz aktuality)

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Svámí Samartha Rámdás - Dásbódh

Každý pátek zde najdete novou kapitolu z knihy Dásbódh. Knihu Dásbódh napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století. Je to poměrně rozsáhlé dílo, které čítá 200 kapitol (samás), jež jsou rozděleny po deseti kapitolách do dvaceti oddílů (dášak). Samartha Rámdás ho nenapsal v sanskrtu, jak bylo tehdy zvykem, ale v jazyce maráthí, aby byla kniha přístupná i lidem, kteří sanskrt neznali. Nezabývá se v ní jen abstraktními rozbory, ale shromáždil zde i mnoho praktických rad pro každodenní život (jedna z kapitol je například dopisem, který Samartha údajně poslal králi Šivadžímu). Podle tradice tuto knihu nadiktoval Rámdás svému žáku Kaljánovi při jejich pobytu v jeskyni Šivthar ghal. Snažil se v ní shrnout všechno duchovní poznání a její kopie byly poté rozeslány do ášramů, které založil.

 • Veršovaný a zpívaný originál:

Kniha je původně veršovaná a v Indii se čte nebo zpívá v této podobě například pří Ranním nebo Večerním bhadžanu.
Celou veršovanou a zpívanou knihu Dásbódh s mp3 nahrávkami najdete zde.

 • Anglické překlady:

Dostupné anglické překlady jsou výhradně v próze. Některé pasáže znějí v próze poněkud zvláštně, a proto bychom čtenáře rádi upozornili na to, aby měli tuto změnu oproti originálu na paměti.

Překlad Divakara Ghaisase (DG)
Překlad v edici Davida Moe (DM)
 
Překlad Johna Norwella (JN)
Z roku 2004  - vydalo nakladatelství "Keshav Bhikaji Dhawale" v Bombaji.   Z roku 2010 - vydalo nakladatelství "Sadguru Publishing".  

Z roku 2015 - dosud oficiálně nevydaný.
Předmluva Johna Norwella

 • České překlady:

Poznámka: Počínaje IX. Dášakou vycházejí české překlady výhradně z anglického překladu Johna Norwella (JN). Viz "Předmluva Johna Norwella"

         
 

I. Dášaka - Chvály

 1. Začátek knihy (DG)
 2. Oslavné chvalozpěvy Velikému pánu Ganéšovi (DG)
 3. Oslavné chvalozpěvy Bohyni Šáradě (DG)
 4. Oslavné chvalozpěvy Duchovnímu učiteli (DG)
 5. Oslavné chvalozpěvy relizovaným světcům (DG)
 6. Chvála posluchačů (DG)
 7. Chvála básníků (DG)
 8. Chvála duchovního společenství (DG)
 9. Chvála duchovní cesty (DG)
 10. Jedinečnost lidského těla (DG)
 

XI. Dášaka - Významná dášaka (PDF)

 1. Promluva o siddhántě (o Pravdě) (JN)
 2. Promluva o čtyřech bozích (JN)
 3. Učení o tomto „Jméně“ (JN)
 4. Promluva o vivéce (JN) 
 5. Rádžakarana (JN) 
 6. Znaky Mahánty (JN) 
 7. Stále proudící řeka (JN)
 8. Přirozenost Antar-átma (JN)
 9. Učení (JN)
 10. Chování bezžádostivého (JN)
 
 

II. Dášaka - Znaky hlupáků

 1. Znaky hlupáků (DG)
 2. Znaky dobrých předností (DG)
 3. Znaky špatného poznání (DG)
 4. Promluva o uctívání (DG)
 5. Radžas, kvalita nadměrné činnosti (DG)
 6. Kvalita Tamas (DG)
 7. Kvalita Sattva (DG)
 8. Dobré poznání (DG)
 9. Kvality asketů (DG)
 10. Znaky vzdělaných hlupáků (DG)
 

XII. Dášaka - Rozlišování a nepřipoutanost (PDF)

 1. Ryzí pozornost (JN)
 2. Nirguna pochopení (JN)
 3. Promluva o oddaném (JN)
 4. Vivéka/rozlišování a vairágja/bezžádostivost (JN)
 5. Sebeodevdzání
 6. Postup stvoření
 7. Vzdání se smyslových předmětů
 8. Popis času
 9. Učení o správném úsilí
 10. Znaky nejlepšího člověka
 
 

III. Dášaka - Komentáře o životě

 1. Utrpení při zrození (DG)
 2. Utrpení rodinného života (1) (DG)
 3. Utrpení rodinného života (2) (DG)
 4. Utrpení rodinného života (3) (DG)
 5. Utrpení rodinného života (4) (DG)
 6. Utrpení zapříčiněné tělem (DG)
 7. Utrpení zapříčiněné vnějšími předměty (DG)
 8. Utrpení zapříčiněné kosmickým řádem (DG)
 9. Popis smrti (DG)
 10. Popis nepřipoutanosti (DG)
 

XIII. Dášaka - Jméno a forma

 1. Átma a ne-átma
 2. Rozlišování mezi podstatným a nepodstatným
 3. Stvoření
 4. Rozpuštění
 5. Příběh
 6. Shrnutí učení (DG)
 7. Ověření pomocí zkušenosti
 8. Promluva o tom, kdo je konatelem
 9. Vysvětelní átma
 10. Učení
 
 

IV. Dášaka - Devět druhů oddanosti

 1. Oddanost nasloucháním (DG)
 2. Kírtan (DG)
 3. Pamatování na Boha (DG)
 4. Služba nohám Mistra (DG)
 5. Uctívání (DG)
 6. Klanění se (DG)
 7. Služba (DG)
 8. Oddanost přátelstvím s Bohem (DG)
 9. Sebeodevzdání (DG)
 10. Čtyři druhy osvobození (DG)
 

XIV. Dášaka - Neustálá meditace

 1. Znaky bezžádostivé osoby
 2. Důležitost žebrání
 3. Promluva o poezii
 4. Jak provádět kírtan
 5. Nejlepší Harikatha
 6. Znaky chytrosti
 7. "Současná doba"
 8. Neustálá meditace
 9. Promluva o Věčném (DG)
 10. Promluva o iluzi (DG)
 
 

V. Dášaka - Mantra

 1. Důležitost Mistra (DG)
 2. Znaky Mistra (DG)
 3. Znaky žáka (DG)
 4. Znaky správného učení (DG)
 5. Různé druhy poznání (DG)
 6. Čiré poznání (DG)
 7. Znaky spoutané osoby (Baddhy) (DM)
 8. Znaky hledajícího (Mumukši) (DM)
 9. Znaky aspiranta (Sádhaky) (DM)
 10. Znaky uskutečněného (Siddhy) (DM)
 

XV. Dášaka - Átma-dášaka

 1. Znaky bystrosti
 2. Popis činnosti osoby bez ega
 3. Promluva o antarátma
 4. Promluva o věčném Brahman (DG)
 5. Promluva o hybném principu
 6. Promluva o chytrosti
 7. Promluva o malých džívech
 8. Zrození těla
 9. Promluva o učení Mistrů
 
 

VI. Dášaka - Hledání Boha

 1. Hledání Boha (DM)
 2. Dosažení Brahman (DG)
 3. Objevení Máji (DG)
 4. Promluva o Brahman (DG)
 5. Promluva o Skutečnosti a Iluzi (DG)
 6. Promluva o Stvoření (DG)
 7. Oddanost k Saguna Bohu (DG)
 8. Rozpuštění viditelného světa (DG)
 9. Hledání Podstaty (DM)
 10. Nepopsatelné (DG)
 

XVI. Dášaka - Pořadí sedmi

 1. Chvála Valmíkimu
 2. Chvála Slunci
 3. Chvála Zemi
 4. Popis Vody
 5. Popis Ohně
 6. Chvála Větru
 7. "Velký živel" (mahát-bhúta)
 8. Promluva o átmarám
 9. Různé cesty k uvědomění si Boha
 10. Popis kvalita živlů
 
 

VII. Dášaka - Čtrnáctero Brahman

 1. Úvod (JN)
 2. Pojednání o Brahman (DM)
 3. Čtrnáctero Brahman (JN)
 4. Popis čirého Brahman (DG)
 5. Odstranění představy duality (1) DM + 2) JN)
 6. Rozprava o spoutaném a svobodném (JN)
 7. Ustanovení sádhany (JN)
 8. Rozprava o šravaně (naslouchání) (1) (JN)
 9. Rozprava o šravaně (naslouchání) (2) (JN)
 10. Promluva o smrti (1) DM + 2) JN)
 

XVII. Dášaka - Prakruti a Purúša

 1. Božská síla
 2. Šiva a Šakti (DG)
 3. Důležitost naslouchání
 4. Odstranění pouhého odhadování
 5. Só'ham
 6. Připoutanost k tělu
 7. Život lidí ve světě
 8. Promluva o různých elementech
 9. Čtyři těla
 10. Znaky hloupých osob
 
 

VIII. Dášaka - Počátek Máji

 1. Pohlédnutí Boha (JN)
 2. Jemné Brahman a pochybnosti (JN)
 3. Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´ (JN)
 4. Pět jemných elementů (1) DG + 2) JN)
 5. Rozdíly mezi pěti projevenými elementy (JN)
 6. Nirúpana o nepozornosti (JN)
 7. Přirozenost svobody (JN)
 8. Zření Átma (DG)
 9. Znaky Siddhy (DG)
 10. Překročení prázdnoty (DM)
 

XVIII. Dášaka - Výklady o různých tématech

 1. Různá božstva a jejich místa
 2. Potřeba rady od Mudrce
 3. Promluva o tom, jak být nepřipoutaný
 4. Důležitost lidského těla
 5. Znaky toho, kdo nemá štěstí
 6. Znaky Nejlepšího
 7. Přirozenost běžných lidí
 8. Popis Boha uvnitř (DG)
 9. Popis stavu spánku
 10. Špatný druh posluchačůXIX.
 
 

IX. Dášaka - Kvality a Forma

 1. Nejasnosti (JN)
 2. Promluva o Brahman (JN)
 3. Přednáška o stavu bez pochybností (JN)
 4. Promluva o Poznání (JN)
 5. Odstranění domněnek (JN)
 6. Promluva o gunách a formě(JN)
 7. Odstranění myšlenek (JN)
 8. Konec těla (JN)
 9. Odstranění tělesného vědomí (JN)
 10. Přednáška o Átman (JN)
 

IXX. Dášaka - Učení

 
 
 

X. Dášaka - Universální plamen

 1. Jednotnost antah-karany (nástroje poznávání) (JN)
 2. Tato těla jsou pochyba (JN)
 3. Prozkoumání pochybností o těle (JN)
 4. Původ pozornosti (Přirozenost semínka) (JN)
 5. Přednáška o pěti druzích rozpuštění (JN)
 6. Promluva o klamu (JN)
 7. Promluva o bezžádostivé oddanosti (saguna bhadžan) (JN)
 8. Přednáška o saguně (Zapomeň na vše a je tu On) (JN)
 9. Puruša a Prakrti (JN)
 10. Promluva o stálém a pohyblivém (JN)
 

XX. Dášaka - O kontemplaci